Forumet - Det finns INTE vetenskapliga bevis för Intelligent Design

Det finns INTE vetenskapliga bevis för Intelligent Design

264 0 11
Jag är kristen som anser att:
Det finns inga vetenskapliga bevis för Intelligent Design, i alla fall inte några ordentliga sådana. Förklaringen till detta är att det är omöjligt att hitta en naturlig förklaring till en eventuell övernaturlig händelse att Gud skapade livet. Inom naturvetenskap studerar man naturen och hittar naturliga förklaringar, inte övernaturliga! Ingen vetenskapsman har lyckats observera skaparen Gud. Även om Gud skulle gå att observera så skulle han inte duga som observationsobjekt eftersom Gud är övernaturlig och inte naturlig. Alltså är vetenskapliga metoder fel "instrument" för att studera Gud.

Men är det viktigare att det är vetenskap eller att det är sant? Som kristen anser jag det är viktigare att det är sant, alltså ser ingen mening att komma fram till något som inte är sant. Nu säger jag inte att intelligent design är sant för att jag är kristen, men jag vill inkludera både vetenskap och religion i mitt sätt att resonera mig fram så jag garanterat inte utesluter sanningen.

Spana också in:

svartarosen:

Men hur skulle man kunna få reda på om något är sant utan att använda sig av vetenskap? -.-


1) Min personliga åsikt är att vi inte kan studera Gud direkt med vetenskapliga metoder men vi kan studera hans skapelse (OM han är skaparen alltså).
2) Vi kan studera evolutionsteorin och se om den har eventuella brister och om den håller.
3) Vi kan undersöka hur troligt det är att det övernaturliga existerar, t.ex. genom att intervjua personer som varit med om övernaturliga händelser.

Jag tror att om man använder många olika sätt att gå tillväga kan man komma nära hur troligt det är Gud är skapare, men aldrig kunna bevisa det. Det som återstår då är personlig tro på Gud, alltså ett personligt val att tro på Gud som skapare. Sedan finns det ju både argument för och emot att man ska tro på Gud och inte tro på Gud.

tevepro:

Du menar i princip att religion inte ska utsättas för kritisk granskning?


Jag tycker att religion bör utsättas för kritisk granskning eftersom det säkert är bra. Det är däremot lite problematiskt att blanda ihop vetenskap med Gud ibland. Det är ju mycket stor skillnad mellan Evolutionsteorin och Intelligent Design, naturvetenskap mot filosofi. Jag tycker åtminstone Intelligent Design är mer filosofi än vetenskap (filosofi brukar väl inte anses som vetenskap). Men ska jag ha reda på vad som är sant så tror jag nog man måste använda sig av både vetenskap och filosofi.
Teal Crab:

varken naturvetenskapen eller någon religion är 100% sann.

dock är sanningshalten i vetenskapen ett antal tusen gånger högre


Jag håller åtminstone med dig om att naturvetenskap inte kan vara 100 % sant, med tanke på hur mycket vetenskap som bedrivs idag och eftersom vi människor kan göra misstag och tänka fel.

Det här med att ingen religion är 100 % sann är lite svårare att diskutera. Om man inte tror på Gud så anser man att religionen ifråga inte är sann. Men även jag som är kristen och tror att bibeln är sann och Guds Ord så anser jag inte att 100 % av religionen kristendomen är sann. Även om Gud skulle ha en perfekt felfri bibel så har människan, som har brister och subjektiva åsikter, påverkat och anpassat kristendomen genom historiens gång och kristendomen har delats in flera grupperingar. Alla dessa grupperingar kan ju inte vara lika sanna då de påstår lite olika saker. Samma är det för alla religioner, ingen religion kan vara 100 % sann. Men om någon religion har en universell sanning däremot så finns denna sanning inbakad i religionen, som inte är 100 % sann.

Teal Crab:

dock är sanningshalten i vetenskapen ett antal tusen gånger högre


Påståenden inom vetenskap kan ju verifieras enklare än inom religioner så jag håller nog med dig i detta att sanningshalten borde vara högre inom vetenskap än religion, utan att tala om någon specifik religion utan världens religioner överlag.