Forumet - Det oändligas paradox

Det oändligas paradox

275 0 30
Eftersom man rent teoretiskt kan dela upp en sekund i hur många delar som helst måste ju det betyda att en sekund har oändligt många delar. Alltså finns man till i oändligt många "ögonblick" under bara en sekund eller ja, vilken tidsenhet som helst.

Personligen en liten "insikt", Vi lever med oändligheten hela tiden, även fast det inte direkt går att förstå (för mig personligen i alla fall) Då blir inte tankar på universums potentiella oändlighet lika främmande.

tycker/tror jag.

Rätt eller fel? Vad tycker du osv


Dold text: Ja, jag ville ha en efterblivet storstilad rubrik.
Kalle_Bollskalle:

Alltså finns man till i oändligt många "ögonblick" under bara en sekund eller ja, vilken tidsenhet som helst


Nja, inte egentligen. För att du ska kunna mäta tid så måste det finnas någon typ av förändring att mäta från och till. Förutsatt att det finns en minsta beståndsdel så måste ju också den minsta möjliga tidsenheten vara den tid det tar för denna beståndsdel att förändras på något sätt. Typ en strängs vibration, eller vad det nu är som för tillfället är på tapeten. I sådana fall så går inte en sekund att dela upp i oändligt många enheter.

Spana också in:

Om universum antas kontinuerligt kan vi mycket riktigt hitta oändlighetsparametrar i uppdelningen, men jag är kluven gällande huruvida universum faktiskt bygger på ett flöde som vi approximerar med heltal, eller om det bygger på heltal som vi approximerar med flödesabstraktioner, det vill säga huruvida universum är kontinuerligt eller kvantiserat (uppdelat).

Både kvantisering och kontinuitet är ju så vitt vi vet bara mänskliga abstraktioner. Är det kanske så enkelt att den mest basala abstraktionen också är existensens grund? Vet ej. Om universum är kontinuerligt i sitt yttersta så får du dock gå med på att oändligheten du nämner snarare är en upplevd oändlighet i vår mänskliga oförmåga att mäta flödet, än en oändlighet som är inneboende hos det. Eller har du något att sätta emot? [smile]

Vilken som är den mest basala abstraktionen kanske är en fråga som passar inom trådens ramar också?
Viljans Triumf:

Oändligheten uppstår efter att tiden inte längre kan mätas, när allting som kan ske sker, samtidigt (Kommer att tas upp mer utförligt senare).


Känns Spinoza. Influerat eller härlett själv?

Jag charmas själv av liknande idéer, men skulle snarare säga att en upplevelse av oändlighet innebär ett trädande ur tiden, än att oändligheten som fenomen uppstår efter eller bortom tiden. Sedan kan man ju tala om oändlighet i olika aspekter/dimensioner/ledder/du-fattar. Skall det antas att du menar att övrig oändlighet härledds/emanerar från den du nämnde? Eller är nedmonterandet av tiden helt enkelt nödvändigt för förståelse av oändlighetsbegreppet?
Brk g:

Känns Spinoza. Influerat eller härlett själv?


Är inte bekant med vem/vad Spinoza är.

Brk g:

men skulle snarare säga att en upplevelse av oändlighet innebär ett trädande ur tiden, än att oändligheten som fenomen uppstår efter eller bortom tiden.


Om en upplevelse av oändlighet kräver att man inte befinner sig inom tiden är det då inte i princip samma sak som att oändlighet uppstår när tiden inte längre är gällande? (för den som upplever det i alla fall)

Brk g:

Sedan kan man ju tala om oändlighet i olika aspekter/dimensioner/ledder/du-fattar. Skall det antas att du menar att övrig oändlighet härledds/emanerar från den du nämnde? Eller är nedmonterandet av tiden helt enkelt nödvändigt för förståelse av oändlighetsbegreppet?


Jag tror inte att oändlighet enbart har med tid/icke-tid att göra då begreppet är bredare än så, om man känner för det kan man använda "evighet" när det rör sig om exempelvis tid (vilket jag vanligtvis föredrar).

Vet inte om något jag skrivit egentligen svarar på dina frågor, och i det fallet ber jag att få återkomma när jag är mer vaken.
svarar genom att citera andra:
Kalle_Bollskalle:

Eftersom man rent teoretiskt kan dela upp en sekund i hur många delar som helst måste ju det betyda att en sekund har oändligt många delar.


nej,
Brk g:

kontinuitet är ju så vitt vi vet bara mänskliga abstraktioner


till exempel är inte ens den mänskliga upplevelsen kontinuerlig, du upplever ingenting den tid ögat rör sig snabbt. hjärnan skapar tidsuppfattning och tron om en kontinuerlig tidsupplevelse.

vidare är begreppet "oändlighet" en mänsklig konstruktion.

Kalle_Bollskalle:

Alltså finns man till i oändligt många "ögonblick" under bara en sekund


nej, tiden är troligtvis inte kontinuerlig;

Åtta:

För att du ska kunna mäta tid så måste det finnas någon typ av förändring att mäta från och till. Förutsatt att det finns en minsta beståndsdel så måste ju också den minsta möjliga tidsenheten vara den tid det tar för denna beståndsdel att förändras på något sätt.