Forumet - De nedfrusna mammutarnas vittneshörd, finns det?

De nedfrusna mammutarnas vittneshörd, finns det?

1764 0 56
De nedfrusna mammutarnas vittneshörd

● Hur det kom sig att tusentals stora mammutar blev nedfrusna i Sibiriens is har förbryllat vetenskapsmän i flera decennier.

Den engelska tidskriften ”New Scientist” framhöll, i kommentarerna till en ny teori, att de nedfrusna mammutarna ”är bevis för att den sista istiden kom över jorden mycket plötsligt”.

Professor Fred Hoyle vid University College i Cardiff och Elizabeth Butler vid universitetet i Oxford ”påpekar att om den sista istiden ... hade tagit tusentals år på sig för att breda ut sig över jorden, skulle mammutarna ha haft tid på sig att flytta söderut till ett varmare klimat.

Att de är så utomordentligt välbevarade vittnar också om att de blev mycket snabbt nedfrusna efter döden — annars skulle de ha börjat förruttna.”

För att förklara hur en sådan plötslig nedfrysning kunde inträffa framkastar Hoyle och en kollega till honom den teorin ”att en stor mängd ... stoft från kometer kom in i de övre skikten av jordens atmosfär” och reflekterade solljuset, så att jorden kyldes ned på ”bara några få år”.

Men är en sådan vilseledande och osannolik förklaring nödvändig?
Nej.
Bibelns berättelse i Första Moseboken ger en enkel, otvetydig lösning som stämmer överens med alla fakta.
Den talar om att det fanns vatten ”ovan fästet” eller ”himmelen” före floden, vilket kan ha lett till att ett mer jämnvarmt klimat var rådande över hela jorden, så att mammutar och annat liv kunde trivas i de nordliga regionerna.

Då ”himmelens fönster öppnade sig” vid tiden för floden, kunde det mycket väl ha inträffat stora temperaturförändringar som ledde till att dessa områden plötsligt fick uppleva en period av iskall kyla, som bevarade mammutarna och annat liv i det tillstånd i vilket man har funnit dem. — 1 Mos. 1:7, 8; 7:11, 12.
Först och främst: Det här är inte en trådstartare. Det är snarare ett blogginlägg/JV-reklam.

Barnet:

Men är en sådan vilseledande och osannolik förklaring nödvändig?


För det första har du ingen aning om hur sannolikt det är för "en stor mängd stoft från kometer" att orsaka just detta. Om det här är den enda gången under jordens historia och sannolikheten att detta ska inträffa är en gång vart 4 600 000 000:e år så bör det faktiskt ha skett en gång vid det här laget.

Intressant också att du först förlitar dig på vetenskapen för att komma fram till att istiden måste ha kommit mycket plötsligt för att sedan skita i vetenskapen när den lägger fram hypoteser som skulle förklara den typen av hastig istid. You don't get to cherry pick. Acceptera den vetenskapliga metoden och vad den kommer fram till i sin helhet, eller förneka den och allting i den här världen som pekar på att den fungerar.

Barnet:

Bibelns berättelse i Första Moseboken


Den nämner alltså "vatten över fästet" (wtf?) och att "himlens fönster öppnade sig"? So what? Det står inte någonstans att en istid anlände väldigt snabbt och att detta är orsaken till dagens välbevarade mammutar. Allting utom "vatten över fästet" och att "himlens fönster öppnade sig" är din och vakttornets egen tolkning förklarar ingenting.

Dessutom skulle jag vilja se källor på följande uttalanden:

Barnet:

det fanns vatten ”ovan fästet” eller ”himmelen” före floden, vilket kan ha lett till att ett mer jämnvarmt klimat var rådande över hela jorden


Barnet:

Då ”himmelens fönster öppnade sig” vid tiden för floden, kunde det mycket väl ha inträffat stora temperaturförändringar som ledde till att dessa områden plötsligt fick uppleva en period av iskall kyla


Vad baserar du detta på? Om det är din egen/vittnenas gissning så ger jag inte mycket för den då ni också fått för er att evolutionsteorin är trams. Om det är ett uttalande baserat på vetenskapliga undersökningar skulle jag gärna läsa dem och fråga varför du i detta fallet förlitar dig på vetenskapen?

