Forumet - Det är ibland så väldigt tydligt hur olika könsrollerna är

Det är ibland så väldigt tydligt hur olika könsrollerna är

22795 4 294

- Razorblade -: Om människan ogillar något så är det när grupper eller individer försöker tvinga på något. Det sämsta sättet att förändra något på är att avgränsa sig och strida från sin distinkta position för en avgränsad del av befolkningen. Det skapar bara mer hat från den andra sidan. När den ena sidan blir offensiv blir den andra sidan automatiskt defensiv, och senare även ännu mer offensiv. Du får två motpoler som strider mot varandra istället för att ordna en harmonisering mellan dessa. Jag står därför fast vid att rättvisa ska stå i centrum och ingen feminisering. Den kommer automatiskt när man kämpar för jämställdhet, men feminisering är inte något som ska tvingas på eftersom det skapar en känsla av tvång för motparten.


I en demokrati så finns det ett element av tvång och våld, vilket är underordnad vad vi röstar på indirekt. Det är den ordningen vi har, om du är anarkist så behöver vi inte diskutera frågan alls. Vad som anses vara rättvisa har ändrats genom historien, och skiljer sig i olika delar av världen. Det är ett begrepp som man kan fylla med vad man vill, så den intressanta frågan blir, vad menar du med rättvisa? Är det rättvisa att feminina kvalitéer ska erkännas som värdefullt ekonomiskt? Att laga mat åt sin familj är en stor anledning varför det finns mat på bordet, något som traditionella ekonomer inte räknar med. I deras kalkyler så finns enbart de sysslors som görs av egenintresse som motivation. Mycket saker som är typiskt feminint att ägna sig åt klassas överhuvudtaget inte som produktivt, som en del av bmp. Man tar föregivet att det ska finnas där, även då dessa sysslor av omtanke ect är kritiska för att ett samhälle ska fungera. Och vem har egentligen sagt att man inte kan göra något både av egenintresse och med omtanke för andra. Ingen är den ekonomiska mannen som ekonomer pratar om, även om vi kanske vill tro det, så att tro att det egentligen finns ett hållbart alternativ som inte är feminism är att mista sig. En sak som är säker är att saker kan inte fortsätta som de gör nu i evighet, att tro det är att ta en utopisk position. Så det handlar inte om feminism emot maskulinism, det handlar om att erkänna att båda delar är kritiska delar i helheten. Och eftersom att det är feminina värderingar som är marganiserade idag i syn på vad som är ekonomiskt värdefullt, så är det rättvisa och solidariska för alla är att vara just feminist. 
kulturmarxisten: vad menar du med rättvisa?

I detta fall: lika behandling oavsett kön.

kulturmarxisten: I en demokrati så finns det ett element av tvång och våld

Det är en sak när det görs genom demokratiska val för en regering som ska styra landet och det tvång som utförs genom lagändringar, och det är en annan sak när det handlar om att aggressivt lobba fram sitt ideal så fort man får chansen.

kulturmarxisten: Så det handlar inte om feminism emot maskulinism, det handlar om att erkänna att båda delar är kritiska delar i helheten. Och eftersom att det är feminina värderingar som är marganiserade idag i syn på vad som är ekonomiskt värdefullt, så är det rättvisa och solidariska för alla är att vara just feminist.
Vad sägs om att vara humanist och erkänna att det feminina finns i det mänskliga, och inte bara i kvinnan? Feminina värderingar är en del av de mänskliga värderingarna så jag tycker att det är mer effektivt att lyfta fram detta faktum att människan har både det feminina och det maskulina i sig oavsett kön än att strida för "det kvinnliga". En sådan polarisering och militant inställning kommer bara skapa starkare reaktionära krafter som motsätter sig förändring.  Spana också in:

- Razorblade -:

I detta fall: lika behandling oavsett kön.

Det är en sak när det görs genom demokratiska val för en regering som ska styra landet och det tvång som utförs genom lagändringar, och det är en annan sak när det handlar om att aggressivt lobba fram sitt ideal så fort man får chansen.

Vad sägs om att vara humanist och erkänna att det feminina finns i det mänskliga, och inte bara i kvinnan? Feminina värderingar är en del av de mänskliga värderingarna så jag tycker att det är mer effektivt att lyfta fram detta faktum att människan har både det feminina och det maskulina i sig oavsett kön än att strida för "det kvinnliga". En sådan polarisering och militant inställning kommer bara skapa starkare reaktionära krafter som motsätter sig förändring.  
Du har helt missat poängen, jag har sagt om och om igen att det inte finns någon motsättning mellan f och m. Idag så är vad som är att vara typiskt människa maskulina drag, sedan så har vi feminina drag vid sidan om. Det är så ordet används och fungerar idag. Det är inte intressant vad vi tycker om den saken. Lika behandling blir effektivt att alla mäts efter en psudo-maskulin måttstock efter vad som är produktivt och värdefullt. Det finns enbart en väg framåt för mer harmoni och rättvisa och det är mer feminisering. Femininet måste ta sin rättmätiga plats och erkännas som en kritisk del i det ekonomiska värdeskapandet.

