Forumet - Den nya Grundlagsförändringen

Den nya Grundlagsförändringen

543 0 54
Det är fortfarande en bit kvar tills den nya grundlagen klubbas igenom men fortfarande har det varit tyst om saken i Gammelmedia om vilka effekter denna lag kommer att få.

På Upprop.se. har Kent Ekeroth(SD) startat ett upprop i protest mot den nya regeringsformen. Lite av vad den kommer att innefatta kan ni läsa nedan. Förändringen i sin helhet har jag inte lyckats få tag på. Men Arazoid har lyckats bistå med den här länken direkt från regeringskansliet departement för intergration och jämställdhet. Sam​tliga partier i Riksdagen är överens om saken, bara SD som säger nej.

http://upprop.nu/UPEQ

Den 24 november planerar alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna att rösta igenom omfattande förändringar av grundlagen som medför starkt negativa konsekvenser för Sverige (Proposition 2009/10:80 // 2009/10:Ku4).

De ändringar som är föreslagna medför i huvudsak följande:

* Det blir svårare att gå ut ur europeiska unionen om svenska folket så skulle önska eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed urholkas svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid.
* Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal.
* Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.


Finns även att läsa på:
pol​itiskt inkorrekt
​Friatider


Reflektioner. Bra eller dåligt? Motivera era svar!

Spana också in:

Chauvinist:

Men har beslutet redan klubbats igenom en gång innan? Med tanke på att det krävs två likalydande beslut med ett riksdagsval emellan för att ändra en grundlag.


Det är vid den 24 november som den kommer att klubbas igenom.

Patrick:

Jag anser att riksdagen borde se vad svenska folket tycker.
Vad svenska folket tycker om detta tror jag inte är så svårt att räkna ut.


Det står redan klart sedan länge att politikernas verklighetsuppfattning skiljer sig långt ifrån befolkningen i övrigt. En oproportionerligt stor andel av politikerna är för invandring. En väldigt stor del, för att inte säga majoriteten är emot den invandringspolitik som förs. Men trots detta så envisas politikerna med att hylla mångkulturen.
Rödingajävel:

Usch ja, nu ska utlänningarna ha såna där rättigheter också. Snart måste väl barnen läsa Koranen på dagis.


En skola i sverige hade ett obligatoriskt moskébesök och i England fick två elever kvarsittning för att de vägrade att tillbe Allah.

Och varför ska dom ha det? Illegala flyktingar är illegala flyktingar! Ska svenska folket betala hela världens sjukhusvård? För det är detta som grundlagsförändringen innebär bland annat!
Rödingajävel:

Usch ja, nu ska utlänningarna ha såna där rättigheter också. Snart måste väl barnen läsa Koranen på dagis.


Det måste vara väldigt jobbigt för dig att vara seriös och debattera på internet. Ni på vänsterns ytterkant har ju så svårt att hävda er när ni inte kan överrösta och attackera era motståndare fysiskt.
Jag vill gärna se förslaget i sin helhet innan jag uttalar mig, men åtminstone de två första punkterna i summeringen lät som något jag ogärna ser skrivas in i grundlagen. Dock var det en sammanfattning från en nationalistisk källa, så hur vinklad den är kan jag såklart inte veta förrän jag ser det faktiska förslaget.

Den tredje punkten ställer jag mig dock positiv till.
Sming:

Politiker som är för en restriktiv invandringspolitik och att stärka både den nationella identiteten och självbestämandet är på frammarsch idag.


För mig handlar det inte så mycket om nationalism utan mer om att politik och makt på EU-nivå är ännu mer nyliberal och korrupt än den är och håller på att mer och mer bli i Sverige.
dazed_and_confused:

Svenska folkomröstningar är ju dock ändå bara kastrerade, "rådgivande" omröstningar. Men hade vi haft riktiga folkomröstningar hade jag också blivit mer upprörd av just den punkten.


När det gäller grundlagsändringar är de dock beslutande.

dazed_and_confused:

Och sen en gång till väl? Eller?


Sming:

Jepp, efter nästa mandatperiod om jag minns rätt.


Nej, tydligen inte.

"Detta är andra gången som den nya grundlagen behandlas i riksdagen. Alla grundlagsändringar måste beslutas två gånger med ett rikgsdagsval emellan."

Från PI.
Ett utdrag ur denna blogg som jag såg länkad till ND artikeln:

:

MÅNGKULTUREN BLIR GRUNDLAG

Förändringarna i regeringsformen innebär bland annat att ”ensamkommande flyktingbarn” till viss del nu får fler grundlagsskydd än tidigare. På samma gång omöjliggörs en politik som kräver assimilering av invandrare då dessa får grundlagsskyddade rättigheter att slippa försvenskas och lära sig det svenska språket.

