Forumet - Det stora missförståndet kring den s.k. evolutionen...

Det stora missförståndet kring den s.k. evolutionen...

872 0 14
.
Någon här som på fullt allvar tror på evolutionsteorin, att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars slumpad föräldralös bakterie...? [shake]

Att denna mytiska bakterie skulle vara allas vår vördade Urfader? [shake]

Läs då vidare, så ska vi avliva denna sjukt absurda pseudovetenskapliga hokuspokus-teori... [bigsmile]

__

NATURLIGT URVAL,"Mikroevolution", ÄR INGEN ORGANISK EVOLUTION !!!

INGA NYA ORGAN tillkommer eller försvinner!

BARA fråga om VARIATIONER INOM grundarterna, inom familjerna!!!

[y]

Hunddjuren har alltid varit hunddjur och kommer alltid fortsätta vara hunddjur...detsamma med kattdjuren, apdjuren, svindjuren, hästdjuren, hönsfåglarna, björkarna, Människan, osv...

Vi är skapade så, färdigkonstruerade, av allas vår gemensamma vördade Urfader, vår evige Intelligente Skapare!

Ordet "evolution" enligt alla ordböcker:

"Utveckling av livsformer från lägre till högre stadier"

(Vilket alltså bara är en myt, vi kommer inte från bakterien, har aldrig skett nån organisk evolution!)

Evolutionsteorin är bara ett fuskbygge:

http://www.expressen.se/debatt/1.1465304/evolutionsteorin-ar-ett-fuskbygge

http://medlem.spray.se/exnihilo/dna/livets_ursprung&variation.htm

Evolutionsteorin har falsifierats:

http://www.darwinspredictions.com

[y]

VIDEO:

Bevis för att människan funnits i hundratals miljoner år: Se här de grymma filmerna "Mysterious Origins of Man":
...och "Hidden History of the Human race":
[y]

VIDEO:

Darwinismens kollaps, evolutionsteorin motsägs av forskningen:
[y]

VIDEO:

Alla bluffar kring att Människan skulle ha evolverat från apdjuren:
[y]

VIDEO:

Lögnerna i våra läroböcker kring evolutiosteorin:
10 min: Blindtarmen
11 min: Valen
13 min: Svanskotan
17 min: Ögonen
21 min: Allt är designat
25 min: Bakterien
27 min: Livets uppkomst
29 min: Miller-Urey-experimentet
36 min: Livets träd
37 min: Livets komplexitet
40 min: Människans hjärna
42 min: DNA-kodens komplexitet
46 min: Schimpansen-Människan
53 min: Fossiler
58 min: Hästen
66 min: Dinosaurien-Fågeln

SNACKA OM ATT VI BLIVIT GRUNDLURADE....

[y]
____

INNEHÅLL:

1) "MIKROEVOLUTION" = Variationer inom familjerna!

2) "MAKROEVOLUTION" = Organisk evolution = EN MYT!

3) SVIN förblir SVIN, BJÖRKAR förblir BJÖRKAR!

4) GENETISKA INFORMATIONEN omöjliggör organisk evolution!

5) NATURLIGT URVAL och mutationer, ingen organisk evolution!

6) NATURLIGT URVAL SKAPAR INGENTING, det bara eliminerar!

7) FOSSILFYNDEN bevisar att EVOLUTIONEN är en BLUFF!

8) Låt oss nu DISKUTERA och DEBATTERA detta ämne!

[y]
__

1) "MIKROEVOLUTION" = VARIATIONER INOM FAMILJERNA!

Den s.k. mikroevolutionen har alltså ingenting med organisk evolution att göra (myten kring makroevolutionen, att en livsform förvandlas till en ny livsform), utan är bara fråga om anpassning och variationer - storlek, form, färg - INOM de redan befintliga grundarterna, FAMILJERNA!

