Forumet - Det arv vi förvaltar - ett tal av Assar Höglund

Det arv vi förvaltar - ett tal av Assar Höglund

338 0 2
Referat ur ett tal av Maoistiska Enhetspartiets ordförande Assar Höglund vid maoisternas upptakt inför kampanjen i riksdagsvalet; För en verklig demokrati.

MEP(m-l) är Sveriges enda maoistiska organisation. MEP(m-l) har medlemmar runt om i hela landet och verksamhet både internt och utåtriktat. Men det har även tidigare funnits maoister i Sverige, till skillnad från dessa utgör MEP(m-l) en egen maoistisk tradition.

KFML/SKP på 1970talet var ett toppstyrt och kinesdoktrinstyrt parti. Detta parti gick under i anpassningen till revisionismen.
Clarté gick samma öde till mötes som KFML/SKP med den skillnaden att Clarté än idag, genom Svenska Clartéförbundet, i en patetisk anpassning till en vänsterfalang inom VPK/Vänsterpartiet.
Det finns också samtida traditioner inom maoismen i Sverige som förtjänar uppmärksamhet. Här åsyftas framförallt Perumaoisterna under doktrinärt inflytande av PCP i Peru och som mer eller mindre utgör den svenska cellen av Sendero Luminoso.

Men sedan finns vi, Maoistiska Enhetspartiet (marxist-leninisterna), ett parti med svensk prägel. I vårt arbete ligger fokus på Sverige och inget annat land. I vårt arbete ligger fokus på att upprätthålla den svenska arbetarklassens intressen. Vi har en egen analys som utgår från marxismen-leninismen-maoismen. Vi kallar oss enhetsmaoister. Vårt jobb sker inte inom ramen för ett självdyrkande parti. Vårt arbete sker på arbetsplatser, i hyresgästföreningar, i fackföreningar och i människors vardag. Vi hyser respekt för många socialistiska organisationer, enhetsmaoismen går ut på att skapa enhetsfronter som kan väcka intresse för den maoistiska tanken i Sverige.

För enhetsfronten
Fram för solidaritet och socialism
Klasskrig till kommunismen
/Fredrik Stampenberger på uppdrag av MEP(m-l):s Nationella centralkommitté