Forumet - den fria marknaden är ytterst avgörande för människans framgång och välstånd

den fria marknaden är ytterst avgörande för människans framgång och välstånd

1695 0 19

Spana också in:


Panda: Nej. Men det är ju på grund av att både framgång och välstånd är relativt. Givetvis hade vi tagit oss framåt med andra system, om än i annan takt.


jag åsyftar inte den fria marknaden som styresskick (eller avsaknad därav) eller policy utan som en kvantifierbar egenskap hos ett samhälle. enligt denna definition skulle olika útvecklingstakt svara mot olika grad av marknadsfrihet i ett samhälle. inget samhälle är väl helt utan fri marknad, så din observation säger inte emot min hypotes.
Mjaeaae-oo-aae. Marknadstänk och marknadsmekanismer i motsats till planeringstänk möjligen, men verkligen inte en Fri Marknad där typ laissez faire utgör den högsta graden eller mest rena formen, eller är den mest eftersträvansvärda och/eller optimala ekonomiska ordningen. Analyser man och räknar på det ordentligt, så har nog statlig eller keynsianisk inblandning i ekonomin lett till minst lika stor välståndsökning som marknadsekonomin har. Marknadsekonomin förverkligad på global nivå har dessutom inte enbart lett till ökad välfärd, utan också i hög grad till slavliknande arbetsförhållanden i utvecklingsländer.

ekivok ekvilibrist: Marknadstänk och marknadsmekanismer i motsats till planeringstänk möjligen
      

det är detta jag menar. eller, "tänk" är missvisande. det jag undrar över är om graden av marknadsfrihet (de-centralisering av kunskap, resurser, makt) är avgörande för framsteg och välstånd. det går väl att få in "tänk" där men jag tycker inte att det är rätt ände att börja analysen. det handlar inte främst om hur folk borde tänka utan om vilket system vi ska ha för att bäst ta tillvara mänsklig kapacitet med hänsyn till hur folk faktiskt tänker. att prata om "tänk" när man pratar politik låter kommunistiskt.

hur som helst: laissez-faire i bemärkelsen total avsaknad av statlig inblandning i handeln är inte självklart det bästa sättet att främja denna marknadsfrihet, ej heller det väsentliga att komma överens om och följaktligen inte vad min frågeställning är avsedd att behandla. staten och storföretagen får preliminärt betraktas som samma skrot och korn i egenskap av maktkoncentrationer och därmed hinder för marknadsfrihet. men på samma sätt bör man preliminärt betrakta staten i första hand just som en maktkoncentration i sig och inte som en extern reglerande instans vars omsorg garanterar positiv effekt - självklart inte i diktaturer, men ej heller i s.k. demokratier. sedan kan man ta reda på hur det förehåller sig empiriskt. jag skulle vilja veta vilken omsättning stater typiskt har relativt globala storföretag, samt hur många av företagen som är i behov av uppbackning från statliga våldsmonopol för att behålla sina produktions- eller distributionsmonopol via upphovsrätt. detta är viktiga data. jag utesluter inte att statlig reglering i vissa situationer kan gagna ekonomin, men jag utesluter inte heller att den kan premiera monopol och bli kontraproduktiv. det är exempelvis, utöver problemet med upphovsrätt, intuitivt rimligt att byråkratin sätter större hinder för små företag än för stora, och större hinder vid uppstart än vid underhåll.

jag lutar själv åt en nationalekonomisk laissez faire (dvs bibehållen skatt och fördelning mellan medborgare, men inga makroekonomiska sanktioner), men tråden är inte en plädering för laissez faire som statlig policy utan ett försök att pröva om det går att komma överens med vänsterpersoner om att fri marknad som dynamisk egenskap i ett ekonomiskt system är önskvärt och viktigt - oavsett om man är överens om metoderna eller ej.

thl*kt N.: nej 
Däremot för vår undergång. På en fri marknad drivs det mesta av girighet, utan någon större hänsyn till miljö och etik. En fri marknad uppmuntrar därmed till överproduktion/överkonsumtion/miljöförstörelse, slavliknande arbetsförhållanden, etc. Statliga regleringar är nödvändiga för att allt inte ska spåra ur mer än vad det redan har gjort.

Girighet är en oerhört stark drivkraft som aldrig bör underskattas. Det går inte att lita på att företag ska agera ansvarigt och moraliskt när deras syften är att generera vinst. Regleringar kan förstås inte eliminera företagares övertramp, men däremot stävja dem.

Att det inte heller går att lita på att regeringar ska införa vettiga regleringar är en annan femma.