Variationer tack vare anpassning inom växt- och djurfamiljerna (s.k. mikroevolution) har alltså ingenting med egentlig evolution att göra, med tanke på att arter inom en specifik familj aldrig har övergått att tillhöra arter inom en helt ny familj. Variationer missförstås felaktigt som evolution:

http://www.harunyahya.com/refuted4.php

Mikroevolutionen är ett faktum, men den har som sagt ingenting med Darwins evolutionslära att göra, i bemärkelsen att en art ur en familj skulle kunna utvecklas till en art i en helt ny familj, utan är bara fråga om variationer tack vare anpassning inom de specifika säregna växt- och djurfamiljer som existerar, vilket den genetiska koden tillåter, såsom exempelvis att en körsbärstomat kan bli till en bifftomat, eller att en varg kan bli till en pudel (bägge hunddjur), men det är fortfarande bara fråga om tomater och hunddjur i olika variationer...

Evolutionen döms ut av vetenskaplig prövning:

http://medlem.spray.se/exnihilo/art/evolutionen_doms_ut.htm

Genom en gradvis förändring, utformad i de olika arterna genom mutationer, förmodar evolutionisterna att den ryggradslösa amöban förändrades till en amfibie (både vatten- och landlevande), sedan till en reptil, till en fyrfoting, till en apliknande form och till slut till en människa. Med andra ord menar evolutionisterna att familjerna inte är bundna inom sina gränser, utan är ständigt på drift mot högre former under det att tiden framskrider.

Det innebär att alla fossila avlagringar av det levande skulle uppvisa fullständig avsaknad av exakta avgränsningar inom arterna. Alla skulle vara under en förändringsprocess till någonting annat — med bokstavligt talat hundratals miljoner halvt utvecklade variationer av fiskar som strävar efter att bli amfibier, reptiler halvvägs förändrade till fåglar, samt olika utvecklingsstadier av däggdjur som liknar halvapor eller människor.

Men som alla vet, finner vetenskapsmännen i stället precis motsatsen till dessa miljontals förväntade förvirrande variationer av fossiler:

http://living-fossils.com

Inte en enda förändring av livsformerna mellan arterna har blivit funna under alla år fossiler har studerats. Alla har blivit kvar inom lätt definierbara gränser för sin egen biologiska grundfamilj, samt vägrar fullständigt att samarbeta med den moderna evolutionsteorins krav.

De flesta människor skulle ge upp och ändra sina teorier när de ställs inför sådana förkrossande och nedgörande fakta. Icke så evolutionisten. Han fortsätter att söka den gäckande felande länken, som kunde visa att han åtminstone inte har haft 100 % fel...

Den principiella skillnaden mellan "mikroevolution" (variationer inom familjerna) och "makroevolution" (myten):

http://www.cryingvoice.com/Evolution/Makroev.html
http://www.gluefox.com/skap/evol/evol3.shtm

http://www.gluefox.com/skap/evol/evol3.shtm
http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

(Klicka uppe till vänster i kolumnen "Smått och gott" på "Mikro-Makroevolution")

Här får vi reda på skillnaden mellan "Evolution A" och "Evolution B", där Evolution A (makroevolution) felaktigt antas vara sann trots att inga observationer stöder detta flummiga antagande: Skarp vetenskaplig kritik mot evolutionsteorin, Dr. Lee Spetner:

http://www.trueorigin.org/spetner1.asp

Om evolutionen nu ständigt skulle vara stadd i utveckling, var på Jorden har vi då några exempel på övergångsformer i djurriket, eller fossiler efter övergångsformer?

Det finns överhuvudtaget inga bevis kring de påstådda övergångsformerna:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation11.php
http://www.answersingenesis.org/tj/v15/i2/textbooks.asp

Den här sidan motbevisar alla påståenden från Talkorigins om övergångsformer:

http://creationwiki.org/Transitional_Vertebrate_Fossils_FAQ

Djurriket borde ju formligen krylla av övergångsformer mellan de skilda biologiska grundformerna, familjerna!

Varför finns det inga aphundar, kattråttor, kamelhästar, elefantsvin, hundkatter, hästkor, krokodilormar, hästsvin, kohundar, tomatgurkor, apelsinäpplen, bananmango, osv...förutom den påstådda apmänniskan, som aldrig ens har bevisats, de felande länkarna har aldrig hittats!