Detta är ju faktiskt enastående! Svenska staten tänker alltså aktivt, med hjälp av sin egen konstitution, ge invandrare rätt att segregera sig från det svenska samhället - under den svenska statens jurisdiktion.

[...]

I det har klimatet ska alltså nu den som invandrar utan ett uns av svenskkunskaper få grundlagsskyddad rätt att inte lära sig svenska eller ta till sig svenska seder och bruk. Följderna av detta är rent ut sagt oöverskådliga:

- Inom sjukvården kommer man nu att tvingas anställa personal som kan prata vartenda språk från Marrakesh till Mogadishu, från Damaskus till Dien Bien Phu. Det sjukhus som inte kan kommunicera en patient på rätt lokal somalisk dialekt riskerar att bli prickad av diskrimineringsombudsmannen. Eftersom det handlar om ett brott mot grundlagen lär det snart också bli signifikanta påföljder.

- Skolan kommer nu att tvingas erbjuda inte hemspråksundervisning, utan kort och gott undervisning på all världens olika språk. En vietnamesisk invandrarfamilj i Blattnicksele kan med grundlagen som skydd kräva att den lokala skolan anställer en vietnamesisk-talande lärare enbart for deras barn.

- Kriminallagstiftningen kommer att bli grundlagsvidrig i flera avseenden. Det är i vissa muslimska länder lagligt att stena ett våldtäktsoffer till döds. Invandrare från dessa länder kan med rätta hävda att den sortens handlingar är en del av deras kultur. Därmed måste man i svensk kriminallagstiftning medge undantag från åtal for mord om kvinnan är av viss etnisk bakgrund och har blivit våldtagen.

- Familjelagstiftningen blir lika illa åtgången. Det finns muslimer som hävdar att en man, enligt koranen, kan skilja sig genom att tre gånger, inför tre vittnen, säga till sin hustru att lämna hans hus. (Jag har själv hört det här påståendet från pakistanska muslimer.) Det finns andra religiösa och kulturella traditioner som påbjuder polygami. Talibanerna i Afghanistan förbjuder kvinnor att gå i skolan, arbeta och lämna huset utan en manlig släkting i sällskap. Eftersom de nu får grundlagsskyddad rätt att inte assimilera sig in i den svenska kulturen (som socialister och kulturelitister säger inte finns) måste det rimligen innebära att de får familjerättsligt skydd att ta med sig sin syn på kvinnor och familj från sina hemländer.

- Sexuella minoriteters skydd urholkas. Människor som flyttar till Sverige från en kultur där homosexualitet anses som en sjukdom, och som nu enligt svensk grundlag ska slippa assimilera sig in i den svenska kulturen (som enligt salongsradikaler och rödvinspolitiker inte finns) kan rimligen inte ställas till svars om de behandlar homosexuella nedlåtande eller diskriminerande.

- Arbetsgivare kan inte längre kräva att de anställda ska kunna svenska. Ett parodiskt exempel på vad detta kan leda till: En sommar på 80-talet befann jag mig i Budapest och skulle ta tåget upp till Östberlin. För att få sittplats och dessutom få reda på vilken plattform tåget gick på gick jag till den internationella biljettkassan. Jag förväntade mig att åtminstone något av de språk jag talade - tyska, franska, spanska och en liten bit italienska - skulle vara användbart i biljettkassan för internationella resenärer. Men icke. Ingen av de tre kvinnor som jobbade där talade något annat språk än ungerska (och ryska, men det hjälpte ju inte mig...). Således är det med den här grundlagen fullt möjligt att arbetsgivare i Sverige kommer att ha personaldirektörer som bara talar farsi, säljare som bara talar spanska, telefonister som bara talar swahili och bankdirektorer som vägrar ta ränta på lån.

[...]

Ett helt nytt tillägg till regeringsformen lyder: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla en egen kultur och samfundsliv ska främjas.” En liknande reglering infördes 2002, men då gällde att det etniska samfundslivet ”bör” främjas. Nu är paragrafen istället tvingande.

Med andra ord ska alla den offentliga maktens resurser ställas in på att skapa just denna balkanisering av det svenska samhället.

Svenskar får samma rättigheter som illegala invandrare.

Jaha, det var ju bra...

Regeringsformen ändras också så att den i flera fall inte längre endast omfattar svenska medborgare. Konsekvent byts ordet ”varje medborgare” ut mot ”var och en” i den svenska författningen. På så vis omfattas invandrade utlänningar, legala såväl som illegala.

Det är förvisso inte explicit följden, men det skapas utan tvekan utrymme för att lagen i praktiken kommer att innebära detta[\quote]

Helheten: http://missionxp.we​​bblogg.se/2010/november/ny-grundlag.html