Det känns lite skumt när du så gärna refererar till vetenskap som stödjer minsta detalj som nämns i Bibeln men genast deklarerar nonsens så fort någonting ur Bibeln kullkastas. Det är så löjligt dogmatiskt att jag funderar på varför du ens bemödar dig att diskutera. Du kan ju i vilket fall som helst inte argumentera för något som bara deklarerats sant och står över all kritik.

Predika någon annanstans eller för en vettig diskussion med en öppen slutsats.
leafar:

Dessutom skulle jag vilja se källor på följande uttalanden:


1 Moseboken 1:6-8
" 6 Och Gud sade vidare: ”Må det bli en öppen rymd mitt i vattnet, och må vatten skiljas från vatten.” 7 Därefter grep Gud sig an med att göra den öppna rymden och att skilja det vatten som skulle vara under den öppna rymden från det vatten som skulle vara ovanför den öppna rymden. Och det blev så. 8 Och Gud kallade sedan den öppna rymden himmel. Och det blev kväll, och det blev morgon, den andra dagen.


Ivan t Sanderson ; Riddle of the Frozen Giamts, The Saturday evening post, 16 jan 1960 sid 82 – 83.

Smithsonian Institution Washington, D. C. fotografi nummer 83 – 2259.

Spana också in:

Barnet:

1 Moseboken 1:6-8


What the glorious fuck? Jag bad om källor som visar på att "vatten ovan fästet" skulle leda till ett jämnvarmt klimatn eller att "himlens fönster öppnade sig" skulle leda till stora temperaturförändringar. Att du kan din Bibel litar jag på. Vad jag tvivlar på är att vetenskapen stödjer ditt nonsens.

Barnet:

Ivan t Sanderson ; Riddle of the Frozen Giamts, The Saturday evening post, 16 jan 1960 sid 82 – 83.


Googlade på detta. Första som kommer upp är en artikel kallad "En forskares kommentarer till bok av Jehovas Vittnen. Citat:

"Det hänvisas till en text 1960 skriven av Ivan T. Sanderson (Ivan T. Sanderson, Riddle of the frozen giants, The Saturday Evening Post, 16 Jan 1960, sid 82-83) där han beskriver det ovanliga i dessa djurs snabbfrysning. Sällskapet Vakttornet tolkar detta som ett starkt bevis för syndafloden. Herr Sanderson å andra sidan talar om en annan naturkatastrof, att djuren blivit överrumplade och skadade av snabbt farande partiklar och kall temperatur, liknande förhållanden efter exempelvis vulkanutbrott eller meteornedslag (http://www.cryptomundo.com/cryptozoo-news/mammoths-space/). Ny forskning på dessa djur har styrkt teorin av meteornedslag, baserat på skador på mammutarnas betar och bisonoxars horn. Skadorna är magnetiska, 2-3 mm i storlek med upphöjda brända ytringar runt skadans mittpunkt, överensstämmande med skador från projektiler i hög hastighet. Skadorna är även enbart synliga på ena sedan av betarna, vilket styrker en explosion kommande från ett håll (BBC Science News, 11 Dec 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7130014.stm). Även om denna teori visar sig vara felaktig återstår ändå ett annat problem med syndaflodsteorin; de frusna djuren i fråga är daterade till ca 35,000 år gamla, långt äldre än den påstådda syndafloden som skulle svämmat över hela jorden för 4,500 år sedan. Forskare har även borrat ur kärnor av is t.ex på Grönland och Antarktis för att följa ”årsringar” i isen som visar temperaturer 100 000 tals år tillbaka, men ingenstans har man funnit några tecken på en världsomfattande översvämning. Det som kom fram från borrningen på Grönland är att klimatet varit förvånansvärt stabilt och även konfirmerade snabba klimatförändringar under den sista istiden, vilken slutade för 11,800 år sedan (http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ice_core)."

Wham! Kollade förresten upp alla källor hon angav. Du kan ju ignorera alltihop om du vill. Du verkar, som sagt, mer intresserad av att predika än diskutera. Vill bara att du ska veta att internet gör det väldigt lätt att kolla upp när du snackar skit.

Barnet:

Smithsonian Institution Washington, D. C. fotografi nummer 83 – 2259.


Att istiden kom plötsligt vet jag redan. Det är ju för i helvete inte det jag ifrågasätter. Jag kanske måste förtydliga: Vänligen leverera relevanta källor. Att underbygga självklarheter eller saker som inte hör till frågan bevisar ingenting.
leafar:

What the glorious fuck?


