Forumet - det här med kroppsideal

det här med kroppsideal

2354 0 26

Spana också in:


Tickstart: om man undersöker skillnad mellan män och kvinnor etc. Man kan inte födas till attackhelikopter.
Nej, och man föds inte heller till sitt genus. När det kommer till kroppsideal är könsidentitet långt mycket viktigare än vad man har mellan benen eftersom man följer idealet hos vad man identifierar sig som. En person som identifierar sig som varken eller, men tvingas fylla i den ena kan påverka resultatet negativt, är det också en signifikant andel som väljer denna ruta säger det något om genus i allmänhet och i samtiden i synnerhet.

InABox:
Nej, och man föds inte heller till sitt genus. När det kommer till kroppsideal är könsidentitet långt mycket viktigare än vad man har mellan benen eftersom man följer idealet hos vad man identifierar sig som. En person som identifierar sig som varken eller, men tvingas fylla i den ena kan påverka resultatet negativt, är det också en signifikant andel som väljer denna ruta säger det något om genus i allmänhet och i samtiden i synnerhet.
Tvärtom tror jag. Om man nu vill undvika tabun om könsroller så bör man ju säga att man inte behöver vara på ett visst sätt bara för man föds som man, istället för att rebranda sig själv som kvinna tex. Det cementerar ju bara rollerna ännu mer.

Tickstart: Tvärtom tror jag. Om man nu vill undvika tabun om könsroller så bör man ju säga att man inte behöver vara på ett visst sätt bara för man föds som man, istället för att rebranda sig själv som kvinna tex. Det cementerar ju bara rollerna ännu mer.
Det här är, såvitt jag kan se, inte ett svar på vad jag skrev.

InABox:
Vad skulle du säga är poängen med att ange kön i en enkätundersökning?
Det finns ett statistiskt värde i att undersöka hur saker och ting skiljer sig mellan grupper. Kön är en av de mest intressanta grupperna att undersöka, då det finns en relativt tydlig skiljelinje samtidigt som det ofta även kan skilja sig en hel del mellan båda lägren. 

I mer seriösa undersökningar leder alternativet "Annat" bara till ett större bortfall då man undersöker statistiken, och är således kontraproduktivt i undersökningar.