Forumet - Demonstration sthlm 13.00 i dag (lördag)!

Demonstration sthlm 13.00 i dag (lördag)!

1810 0 284

Spana också in:

alter ego:

Nej.


Djurplågeri är i svensk rätt ett brott (enligt 16 kap. 13 § brottsbalken) som innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen utsätter djur för lidande, exempelvis genom att djuret misshandlas, överansträngs eller vanvårdas. För djurplågeri kan man dömas till böter eller till fängelse i högst två år.
z i n:

Att det är svårt att bevisa förändrar inte det faktum att det är olagligt


Det är bara olagligt om djuret tar skada. Man vill ha det ändrat till en lagstiftning där man förbjuder allt sex med djur, då risken att de lider är stor och att de inte kan säga nej, på samma sätt som sex med spädbarn och medvetslösa är förbjudet.
z i n:

Ja och det räknas inte som övergrepp om djuret inte tar skada.


Precis, det räknas inte som ett övergrepp om man inte kan bevisa att djuret inte tar skada. Men ska man argumentera för att det därför ska vara lagligt måste man göra det lagligt även att ha sex med spädbarn eller medvetslösa, så länge det inte blir några fysiska skador.
Stringburka:

Precis, det räknas inte som ett övergrepp om man inte kan bevisa att djuret inte tar skada.


Att djuret tar skada menar du väl?

Stringburka:

Men ska man argumentera för att det därför ska vara lagligt måste man göra det lagligt även att ha sex med spädbarn eller medvetslösa, så länge det inte blir några fysiska skador.


Så de psykiska skador som kan uppkomma ska man helt neglegera alltså? Varför?