Skulle inte svara dig när du använder ett sådant språk.

Den stora dagen har kommit.
Det är den 17:e dagen i andra månaden år 2370 f.v.t., och de går in i arken. Jehova stänger dörren, och det börjar regna.
Det är inte bara ett vanligt skyfall. Vattenbaldakinen, eller himmelsoceanen, öppnar sig plötsligt, och det mycket kraftiga regnet vräker ner på arken. (1 Mos. 7:11, 16) Utanför arken dör människor, men de som är inne i arken klarar sig.

Hur skulle syndafloden påverka radiokolet? Eftersom bibeln visar att det vatten som föll under syndafloden dessförinnan på något sätt svävat ovanför jordens atmosfär, måste det ha hindrat den kosmiska strålningen att tränga in i atmosfären och alltså minskat produktionen av kol-14.
Om vattnet varit jämnt fördelat i ett klotformigt hölje, kan det fullständigt ha förhindrat bildningen av radiokol.
Det behöver emellertid inte ha varit så; vattenbaldakinen kan ha varit tjockare över ekvatorn än över polerna och kan därför ha tillåtit en ringa mängd kosmisk strålning att tränga igenom.
I varje fall bör avlägsnandet av detta hölje, genom att det föll ner till jordytan, ha ökat nybildningen av kol-14.

Mamut i isen.jpg

Barnet:

Skulle inte svara dig när du använder ett sådant språk.


Det gick tydligen inte så bra med det. Moraltanten behöver inte svara om hon inte vill. Frågan är vad du gör på internet om du blir upprörd av ordet "fuck".

Barnet:

Det är den 17:e dagen i andra månaden år 2370 f.v.t., och de går in i arken. Jehova stänger dörren, och det börjar regna.


Du får gärna länka till vetenskapliga undersökningar som stödjer din saga om en världsomfattande flod år 2370 f.v.t. Gör som jag och underbygg dina påståenden med fakta.
Mitt påstående: Det skedde ingen världsomfattande flod år 2370 f.v.t.
Vad jag baserar det på:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_geology

"Modern geology, its sub-disciplines and other scientific disciplines utilize the scientific method to analyze the geology of the earth. The key tenets of flood geology are refuted by scientific analysis and do not have any standing in the scientific community." - Wiki

Vilken överraskning.

Barnet:

Eftersom bibeln visar att det vatten som föll under syndafloden dessförinnan på något sätt svävat ovanför jordens atmosfär, måste det ha hindrat den kosmiska strålningen att tränga in i atmosfären och alltså minskat produktionen av kol-14.


Om detta var sant så hade vi hittat en mycket mindre mängd kol-14 som daterar till 4000-20000 år f.v.t. Detta är inte fallet. Vi har enorma mängder som daterats till den tiden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating

Dessutom, om en sådan mängd vatten fanns att det avsevärt påverkade produktionen av kol-14 så hade det inte funnits något liv på jorden idag då klimatpåverkan hade varit enorm. Och då bortser jag från det faktum att en sådan mängd vatten (som krävs för att täcka högsta toppen på jorden) hade ökat trycket i jordens atmosfär till motsvarande ca 8km under vattenytan. Klimatförändringar hade varit vårt sista problem.

Barnet:

I varje fall bör avlägsnandet av detta hölje, genom att det föll ner till jordytan, ha ökat nybildningen av kol-14


Rent hypotetiskt, ja. Frågan är vad det har med saken att göra.
leafar:

Och då bortser jag från det faktum att en sådan mängd vatten (som krävs för att täcka högsta toppen på jorden) hade ökat trycket i jordens atmosfär till motsvarande ca 8km under vattenytan.


Jag är intresserad av att se uträkningarna bakom det, för intuitivt gissade jag att det skulle bli ännu högre. Om man ökar radien med en faktor har man ju ökat volymen med den faktorn upphöjt till tre.
nrg89:

Jag är intresserad av att se uträkningarna bakom det, för intuitivt gissade jag att det skulle bli ännu högre. Om man ökar radien med en faktor har man ju ökat volymen med den faktorn upphöjt till tre.


Dock påstås det att allt vatten som behövdes för floden fanns som vattenånga ovanför atmosfären. Och dragningskraften minskar ju med avståndet. Måste erkänna att jag inte tog allt detta i beräkning men minns mig ha läst artiklar på ämnet tidigare som nämnde en liknande siffra. Kan leta upp dem så småningom.