kulturmarxisten: Du har helt missat poängen, jag har sagt om och om igen att det inte finns någon motsättning mellan f och m. Idag så är vad som är att vara typiskt människa maskulina drag, sedan så har vi feminina drag vid sidan om. Det är så ordet används och fungerar idag. Det är inte intressant vad vi tycker om den saken. Lika behandling blir effektivt att alla mäts efter en psudo-maskulin måttstock efter vad som är produktivt och värdefullt. Det finns enbart en väg framåt för mer harmoni och rättvisa och det är mer feminisering. Femininet måste ta sin rättmätiga plats och erkännas som en kritisk del i det ekonomiska värdeskapandet.
Ok, det du säger är att feminina drag bör ökas som värde i det ekonomiska samhället och det görs genom politisk feminism. Jag menar istället att människan bör göras mer sann mot sig själv genom att man lär både män och kvinnor att integrera både det maskulina och det feminina i sig som individer. Du pratar om politik, jag pratar om det hela på ett individuellt plan. Jag tror att man måste börja på gräsrotsnivå och förändra individerna innan man kan få till en stabil förändring i samhället.  Jag kan acceptera feminism som en del av humanismen, men inte som något enskilt som det exklusivt ska kämpas för och glömma alla andra människogrupper som behandlas orättvist. Är du med?

- Razorblade -: Ok, det du säger är att feminina drag bör ökas som värde i det ekonomiska samhället och det görs genom politisk feminism. Jag menar istället att människan bör göras mer sann mot sig själv genom att man lär både män och kvinnor att integrera både det maskulina och det feminina i sig som individer. Du pratar om politik, jag pratar om det hela på ett individuellt plan. Jag tror att man måste börja på gräsrotsnivå och förändra individerna innan man kan få till en stabil förändring i samhället.  Jag kan acceptera feminism som en del av humanismen, men inte som något enskilt som det exklusivt ska kämpas för och glömma alla andra människogrupper som behandlas orättvist. Är du med?


Det finns ingen motsättning med ditt påstående och feminism. Det finns inget du kan göra vi arbetar redan politiskt för feministiska mål, bollen är redan i rullning. Jag tror överhuvudtaget inte att det existerar individer, känns som magiskt tänkande ärligt talat. 

kulturmarxisten: Det finns ingen motsättning med ditt påstående och feminism.
Är jag feminist menar du?

kulturmarxisten: . Det finns inget du kan göra vi arbetar redan politiskt för feministiska mål, bollen är redan i rullning.
Jag försöker inte stoppa något, bara belysa hur det hela kan göras mer effektivt.

kulturmarxisten: Jag tror överhuvudtaget inte att det existerar individer, känns som magiskt tänkande ärligt talat.
Det beror på vad man menar med individer. Det existerar självmedvetna varelser, människor, och det betyder att vi kan reflektera och göra egna beslut. Vi är inte bara ett stort köttstycke som följer strömmen, nåja...många är det men många är också vakna reflekterande varelser.
Nachac:Angående den andra listan är detta en del av problemet: Kvinnor ses som offer medan män ses som starka och skottsäkra. Inte ens feminister lever i ett kulturellt vakuum, däremot försöker många av dem styrka mannens möjlighet att vara sårbar, eller "feminin." Du får också tänka på vad media väljer att ta upp.

Näh, finns väl inget riktigt att försvara ens där. Som rörelse så har feminismen en lång historia och då kan man ställa krav på att man på ett handlingsmässigt plan också är konsekventa. Klarar du som politiker eller opinionsbildare inte av detta så får man verkligen se över lämplighet till sin post. För det är rent allmängiltiga krav när det kommer till alla politiska grupperingar.

edit; lessen över det sena svaret.


Nachac: Gudryn Schyman är talesperson för F!, andra feminister som vår mediautrymme har namn och eventuell politisk tillhörighet. De tillhör varsina inriktningar av feminismen och bör därför kritiseras därefter.

Ifall det funnits nyanser så hade det väl varit en sak. Men det råder en väldigt tydlig konsensus inom feministeliten. Jag skulle vilja höra ett stort namn inom den svenska feministdebatten som inte företräder knasiga linjer som queerteorier, HBT-vurm eller SCUM-manifestet.

Vehnk:

Ifall det funnits nyanser så hade det väl varit en sak. Men det råder en väldigt tydlig konsensus inom feministeliten. Jag skulle vilja höra ett stort namn inom den svenska feministdebatten som inte företräder knasiga linjer som queerteorier, HBT-vurm eller SCUM-manifestet.

Det finns nyanser, bara att du inte ser dem. Och ingen vid sina sinnens fulla bruk förespråkar en bokstavlig tolkning av SCUM-manifestet.