Det fossila vittnesbördet motsäger helt evolutionsmodellens utvecklingsträd:

http://web.telia.com/~u03601124/origin/skapelsemodell.htm

Darwin själv sa, trots att han var evolutionist, i boken 'Om arternas uppkomst': "Om arter har uppstått ur andra arter genom omärkligt fina modifikationer, varför ser vi inte överallt otaliga övergångsformer? Varför är inte hela naturen ett virrvarr av former i stället för en samling väl skilda arter såsom vi i verkligheten ser?"

Darwins tanke om ursprunget till arterna saknade i själva verket stöd i observationer tagna ur verkligheten. Darwin formulerade själv kriterier för falsifiering av sina idéer. Han ansåg bl.a. att om fossila lager inte innehåller övergångsformer mellan färdiga växtslag samt djurslag, då stämmer inte hans hypotes. Och Darwins tanke stämde inte - några mellanformer har aldrig hittats. Det saknas helt enkelt bevis.

Det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att nya huvudgrupper av djur och växter har uppkommit genom evolution. Däremot finns det variationsmekanismer som gör att det sker små förändringar inom djurgrupperna (hästdjur, hunddjur, kattdjur, svindjur, apdjur etc.)

Det tillkommer alltså aldrig något helt nytt inom grupperna. Ben och svans kan visserligen bli längre eller kortare och hår ändra färg samt tändernas form, men benen, pälsen och tänderna finns redan sedan tidigare, de ändrar bara egenskaper (s.k. mikroevolution) men inget helt nytt tillkommer.

[y]
__

2) "MAKROEVOLUTION" = ORGANISK EVOLUTION = EN MYT!

För att en bakterie ska bli till en människa (eller något annat) måste något helt nytt uppkomma. Det räcker inte med att förändra det som redan finns eller att bara göra många små förändringar, utan det måste komma till helt nya system, där mängder av olika strukturer och beteenden etc samverkar, så att man får armar, ben, mage, ögon osv, en ”första gång”.

Men man har aldrig någonsin visat att sådan makroevolution är möjlig. När man undersöker lite noggrannare hur djur och växter är uppbyggda, så förstår man alla de oöverstigliga hinder som ligger i vägen.

Makroevolution är en omöjlighet, helt enkelt därför att sådant som är mitt emellan olika strukturer/beteenden inte fungerar! Det skulle vara ungefär som om vi människor började göra en motor av pedalerna och pedalfästet på en cykel – och varje mellansteg i konstruktionen skulle fungera och inte bara vara ”en massa skräp” på en mindre väl fungerande cykel.

Naturen är dessutom ännu mer komplicerad än de saker vi människor tillverkar. Gud skulle få bära omkring och ge ”konstgjord andning” till ”mellantings-varelser” under miljontals år, om mellanting skulle ha funnits på riktigt. Aldrig någonsin har någon evolutionist visat att någon enda komplicerad struktur/sak/beteende skulle ha kunnat utvecklas av sig självt eller ens med hjälp av en Gud. Tanken om makroevolution saknar således verklighetsanknytning.

Makroevolution fungerar inte och kan inte fungera. Det enda som fungerar är direkt skapelse, där olika strukturer/beteenden/organ passas ihop med varandra från början, vilket helt stämmer överens med skapelse av en mängd “ur-typer” av djur och växter.

[y]
___

3) SVIN förblir SVIN, BJÖRKAR förblir BJÖRKAR!

Levande organismer är enormt skiftande till formen, men denna form är anmärkningsvärt konstant inom varje given härstamningslinje: svin förblir svin, björkar förblir björkar och tomater förblir tomater, generation efter generation, årmiljon efter årmiljon!

Själva tanken på att det skulle ha funnits livsformer som utgjort mellanled mellan idag vitt skilda arter är problematisk med tanke på att alla dessa mellanformer måste ha haft överlägsna överlevnadsegenskaper för att kunna klara sig och utvecklas vidare.

