Forumet - Demokratin.

Demokratin.

244 0 57
Den ursprungliga folkförsamlninge i Aten var en församling med varje manlig vuxen medborgare, där alla hade varsin röst. Det var ursprungsdemokratin, som den brukar te sig också när man röstar i en grupp om något. Senare, tusentals år senare när demokrati blev på modet i Europa vågade man inte ge massan full bestämmanderätt, så man kom på ett sista sätt att beskära folkets makt, dess styre, genom att införa s.k parlamentarisk demokrati.Där folket bara ytterst sällan får rösta på förslag som de som styr lagt fram för dem. Och det fins iget osm förpliktar dem att följa sin löften annat än hotet om att inte bli omvalda. Och de gör inte som folket vill. Vill folket en sak så gör man som de strande och mäktiga vill. Parlamentarisk demokrati är bara en ridå för att dölja för folket att de egentligen inte har något att säga till om.
EkarN:

Vill folket en sak så gör man som de strande och mäktiga vill. Parlamentarisk demokrati är bara en ridå för att dölja för folket att de egentligen inte har något att säga till om.


Ja ett exempel är ju Danmarks EU-omröstning 1993, först röstade danskarna nej. Sen gjorde man några förändringar i förslaget, ytterst små förändringar och gjorde helt enkelt en ny omröstning några veckor senare! Alla Nej-röstare tyckte såklart att det var väldigt odemokratiskt och vägrade att rösta så Ja-sidan vann valet.

Under natten rasade de värsta kravallerna som Danmark upplevt där polisen avlossade över 300 skott.

Spana också in:

EkarN:

Den ursprungliga folkförsamlninge i Aten var en församling med varje manlig vuxen medborgare, där alla hade varsin röst. Det var ursprungsdemokratin, som den brukar te sig också när man röstar i en grupp om något.


Ojoj en till som läser om demokratins historia.

EkarN:

senare, tusentals år senare när demokrati blev på modet i Europa vågade man inte ge massan full bestämmanderätt, så man kom på ett sista sätt att beskära folkets makt, dess styre, genom att införa s.k parlamentarisk demokrati.


Ja men du det var ju dumt... Tänk va bra Sverige hade varit om man istället införde direkt demokrati när vi fortfarande var ett bondefolk. Majoriteten av Sveriges befolkning kunde varken läsa, skriva eller hade någon kunskap om vad som skedde utanför deras lokala byområde. Men de hade säkert kunnat styra vår ekonomi och utrikeshandel ändå...

EkarN:

Parlamentarisk demokrati är bara en ridå för att dölja för folket att de egentligen inte har något att säga till om.


Läser du ens regeringens och riksdans hemsida? Klart man har något att säga till om. Frågan är bara den, tror du det vore bättre om det svenska folket lade upp budget för den svenska ekonomin istället för de kunniga politikerna?
Det enda problemet med svensk demokrati idag är att vanligt folk är så slöa på att engagera sig. Sedan klagar de på att de inte får vara med och bestämma saker som de ändå inte förstår. Skulle man sätta in det svenska folket i en direktdemokrati är jag övertygad om att alltför många kortsiktiga förslag skulle gå igenom. Ta folkomröstningen för högertrafik. Jag i alla fall sörjer inte för att man gick emot folket och införde högertrafik. Jag är inte alltför deppig att man gick emot 30 000 bönder som ville gå in militäriskt i andra världskriget... på Tysklands sida (det är ingen hemlighet att Sverige var Tyskland-vänliga då). Nej tills dess folk börjar bry sig om omvärlden är det system vi har idag bäst.

EkarN:

Fast när jag tänker efter så gillar jag inte demokrati överhuvudtaget, men ska det vara det så ska det vara direktdemokrati. Helst ska det vara envälde.


Du klagar på att vår demokrati inte är tillräckligt demokratiskt så istället vill du införa diktatur?
Ja det skulle säkert lösa problemet, går det för Zimbabwe, ja då går det för oss också [ops]
EkarN:

Och de gör inte som folket vill. Vill folket en sak så gör man som de strande och mäktiga vill. Parlamentarisk demokrati är bara en ridå för att dölja för folket att de egentligen inte har något att säga till om.


Visst har våran demokrati många brister, men en direkt demokrati skulle nog vara bra mycket värre. Besluten skulle vara kortsiktiga, folk skulle rösta efter det som står Aftonbladet snarare än vad som rationellt och genomtänkt.

Parlamentarisk demokrati handlar egentligen om att ge folket de de vill ha, och inte vad de tror att de vill ha. Under valperioden så får partierna positionera sig så att de står eniga med folket ur ett väldigt grovt perspektiv, sedan får de fyra år på sig att hålla sig inom ramen för sina vallöften, men ändå ta smartare beslut än den genomslitsliga korkade medborgaren skulle ta. Gör de ett bra jobb så blir de omvalda.

Knappast ett perfekt system, men det är bättre än alla andra vi känner till.
En demokrati i kapitalismen är urvattnad, då samhälelt är utformat så att man bör tillfredställa en viss klass. Dessutom tjänar varje hierarkiskt samhälle på massans okunnighet. I kapitalismen (i kombination med demokratin) har arbetsfördelningen fungerat så att alla ska kunna det de håller på med, och inte mycket över, det är åtminstonde effekten av de. På så sätt sätter man massa inbillningar och indoktrinerar massan, i andra ord en klassdiktatur.
VILVIL:

En demokrati i kapitalismen är urvattnad, då samhälelt är utformat så att man bör tillfredställa en viss klass.


