Forumet - DIKTATUR??

DIKTATUR??

777 0 2
Något som jag ofta har tänkt på är om diktatur någonsin i vår historia har varit nödvändigt. De flesta är alltid negativt ställda till diktaturländer men finns det inte någon gång då diktatur kan vara bra eller nödvändigt för ett land? Seriösa svar tack!

Kommentarer (2)

  1. Jag tror att teknokrati är det bästa styrelseskicket. Glad

  2. Men Meritokrati är också ett bra styrelseskick Galen

Tråden har 2 svar. Sortera efter:
Du frågar: "om diktatur någonsin i vår historia har varit nödvändigt". Ja, historiskt sett har utvecklingen mot den moderna demokratin i västvärlden haft ett utvecklingsplan (egentligen flera men) som har varit nödvändig för att nå fram till demokratin och det var den upplysta despotin. Den fungerade uitfrån devisen: "Majoriteten är fördummad av normer och skulle aldrig stödja reformer till det bättre, därför måste grundläggande reformer till det bättre tvingas igenom med våld för att utvecklingen alls ska gå framåt. När grundläggande reformer väl är här, kan den fördummade majoriteten börja tänka själva".

Det var den upplysta despotin under 1700-talet som tvingade igenom många positiva samhällsreformer mot majoritetens vilja - som tex religionsfrihet, som aldrig skulle ha accepterats - som under 1800-talet ledde till mer medvetenhet i samhället och som i sin tur gjorde samhället redo för demokratin.

Ett sådant utvecklingsplan verkar vara nödvändigt även annars: I Iran hade man också en period av upplyst despoti under shahen, som tvingade igenom positiva reformer som aldrig annars skulle ha accepterats: det ledde till en reaktion, men också till möjligheten av jämförelse som nog så småningom kommer att leda till demokrati i Iran när den nuvarande diktaturen faller där.

Så, en viss form av diktatur har varit nödvändig i den historiska utvecklingen mot demokrati. 
Det finns flera fördelar med diktatur - effektivitet, kompromisslöst, fokuserat och undviker clowners inflytande - men riskfaktorn är alltför hög. Jag har personligen inget emot ett diktatoriskt styre per se, bara att det är för mycket makt för att vara säkert hos en person, eftersom den personen riskerar vara en dåre.