Forumet - Delta i skolundersökning!

Delta i skolundersökning!

93 0 0
Jag håller på med en undersökning på fritiden där jag försöker ta reda på ungefär hur många ungdomar som känner sig stressade av prov, betyg eller tvång att prestera bra. Syftet med denna är att jag vill bevisa att skolan kan påverka barn och unga på negativa sätt om man inte kontrollerar mängden arbete som eleverna förväntas utföra. Jag är mycket tacksam om du deltar i undersökningen och bidrar med svar på tre korta frågor. Undersökningen gäller för ungdomar mellan åttonde klass och sista året på gymnasiet (14-19 år om jag inte räknar fel) Om du redan gått ut gymnasiet går det bra att delta ändå, men svaren ska grunda sig på din skoltid och inget annat. Tack på förhand!

Är du pojke eller flicka?

Hur ofta känner du dig stressad i skolan?
Hela tiden
Ofta
Ibland
sällan
aldrig

Ungefär hur mycket av din fritid lägger du på skolarbeten och läxor?
Nästan all
Väldigt mycket
En del
Ganska lite
Inget alls

Upplever du att du presterar bättre när du inte pressas av inlämningstider och betygskrav?

Ja
Nej

Tråden har inga svar… än.