Om reptiler utvecklats till fåglar t.ex, måste det ju ha existerat ett djur som haft ett till hälften utvecklat par vingar, och för att föra dessa anlag vidare måste detta dessutom inneburit fördelar i kampen för tillvaron jämfört med andra. På vilket sätt är en halv lunga, en halv vinge eller ett halvt öga en överlevnadsfördel?

Alla inom familjen kattdjur förblir alltid katter, vare sig de är i fossil form eller lever nu. Det finns stor variation inom famljen kattdjur: lejon, tigrar, leoparder, lodjur, tamkatter osv, men de förblir alltid kattdjur. Alla inom familjen hunddjur har alltid förblivit i den familjen, men också här är varietetsmöjligheterna stora, såsom tamhundar, schakaler, vargar, rävar och andra.

När vi alltså betraktar familjen kattdjur eller familjen hunddjur och ser olika storlekar, former och färger, är det inte fråga om organisk utveckling utan bara variation inom en av grundarterna de tillhör!

http://www.gluefox.com/skap/evol/evol2.shtm
http://www.gluefox.com/skap/evol/evol3.shtm

På samma sätt har bakterien alltid förblivit en bakterie, flugan har alltid förblivit en fluga, myran har alltid förblivit en myra, krokodilen har alltid förblivit en krokodil, och exakt på samma sätt har apan alltid varit en apa och Människan en Människa.

Att vetenskapen har bekräftat dessa fakta framhöll den kände evolutionisten och zoologiprofessorn Richard B Goldschmidt i sin bok "Material Basis of Evolution":

"Fakta kan inte ge oss några upplysningar om de befintliga arternas ursprung, för att inte tala om högre kategorier." Han tilläger: "Ingenstans har arternas gränser blivit överträdda, och dessa gränser är åtskilda från nästföljande betydande arts gränser genom den oöverbryggade klyfta som också inbegriper sterilitet."

Arterna har i sanning förmåga att genomgå mindre förändringar av sina fysiska egenskaper och andra kännetäcknande drag, men den är begränsad, och på längre sikt kan man lägga märke till ett pendlande omkring ett visst genomsnitt. Ett bra exempel på det är t.ex. Darwins finkar, vars näbb kan bli större eller mindre fram och tillbaka beroende på anpassning, således ingen evolution. Vad de levande organismerna har nedärvt i sig är således inte möjligheten till fortsatt förändring, utan i stället a) stabilitet och b) variation inom vissa gränser.

Levande organismer förökar sig enbart efter sina grundarter. Orsaken är att den genetiska koden hindrar en växt eller ett djur från att hamna för långt bort från genomsnittet. Åtskillnaden mellan de olika livsformerna i naturen skyddas alltså genom vars och ens unika genetiska maskineri.

Den gränsen upprätthålls också genom sterilitet, vilket tydligt kan observeras hos levande organismer. Det kan finnas stora variationer (vilket man t.ex. kan se bland människor, katter och hundar), men inte i så hög grad att en levande organism skulle kunna förändras till någon helt annan. Alla mutationsexperiment som någonsin har utförts bevisar det.

Åtskilliga växt- och djurarter har anpassat sig till olikartade förhållanden, sådana som klimatförändringar. Är detta ett bevis för evolution? Nej, eftersom växter och djur inte först är icke-anpassade och sedan blir anpassade. De har redan inom sina organismer möjligheter till större eller mindre anpassning.

Kaktusen utvecklades inte till kaktus från en helt annan växt bara därför att klimatet blev torrare. En del drag kan bli framhävda genom stora klimatförändringar, men sådan möjlighet till variation fanns där redan från början.

Utvecklades isbjörnen till ett djur som lever endast i kallt klimat?
Nej, den kan överleva i varmare klimat också, som den gör i många djurparker jorden runt. Men den hade bättre förmåga att anpassa sig till kall väderlek än andra djur. Så förhåller det sig med alla de djur och växter som tycks vara särskilt anpassade till sin livsmiljö. Evolutionisten Dobzhansky påpekar beträffande anpassningsförågan:

"Den engelska sparven, som infördes till Förenta staterna från Europa, har påtagligt förändrats i sitt nya hem; fåglarnas genomsnittliga storlek har ökat, och de blev differenterade i begynnande lokala raser."

