Forumet - den moderna psykologin som politiskt fenomen och maktmedel

den moderna psykologin som politiskt fenomen och maktmedel

574 0 64
de senaste 20-30 åren har "den mentala ohälsan" ökat dramatiskt, något som skulle kunna bero på ökad forskning inom området och därför också ökad förståelse/insikt. sedan 50-60-talet (minns ej exakt årtal) har psykofarmaka använts för att medicinera bort "psykisk ohälsa" och i princip alla är överens om att det grundar sig i både arv och miljö. den mentala ohälsan bland unga har vuxit extra mycket.

i stället för att tänka på psykologin som en hjälp för människor med "psykiska problem" eller "ohälsa" kan man vända på resonemanget och se psykologin som ett medel att lägga över ansvaret på individen istället för de strukturella fel som skapar mental ohälsa i samhället.

det industriella samhället "tog hand" (sysselsatte) de flesta av sina individer, och utanförskapet (arbetslöshet) var inte lika påtagligt som i dagens postindustriella/informations-/kalla det vad du vill-samhälle, som pga. ökade kompetenskrav sparkar ut de lägre skikten. detta utanförskap, som är störst bland ungdomar, skulle kunna vara en orsak till den mentala ohälsa som återfinns i dagens samhälle.

om det skulle förhålla sig så är de senaste årens enorma satsningar på psykofarmaka, en enorm marknad med stora pengar att tjäna, starka kapitalintressen, väldigt oroväckande. att kapitalismen orsakar den mentala ohälsan genom samhällsutvecklingen, sedan skuldbeläggs de drabbade individerna som vidare blir en marknad. dvs. cirkeln är sluten.

diskutera.
vidare brukas psykologiska metoder för att skapa känslomässiga associationer till produkter, vilket, i och med vårt behov av att rationalisera drifter, gör att vi för över egna mänskliga egenskaper på varor som vi sedan köper för att hoppas kunna besitta dessa egenskaper istället för att utveckla dem hos sig själv. det är ännu en faktor som bygger på känslan av alienation (utanförskap är väl en arbetsmarknadspolitisk term?).

läs fromm, jag tror du skulle gilla honom skarpt.

rekommenderar även dokumentären "the century of the self", som tar upp ämnet.
iosib:

vidare brukas psykologiska metoder för att skapa känslomässiga associationer till produkter


ja, det är intressant. dock brukar detta få mer utrymme i vardagliga debatter än psykologi, diagnostisering och vård som samhälleligt maktmedel. jämför med bourdieus symboliska våld, att man "indoktrinerar" den mentalt sjuke med att 1. du har detta tillstånd och 2. det beror på dig, när det eventuellt är ett skapat tillstånd (i vilken grad det är skapat vågar jag inte gissa).

har precis börjat läsa en kurs som behandlar detta.

iosib:

läs fromm, jag tror du skulle gilla honom skarpt.


har du något tips på titlar? att ha eller att vara?
internet:

dock brukar detta få mer utrymme i vardagliga debatter än psykologi, diagnostisering och vård som samhälleligt maktmedel.


ja, men jag tänkte att det passade in ändå när du talade om psykisk ohälsa skapad av kapitalismen då denna inte enbart beror på sysslolösheten, utan känslan av maktlöshet som, även om den är störst bland arbetslösa, faktiskt är ett problem de flesta har.

det går att bygga på det resonemanget ytterligare för att återkoppla till diskussionen om läkemedelsindustrin, eftersom medicinering är ett enkelt sätt att under kortare perioder känna sig tillfreds med sin tillvaro, men det skulle lika gärna skulle kunna vara religion som hjälper en med det.

internet:

har du något tips på titlar? att ha eller att vara?


jag har inte läst den än eftersom det är någon jävel som drar ut på sin lånetid från biblioteket, men "flykten från friheten" är bra och snuddar på ämnet, även om det inte är bokens huvudsakliga ämne.

den går mer ut på flyktmekanismer när man inte klarar av att ta ansvar för sin situation och skriver då bland annat om protestantismens framväxt (vilket han då grundar på max webers resonemang) ur ett psykologiskt perspektiv. mycket intressant det med.

