Forumet - Diagnoser

Diagnoser

1670 0 25
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/neurolog-adhd-finns-inte-men-det-aer-en-utmaerkt-ursaekt-972613

Ligger mycket sanning i den artikeln. Idag ska alla vara exakt likadana och är man inte det så får man en diagnos inom psykiatrin fast att du egentligen inte ska ha någon och enbart är en människa, en helt egen individ. Och hans exempel är helt rätt. Dags att kolla varför en person skulle kunna falla för en diagnos. Inte konstigt om en person har ex självskadebeteende / ätstörningar m.m. om den varit med om något jobbigt. Det är fullt normalt att reagera på något vis. Det är onormalt att sitta helt likgiltig och inte reagera alls som inget har hänt. I följd förekommer det ofta att man använder diagnoser som förklaringar på problem, mycket rör det sig kring tonåren då det är en extremt jobbig period för många. Istället för att försöka se det ur helheten stämplar man ungdomen med någon typ av diagnos.

Spana också in:


amsi: bete dig
Och vad menar du att jag gör fel? Sluta projicera dig själv.isola: och att du inte anses arbetsduglig har ju också med diagnoser att göra så du borde ju kunna förstå detta.
Nej, det har absolut ingenting med dylika diagnoser att göra, finns bra mycket större problem i vägen

Och för den delen, vem fan bryr sig om arbete
Jag förstår problematiseringen du tar upp, och det är viktigt att ha ett sådant kritiskt öga när vi skärskådar samhällsinstanser. Inom psykiatrin fungerar det så att diagnoser ställs när en professionell bedömare gör bedömningen att ett visst funktionssätt/brist på sådant gör att individen mår dåligt och utgör ett problem för en individs dagliga funktion. Det är alltså inte hur annorlunda eller onormalt ett beteende är som avgör om det blir en diagnos eller ej, utan hur stort problem beteendet utgör för individen själv. 

isola: det tror du bara.


isola: det är ju de som gör att du ej funkar.
Bra att du är kvalificerad nog att tala om det för mig då, är ganska jävla medveten om mina problem och min asperger är ett väldigt litet hinder i jämförelse med problemet att jag inte kan vara psykiskt närvarande eller uppleva något på ett det minsta verkligt vis. Att kunna sitta en vecka och stirra in i tapeten utan att ha några vidare tankar kring det är ett rejält hinder, att vara lite tyst socialt är en trivialitet.


amsi: att du är psykiskt sjuk är okej men när andra är det är det tramsigt, det är fel.
Säkerligen blir de med påstådd adhd-problematik glada över att du kallar dem psykiskt sjuka, trots att det, om det är giltigt, inte är en sjukdom utan en neurologisk konfiguration

Morgonstjärna:


Bra att du är kvalificerad nog att tala om det för mig då, är ganska jävla medveten om mina problem och min asperger är ett väldigt litet hinder i jämförelse med problemet att jag inte kan vara psykiskt närvarande eller uppleva något på ett det minsta verkligt vis. Att kunna sitta en vecka och stirra in i tapeten utan att ha några vidare tankar kring det är ett rejält hinder, att vara lite tyst socialt är en trivialitet.


Säkerligen blir de med påstådd adhd-problematik glada över att du kallar dem psykiskt sjuka, trots att det, om det är giltigt, inte är en sjukdom utan en neurologisk konfiguration
frågar du din psykiater så säger hen säkerligen att det är en sjukdomsrelaterat det med