Vad bevisas av att den engelska sparven blev större när den kom till Förenta staterna? Bara att den redan inom sig hade möjligheten till sådan förändring. Men denna sparv fortsätter att vara sparv. Den har inte förändrats till någon annan djurart, och den kommer aldrig att göra det.
Anpassningsförmåga förväxlas felaktigt med evolution.

Det faktum att alla slags fåglar nuförtiden lever sida vid sida och överlever, trots att de livnär sig på olika sätt, visar att de utrustades med vissa utmärkande drag och att de till en viss grad kan anpassa sig till förändrade omgivningar. Det betyder inte alls att de utvecklades för någon fördels skull.

Om de olika sätten att livnära sig tillskrivs en utveckling som skulle sätta några bättre i stånd till att överleva än andra, vad skall vi då säga om kon och hästen, som båda äter samma slags gräs på samma äng?

Varför utvecklades den ena med framtänder i överkäken och den andra utan? Hur kunde de båda leva sida vid sida, var och en bättre lämpad för att överleva, den ena därför att den hade sådana tänder och den andra därför att den inte hade några?

Som sagt var, den s.k. "mikroevolutionen" har ingenting med den inbillade organiska evolutionen att göra, utan är bara fråga om variationer inom grundarterna tack vare anpassningsförmåga och flexibilitet.

[y]
___

4) GENETISKA INFORMATIONEN OMÖJLIGGÖR ORGANISK EVOLUTION!

Problemet med den genetiska informationen som evolutionsteorin brottas med, som omöjliggör organisk evolution, vilket även darwinismens överstepräst Richard Dawkins bittert fått kännas vid:

http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp
http://www.trueorigin.org/schneider.asp

Dawkins blir här totalt ställd, när han får en fråga angående just denna förmenta organiska evolution:
Genetisk information uppstår inte av sig själv:

http://www.harunyahya.com/refuted15.php

Varifrån skulle all den nya extra genetiska informationen ha kommit ifrån, som skulle ha krävts för organisk evolution, med tanke på att förfäderna på de lägre stadierna av livsformer inte hade den genetiska information som krävdes för de högre livsformerna, såsom ryggrad, blodcirkulationssystem, hår osv?

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid2.htm

Varifrån skulle den extra genetiska informationen ha kommit ifrån som skulle ha fått firrarna (som myten förtäljer) att börja knalla upp på land och förvandlas till landdjur med extremiteter?

http://www.rae.org/fishwalk.html

Om man skulle ge dagens lungfiskar en massa miljoner år på sig, skulle de också kunna förvandlas fram stegvis till fullfjädrade Människor?

Vad skulle egga fisken att överhuvudtaget komma på idén att bosätta sig på landbacken?

Snacka om SJUKT VRICKAD teori!

[y]
___

5) NATURLIGT URVAL OCH MUTATIONER, INGEN ORGANISK EVOLUTION!

Vare sig naturligt urval eller mutationer visar på någon ökning i genetisk information; det skapas alltså inga nya organ, ingen organisk evolution, endast ommöblering eller förlust av vad som redan finns där, därför kan det ske fördelaktiga mutationer men utan någon kvalitativ ökning i den genetiska informationen.

Mutationer bryter ner organismer, de blir sämre rustade i kampen för tillvaron:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation09.php

http://www.harunyahya.com/refuted3.php

http://www.trueorigin.org/mutations01.asp

Skarp vetenskaplig kritik mot att mutationer skulle leda till en ökning i den genetiska informationen, Dr. Lee Spetner:

http://www.trueorigin.org/spetner1.asp

Mutationer och naturligt urval kan inte skapa ens en endaste gen; Dr J.C Sanford:

http://www.krishnascience.com/3_Natural_Selection_1.html

Det "naturliga urvalet" brottas med allvarliga logiska inkonsekvenser:

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid8.htm

Missuppfattningen kring det "naturliga urvalet", som de facto inte har någon evolutionär funktion, vilket den ansedde brittiske paleontologen Colin Patterson bekänner:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation08.php

"No one has ever produced a species by mechanisms of natural selection. No one has ever got near it and most of the current argument in neo-Darwinism is about this question."