Spana också in:

iosib:

utan känslan av maktlöshet som, även om den är störst bland arbetslösa, faktiskt är ett problem de flesta har.


absolut.

iosib:

eftersom medicinering är ett enkelt sätt att under kortare perioder känna sig tillfreds med sin tillvaro, men det skulle lika gärna skulle kunna vara religion som hjälper en med det.


framförallt tror jag det är ett enkelt sätt för samhället att köpa sig fria från ansvar, eftersom man alltid kan hänvisa till korrekt medicinering.

iosib:

mycket intressant det med.


ska kolla upp detta.

nu ska jag köpa blommor så jag blir glad. [crazy][crazy][crazy]
+1000 på denna tråd. Tänkt på det mycket de senaste veckorna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Notera dock att arbetslöshet i första hand beror på att det är ett bra sätt att pressa ner löner, inte så mycket på kompetensbrist, då det går arbetslösa läkare, ingenjörer osv.
KingGurka:

Notera dock att arbetslöshet i första hand beror på att det är ett bra sätt att pressa ner löner, inte så mycket på kompetensbrist, då det går arbetslösa läkare, ingenjörer osv.


ja, absolut. dock så är det de utan kompetens som drabbas hårdast, skulle jag vilja påstå. om de dessutom är tillskrivet ett socialt stigma, som t.ex. mentalsjukdom, så har de dessutom ännu sämre utgångsläge.

iosib:

har du tips på böcker i det här ämnet? jag tycker det verkar intressant.


jag har inte läst något än, men min kurs kommer handla en del om det här. har tyvärr inte fått min kurslitteratur än så kan inte bläddra i den och se vart det står. kan återkomma senare.
internet:

om det skulle förhålla sig så är de senaste årens enorma satsningar på psykofarmaka, en enorm marknad med stora pengar att tjäna, starka kapitalintressen, väldigt oroväckande.


internet:

att kapitalismen orsakar den mentala ohälsan genom samhällsutvecklingen, sedan skuldbeläggs de drabbade individerna som vidare blir en marknad. dvs. cirkeln är sluten.


Detta var spot on. Jag tror faktiskt inte det är en slump - ju fler som mår dåligt desto större chans finns det att göra en marknad av saken. Det är väl i princip bara att kolla om vad läkemedelsföretag drar in per år nuförtiden. Generationerna före oss har haft tydligare mål medan vår generation har dykt in i rotlöshetens era, som jag i princip tror beror på samhällets nuvarande strukturer; det vill säga, vi får en helt annan uppfostran och inte alls samma drillande och flyter runt och vet inte riktigt vad vi vill.

Jag tror att så länge vi lever i ett samhälle där profit går över allt annat så kommer den psykiska ohälsan bara öka. Människovärdet har liksom glömts bort någonstans. Den nationella vågen som är över Europa hjälper inte till det minsta heller, även om nassarna kanske mår lite bättre psykiskt när de får en bättre sammanhållning, huhhu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Är lite trött dock så jag vet inte om mitt inlägg överhuvudtaget var förståeligt eller lät annat än dumt. Hoppas ej.
timeisrunningout:

Den nationella vågen som är över Europa hjälper inte till det minsta heller


det är ett resultat av ökad sysslolöshet och nedskärningar i samhället, alltså samma orsak som ökar mental ohälsa har. det finns en tendens hos människor att skuldbelägga andra, normavvikande, för problem som inte orsakas av någon av parterna. det märks väldigt väl här i sverige också. tyvärr.

timeisrunningout:

Jag tror faktiskt inte det är en slump - ju fler som mår dåligt desto större chans finns det att göra en marknad av saken.


absolut. att marknaden sedan utgörs av passiviserade människor, vilka blir beroende av sin medicin och dessutom stämplas som avvikande av samhället (vilket skapar en cirkel) känns inte helt okej. egentligen.
internet:

absolut. att marknaden sedan utgörs av passiviserade människor, vilka blir beroende av sin medicin och dessutom stämplas som avvikande av samhället


...och som sedan i sin tur blir oförmögna att arbeta men tack vare den nuvarande politiken ofta blir tvungna att leva under existensminimum och därmed mår ännu sämre. Voila, en extra ond cirkel.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antipsykotika

"Neuroleptikapreparat är inte vanebildande men den som drabbats av någon sjukdom med psykos anses behöva dem för att kunna hantera sina symtom och leva ett bra liv med sin sjukdom. Obehagliga biverkningar förekommer."

