Forumet - Det är vi SJÄLAR som EVOLVERAR, inte livsformerna som vi reinkarnerar till!

Det är vi SJÄLAR som EVOLVERAR, inte livsformerna som vi reinkarnerar till!

131 0 9
.
SJÄLENS EVOLUTION = REINKARNATION!

EVOLUTIONENS SLUTPUNKT = ÅTERVÄNDA TILL DEN EVIGA ANDLIGA VÄRLDEN!


[y]

Evolutionsteorin sedd enligt Charles Darwin och alla andra evolutionstroende, som påstår att det är livsformerna, kroppsmodellerna, som evolverar, är HELT FEL !!!

Det är INTE KROPPARNA som EVOLVERAR från bakterier till fiskar till amfibier till kräldjur osv!

Rosor har alltid varit rosor!
Potatis har alltid varit potatis!
Majs har alltid varit majs!
Björkar har alltid varit björkar!
Ormar har alltid varit ormar!
Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!
Groddjur har alltid varit groddjur!
Råttdjur har alltid varit råttdjur!
Svindjur har alltid varit svindjur!
Kattdjur har alltid varit kattdjur!
Hunddjur har alltid varit hunddjur!
Hästdjur har alltid varit hästdjur!
Getdjur har alltid varit getdjur!
Oxdjur har alltid varit oxdjur!
Apdjur har alltid varit apdjur!
Människor har alltid varit Människor!

Det är VI SJÄLAR som EVOLVERAR, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med vårt individuella karmakonto, precis som hyresgästen som evolverar från att bo i en 2:a till att flytta in i en 3:a, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en Porsche!

Det är alltså inte kropparna, lägenheterna eller bilmodellerna som evolverar kors och tvärs, utan VI SJÄLAR (hyresgästen i kroppen) som evolverar i våra reinkarnationsresor här i den materiella världen!

[y]

CHARLES DARWIN FICK DET HELA OM BAKFOTEN !!!

När själen befinner sig i en djurkropp, så når själen automatiskt efter ett visst antal liv i skilda djurkroppar (beroende på ens karmakonto), tillbaka till Människokroppen och en ny möjlighet att, tack vare sin fria vilja, befria sig från det materiella livet och att ta sig tillbaka Hem till Gud i den eviga andliga världen...

Anledningen till varför många av de evolutionstroende är så otroligt besatta och fixerade vid just apdjuren (de tror på fullt allvar att vi härstammar från dem), kan mycket väl bero på att de i sitt föregående liv just var apdjur, då själarna i apdjuren är uppåtgående varelser, som i sitt nästa liv föräras en Människokropp!

Själarna i hunddjuren däremot är nedåtgående varelser, som i sitt förra liv hade en Människokropp, vilket förklarar varför just hundar så lätt tyr sig till Människan...

Kroppen vi får i vårt nästa liv är helt beroende av det karma vi har skapat i detta liv (som man sår får man skörda) och det är endast som Människa som man har en verklig fri vilja (ansvarig för sina handlingar) och därmed skapar karma, till skillnad från djuren, såsom apdjur, hunddjur och kattdjur, som endast lever ut sitt karma utan att skapa någon ny karma:

http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

[y]

MÄNNISKOLIVET är en JACKPOT!

Människan är en unik art, tack vare att det endast är i Människokroppen som själen ges tillfälle till att ta sig ur detta materiella livets fängelse som vi befinner oss i, genom att börja leva ett andligt liv!

Först och främst har vi fått livstids fängelse i våra dödsdömda materiella kroppar och sedan är vi inburade i den "universella cellen", det Kosmiska Ägget, där äggets skal utgör gränsen mellan den materiella och den andliga världen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

Meningen med livet är att återupprätta vårt eviga, men nu bortglömda, förhållande med Gud, genom att tjäna roten till tillvaron, Gud, så att vi kan bryta det fördömda ändlösa kretsloppet av födelse och död, att tvingas vandra runt och söka lyckan i allehanda undermåliga dödsdömda materiella kroppar, och istället återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna temporära, relativa värld, illusionens värld:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/MahaVishnu.jpg/275px-MahaVis...

Missköter vi vårt liv som Människa här, så riskerar vi alltså att återfödas som djur i nästa liv; få respass ner till djurriket, och därmed förlora vår fria vilja att kunna evolvera, att göra andliga framsteg, så att vi slutgiltigt återförenar oss med vårt eviga ursprung, med Gud i det eviga andliga riket, Guds rike!

[y]

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)....Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Dödsguden
(aka Fick en Snilleblixt)

http://www.fragbite.com/?userID=151928&viewThreads=1#threads

[y]
.

Spana också in:

vill bara lägga till att:

vi människor föds kille, tjej, kille, tjej. Är du en kille i det här livet kommer du med största sannolikhet att födas om som en tjej.

Och att vi människor lever mellan 5-10 olika liv tills att vi finner meningen med vårt liv. Kom också ihåg att dina föräldrar är människor som alltid kommer att följa med dig i dina framtida liv.