Det naturliga urvalet och mutationer verkar endast inom arternas familjegränser, där enskilda arter kan variera sin form, storlek och färg pga klimatförändringar (variation, felaktigt kallad mikroevolution), och aldrig över familjegränserna (s.k. makroevolution som bara är en myt):

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-9a.htm
http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-10a.htm

Den överväldigande delen av mutationer förstör den genetiska informationen och producerar avkommor som är mer handikappade än sina föräldrar, och det naturliga urvalet gallrar helt enkelt bara bort livsodugliga varelser!

Då man försöker förklara makroevolution med hjälp av mikroevolution menar man således att små, nästan steglösa, slumpmässiga förändringar hos en individ - förändringar som är för små för att ge någon omedelbar överlevnadsfördel - ackumuleras för att så småningom ge upphov till ett organ med positivt urvalsvärde, dvs ett organ som ökar individens möjlighet att överleva.

Problemet är att detta omöjligen kan förklaras utifrån darwinismens lagar, vilka säger att endast de förändringar som omedelbart ger individen större förmåga att överleva, kommer att sprida sig.

[y]
___

6) NATURLIGT URVAL SKAPAR INGENTING, DET BARA ELIMINERAR!

Mekanismen för naturligt urval fungerar genom elimination av den sämre anpassade, vilket ju är tvärtemot att välja ut något som är bättre!

Detta måste leda till att det blir mindre och mindre diversifiering!

Takten i det naturliga urvalet överträffar dessutom "slumpens" arbete med nya egenskaper. Frågan som infinner sig är därmed:

Hur kan en mekanism som eliminerar, skapa fler varianter?

Detta är ju vad den evolutionistiska paradigmen kräver för att vi ska ha fått all denna variation av levande väsen från en enda urcell!

Om det naturliga urvalet ska ta Guds plats så är det en elimineringens gud. Platnick (1977) undrade om det är någon skillnad mellan ett allsmäktigt naturligt urval och en allsmäktig skapare, i evolutionisten Ernst Mayrs koncept av ”ett allsmäktigt naturligt urval”. Om vi tänker en stund på det så märker vi att där föreligger en stor skillnad: Den skapande Guden producerar, medan det naturliga urvalet eliminerar!

Faktum är att om vi bara lämnar över till den här processen så kommer den snart att ha rensat planeten jorden på allt liv med den takt som arter håller på att dö ut bara under vår livstid.

Titta på det paleontologiska arkivet i jorden. Där fanns en betydligt större diversifiering av livet i det förgångna än vad det finns idag och allt eftersom trycket på miljön ökar, kommer fler och fler arter att dö ut. Det naturliga urvalet tycks göra ett rejält arbete med att eliminera livsformer och om vi ger den lite mer tid, kan den kanske avsluta sitt jobb fortare än vi önskar.

NATURLIGT URVAL ÄR INGEN VETENSKAPLIG PRINCIP!

Principen för naturligt urval grundar sig nämligen i cirkulär bevisföring!

Genom det naturliga urvalet elimineras mindre väl anpassade organismer och bättre anpassade organismer överlever för att föra släktet vidare. Organismerna överlever alltså därför att de är bättre anpassade och de är bättre anpassade eftersom de överlever.

Dessutom så bygger den här processen på elimination och inte på att något läggs till. Eftersom det finns något som man benämner "bättre anpassat" som överlevde, så måste det ha funnits något som var mindre väl anpassat som inte överlevde. I denna process blir så småningom de sämre anpassade utrotade och de bättre av dem överlever och härmed hävdar man att det naturliga urvalet har förbättrat sakernas tillstånd. Men det naturliga urvalet skapar inga särdrag, anpassningar eller liv, det bara eliminerar, och det väljer ut egenskaper som visar sig vara fördelaktiga för överlevnaden i ett givet ögonblick. Dessa egenskaper måste ju först komma till stånd genom skapelse.