Likväl kan en demokrati och en social stat (de brukar kunna gå hand i hand) inte uppstå i ett land försän dess kapitalism är utarbetad till dem grad att vägen till socialism är öppen. I alla fall om man ska följa den marxistiska utvecklingsteorin. Felet som uppstod i exempelvis Ryssland (vilket säkert skulle ha fått Karl Marx att bli rasande[rolleyes]) var att man gick mot detta och försökte införa en socialism i ett land där arbetsklassen var relativt svag, kapitalismen outvecklad och staten kunde snabbt ta den dominerande rollen.
Samma problem ser man idag i många afrikanska länder som efter sin självständighet och övergång till svartstyre försökte införa en socialist politisk system tillsammans med en demokrati. Resultatet blev att det lilla som kolonisterna byggde upp raserades eftersom det inte fanns någon kapitalism att bygga denna socialistiska samhälle på. Demokratin kan lyckas finnas kvar men tills dess att massan i dessa länder är utbildade är det inte mycket av en demokrati

Detta visste säkre redan VILVIL, jag poängtera bara för de som inte tänker så att kapitalismen är av nöden ifall ett demokratisk samhälle ska kunna uppstå.
Templar:

Detta visste säkre redan VILVIL, jag poängtera bara för de som inte tä​nker så att kapitalismen är av nöden ifall ett demokratisk samhälle ska kunna uppstå.​


Ja absolut, en fatal anledning till Sovjets dekadens. Lenin insåg detta, ​att kommunismen inte var skapad för utveckling vilket man kan se i hans NEP program v​ilket var en kompromiss.

Hursomhelst insåg inte Marx ett grundläggande problem, ka​pitalismen kan inte vara på sitt högsta stadium överallt samtidigt eftersom den är ba​serad på obalansen, vilken inom nationerna visar sig som klasskillnader medans den in​ternationellt visar sig som i- och uländer.

Du tog dock miste på en sak, demokrati​n kan inte uppstå förräns kommunismen kommer, för det i ett kapitalistiskt lan​d är inte en demokrati i dess sanna bemärkelse. Kapitalismens enda roll är att utveck​la produktionen, den tjänar föga till folkets utbildning (internationellt sett). I en​ nation så tjänar den bara till en viss grad, men slutar alltid i kapitalismens seger​, eftersom systemet är så utformat. I andra ord en diskret diktatur.
EkarN:

Men gå och runka eller nåt. Jag ville bara upplysa de som nödvändigtvis inte visste.


jag tycker bara att det är komiskt, det är den femte gången på tre veckor jag diskuterar demokrati med 15-åringar. Alla klagar om att demokratin är så bristande och det är tre, dig inräknad, som då drar slutsattsen att man ska ta bort demokratin helt, "Helst ska det vara envälde".[rolleyes]

Och sedan frågar jag dem hur mycket de engaskerar sig i politiken (jag gjorde det när jag var 15).

Vad orättviss jag är, jag har ju glömt att fråga dig. Om demokratin är så bristande eftersom alla inte får vara med och bestämma om allt. Hur insatt är du och din familj in politik? Skulle det fungera om vi satte in direktdemokrati nu på en gång, om man utgår från hur insatta din omgivning är?
Templar:

Vad orättviss jag är, jag har ju glömt att fråga dig. Om demokratin är så bristande eftersom alla inte får vara med och bestämma om allt. Hur insatt är du och din familj in politik? Skulle det fungera om vi satte in direktdemokrati nu på en gång, om man utgår från hur insatta din omgivning är?


Min familj är nog så insatt. Vad jag vet så skuylle de felsta inte rösta pga ointresse/ bristande ork. Då fick de engarade bestämma. Men som sagt helst en fungerande(läs fungerande) diktatur/monarki. Jag engagerar mig såpass politiskt det nu är möjligt härikring. Oftast inte mer än att sprida propaganda på skolan till de 95% av skolans ungdomar som är genuint ointresserade av politik men som dock kommer rösta på socialdemokraterna eller sverigedemokraterna nästan allihop. Piratpartiet icke att förglömma.
EkarN du har förlorat mig på en punk. Du tycker att våran demokrati är bristande och som du säger "en ridå för att dölja för folket att de egentligen inte har något att säga till om" (vilket jag finner är felaktigt). Så istället vill du införa diktatur/monarki. Hur skulle det möjligtvis kunna förbättra vårt samhälle om man tar bort den makt som folket ändå har? (Låter intressant, jag har aldrig hört någon som förespråkar diktatur innan [smile])

____:

Demokrati påminner mer om melodifestivalen än en seriös urvalsprocess utav ledarskap.


Inte demokratin i sig, men det är sant att väljare börjar bli lata när det kommer till att faktiskt lära sig och förstå skillnaderna mellan de olika partierna.
____:

Jo demokratin i sig. Skillnaden mellan de partier som det är "acceptabelt" att rösta på är ungefär lika stor som skillnaden mellan Carolas och Lena PH:s musik.


Det vill säga en ganska stor skillnad för alla som är musikintresserade.
Och åter igen, inte demokratin i sig, hur det svenska folket väljer... ja kanske. Hur de politiska partierna idag ser ut... du kan ha en liten poäng där. Men själva demokratin, folkets rätt att vara med och styra... nae det håller jag inte med om.
Men jag skiljer på termen demokrati och de parti vi har. Anser att det är två olika saker...