"Inrapporterade biverkningar är i olika grad kramper (dystonier och akatesier), impotens, förlorad/ökad sexuell lust, förlorad sexuell förmåga eller för tidig utlösning som följd av en sämre psykologisk kontroll över känslolivet, parkinsonism (parkinsonliknande), försämrad/förlorad tankeförmåga och andra symtom på grund av blockeringar i serotonin/dopamin-balansen och också diabetes.

Neuroleptika kan i höga doser på lång sikt ha ytterst allvarliga biverkningar. Särskilt allvarliga är de s.k. tardiva dyskinesierna, vilket innebär ofrivilliga rytmiska rörelser. Dessa kan i sig vara allvarligt handikappande. De nyare, så kallade atypiska antipsykotika är mindre benägna att ge tardiv dyskinesi som biverkning.

Vissa neuroleptika har kraftig viktökning som biverkning."


ÄCKLIGT
Psykologin sjukförklarar de människor som samhället förstört mest eller gjort onödiga.

Det mest CP exemplet är KBT, som bygger på att alla som är psykiskt sjuka eller mår dåligt "tänker fel"(läs: du har inga problem utan du inbillar dig dem bara). Detta ska rättas till genom att få människor att "tänka rätt" (läs: indoktrinera dig), inte genom att åtgärda problemen.
Rödingajävel:

Det mest CP exemplet är KBT, som bygger på att alla som är psykiskt sjuka eller mår dåligt "tänker fel"(läs: du har inga problem utan du inbillar dig dem bara). Detta ska rättas till genom att få människor att "tänka rätt" (läs: indoktrinera dig), inte genom att åtgärda problemen.


Ja, verkligen.

Symptombehandlande psykologi är ett medel för skuldbeläggning av individen, och hur alla psykologiska diagnoser definieras av social och ekonomisk funktionalitet (snarare än en subjektiv upplevelse) är oroväckande.

Foucault har skrivit en del om hur sjukförklarande (eller "galenskap", i förlängningen utanförskap och avvikelse av alla slag) används för stigmatisering, alienation, kontroll. Jag skulle inte säga att denna ordning är något nytt eller kraftigt ökande fenomen överlag, däremot sker det i mycket större utsträckning genom en förment vetenskaplig behavioristisk psykofarmakologi, när det tidigare kanske upprätthållits genom religion och andra dogmer.

Samtidigt legitimerar ju psykologiseringen många attityder och livsstilar som tidigare varit fördömda - kanske till förmån för en enklare polarisering i kapitalismens tjänst. Utanförskapet blir allt tydligare en fråga om ekonomi, entreprenörskap och ambition?

Spånar bara...
Brk g:

Foucault har skrivit en del om hur sjukförklarande (eller "galenskap", i förlängningen utanförskap och avvikelse av alla slag) används för stigmatisering, alienation, kontroll.


ah, är det hans avhandling? jag ska läsa den när jag hämtat den på posten. är mkt spänd på denna.

Brk g:

Jag skulle inte säga att denna ordning är något nytt eller kraftigt ökande fenomen överlag


det är ett fenomen i förändring pga. mediciner.

Brk g:

Utanförskapet blir allt tydligare en fråga om ekonomi, entreprenörskap och ambition?


jag skulle säga att utanförskapet främst blir en fråga om ekonomi, eftersom de som saknade ambition fortfarande kunde få ett arbete i det industriella samhället. när många av de arbetstillfällen som tidigare fanns har flytt planen för högre avkastning så sorteras de enkla jobben bort och de som mår dåligt, eller hamnar i utanförskap och därför mår dåligt, sorteras bort (om de inte är maniska!!!). detta tillsammans med allehanda andra människor som avviker från normen.

tror inte det handlar så mycket om (brist på) entrepenörskap och ambition eftersom det inte krävdes sådana i de gamla samhällsordningarna (i samma utsträckning).