[y]
___

7) FOSSILFYNDEN BEVISAR att EVOLUTIONEN är en BLUFF!

Vare sig djuren eller människan har någonsin evolverat från en livsform till en annan, bara darwinistisk propaganda:

http://living-fossils.com

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php
http://www.harunyahya.com/new_releases/news/darwinist_snare.php

http://www.harunyahya.com/evolutiondeceit04.php
http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-12a.htm

1) Människan motsäger evolutionsteorin, hundratals miljoner år gamla skelett och artefakter, ser exakt likadan ut idag:

http://www.fragbite.com/?threadID=721436

2) Skorpionen motsäger evolutionsteorin, 440 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

3) Krabban motsäger evolutionsteorin, 425 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php
http://living-fossils.com/2_1.php

4) Fisken "Coelecanth" motsäger evolutionsteorin, 410 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.evidencesofcreation.com/tellme14.htm
http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php

5) Hajen motsäger evolutionsteorin, 400 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_03.php

6) Sjöstjärnan motsäger evolutionsteorin, 400 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.evidencesofcreation.com/tellme20.htm

7) Spindeln motsäger evolutionsteorin, 380 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.fossil-museum.com/fossils/fosil.php?Id=1250
http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_08.php

8) Kackerlackan motsäger evolutionsteorin, 350 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php

9) Ormbunken motsäger evolutionsteorin, 320 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.fossil-museum.com/fossils/fosil.php?Id=1253

10) Sköldpaddan motsäger evolutionsteorin, 300 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/new_releases/news/darwinist_snare.php

11) Grodan motsäger evolutionsteorin, 280 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

12) Räkan motsäger evolutionsteorin, 250 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

13) Rockan motsäger evolutionsteorin, 245 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://living-fossils.com/2_1.php

14) Krokodilen motsäger evolutionsteorin, 200 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_04.php

15) Salamandern motsäger evolutionsteorin, 161 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

16) Trollsländan motsäger evolutionsteorin, 155 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php

17) Nålfisken motsäger evolutionsteorin, 127 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/new_releases/news/darwinist_snare.php

18) Havssköldpaddan motsäger evolutionsteorin, 100 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/evolutiondeceit05.php

19) Myran motsäger evolutionsteorin, 100 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.evidencesofcreation.com/tellme20.htm

20) Ödlan motsäger evolutionsteorin, 90 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadana ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_08.php

21) Fladdermusen motsäger evolutionsteorin, 50 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadan ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_05.php

22) Flugan och Myggan motsäger evolutionsteorin, 50 Miljoner år gamla fossil, ser exakt likadana ut idag:

http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_08.php
http://www.fossil-museum.com/fossils/fosil.php?Id=1202

[y]
____

8) Låt oss nu DISKUTERA och DEBATTERA detta ämne!

Apropå variationer inom grundarterna/familjerna och den påstådda organiska evolutionen!

Har ni förstått skillnaderna?

FRÅGOR eller KOMMENTARER på detta, kära vänner?

[y]
.

Spana också in:

Dödsguden:

Intelligenta skapelser kräver en Intelligent Skapare! [y]

LOGISKT, min käre vän! [y]


Du tycker alltså att det är mer troligt att en högre makt skulle ha skapat mänskligheten och allt djurliv, och världen överhuvudtaget för den delen också, än att olika former av liv har utvecklats genom evolutionen. Om vi pratar logik så är du ute och cyklar
Hell_man:

Du tycker alltså att det är mer troligt att en högre makt skulle ha skapat mänskligheten och allt djurliv, och världen överhuvudtaget för den delen också, än att olika former av liv har utvecklats genom evolutionen. Om vi pratar logik så är du ute och cyklar


Liv utvecklats?

Vad menar du med "utvecklats"?

Att Människan flummat fram från nån nån stackars slump-bakterie?

Du måste driva med mig... [shake]

Menar du det, så måste jag ställa dig frågan:

Vem gav bakterien dess Liv?

Vem är bakteriens anfader?

Hmm...