Forumet - Diskrimineringsförbud pga ålder

Diskrimineringsförbud pga ålder

130 0 12
Tycker ni att det borde införas? Att man på någon arbetsplats anställer någon som är äldre pga erfarenhet, eller väljer att inte anställa en 64-åring för att denne nästa år pensionerar, eller någon som är yngre pga företagets ansikte utåt etcetc.

​Artikel från SVT

Tycker du att diskrimineringsförbud pga ålder borde införas?

Nej. Diskrimineringslagar är av sig av ondo. Om jag som affärsinnehavare väljer att systematiskt diskriminera folk utifrån deras hudfärg/kön/sexuella läggning/whatever kommer dessa kunder att söka sig till andra leverantörer och jag kommer att förlora kunder och i förlängningen stora mängder pengar.
Om jag som arbetsgivare diskriminerar på liknande sätt kommer jag att gå miste om den erfarenhet och kunskap personer av varierande bakgrund/kön/sexuell läggning/whatever kan tyckas ha och i förlängningen alltså förlora på detta också. Att lagstifta är alltså onödigt, då en fri marknad tenderar att göra diskriminering olönsamt och ofördelaktigt.

Spana också in: