Forumet - Diskussionsfrågor om demokrati

Diskussionsfrågor om demokrati

1485 0 10
1 Om man begår ett brott mot Sveriges lagar och hamnar i fängelse. Skall man få rösta då? Förklara hur ni tänker.

2 När man är äldre så förstår man mer än när man är yngre. Man har hunnit leva mer och också lärt sig mer. Då vore det bra om man hade en röstålder på minst 40 år. Då skulle besluten bli klokare. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.

3 Forskarna är de som vet allra mest. Dessutom så tränar de på att vara objektiva (opartiska, rättvisa) så egentligen borde de få bestämma allt. Eller vad tycker ni?
Förklara hur ni tänker.

4 Det allra bästa vore om alla människor i Sverige fick rösta om alla frågor.
T.ex. om det var en ny lag. Då skulle alla få rösta om de ville ha den lagen. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.

5 Problemet med när många är med och bestämmer, som det är i riksdagen är att det aldrig blir annat än kompromisser. Inget blir liksom riktigt bestämt. Allt blir bara lagom. T.ex om man skall sänka skatten så blir det bara en liten sänkning
för att alla får vara med och bestämma. Det bästa vore om man valde en diktator som fick bestämma allt. Då skulle han kunna bestämma mer t.ex om han ville sänka skatten så kan han sänka den så mycket han vill. Är det en bra idé? Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.

Tusen tack[bigsmile]
Yiran:

1 Om man begår ett brott mot Sveriges lagar och hamnar i fängelse. Skall man få rösta då? Förklara hur ni tänker.


Nej det ska man inte, klarar man inte ens av att följa lagarna hur kan man då klara av att bestämma över politiken?!

Yiran:

2 När man är äldre så förstår man mer än när man är yngre. Man har hunnit leva mer och också lärt sig mer. Då vore det bra om man hade en röstålder på minst 40 år. Då skulle besluten bli klokare. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.


Nja, 40 åringar vet inte direkt så mycket om hur det är att vara ung idag kanske?

Yiran:

3 Forskarna är de som vet allra mest. Dessutom så tränar de på att vara objektiva (opartiska, rättvisa) så egentligen borde de få bestämma allt. Eller vad tycker ni?
Förklara hur ni tänker.


Ja det låter smart tycker jag.

Yiran:

4 Det allra bästa vore om alla människor i Sverige fick rösta om alla frågor.
T.ex. om det var en ny lag. Då skulle alla få rösta om de ville ha den lagen. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.


Nej, de flesta människor är ju dumma.
Yiran:

5 Problemet med när många är med och bestämmer, som det är i riksdagen är att det aldrig blir annat än kompromisser. Inget blir liksom riktigt bestämt. Allt blir bara lagom. T.ex om man skall sänka skatten så blir det bara en liten sänkning för att alla får vara med och bestämma. Det bästa vore om man valde en diktator som fick bestämma allt. Då skulle han kunna bestämma mer t.ex om han ville sänka skatten så kan han sänka den så mycket han vill. Är det en bra idé? Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.


Om det är en smart diktator så är det en bra lösning ja.

Spana också in:

Yiran:

1 Om man begår ett brott mot Sveriges lagar och hamnar i fängelse. Skall man få rösta då? Förklara hur ni tänker.


Ja. Jag är liberal och tycker att efter en tredjedel av tiden (vi tror att människor kan förbättra sig) så ska man få rösta.Yiran:

2 När man är äldre så förstår man mer än när man är yngre. Man har hunnit leva mer och också lärt sig mer. Då vore det bra om man hade en röstålder på minst 40 år. Då skulle besluten bli klokare. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.


Nej för alla besluten handlar inte om saker som diskuterats i århundraden. Man behöver nya perspektiv, 00-talets perspektiv etc. Men ja, de som är lite äldre har varit med om lite mer och har lagrat på sig fakta. Men allting bör ju räknas efter kompetens; Inte om man är ung/gammal, kvinna/man, hetero/homo...

Yiran:

3 Forskarna är de som vet allra mest. Dessutom så tränar de på att vara objektiva (opartiska, rättvisa) så egentligen borde de få bestämma allt. Eller vad tycker ni?
Förklara hur ni tänker.


Forskare är också människor och alla tolkar, har tendens och låter sin egen syn - sina egna glasögon - styra lite för mycket. Sen det här med sanning, "de som vet mest". "En grupps åsikt är ibland bättre än den mest klokastes åsikt."

Yiran:

Det allra bästa vore om alla människor i Sverige fick rösta om alla frågor.
T.ex. om det var en ny lag. Då skulle alla få rösta om de ville ha den lagen. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.


Man får ju rösta, det kallas representativ demokrati. Vilket man har för en anledning - det är smartare. Sen så gör man ju folkomröstningar för större beslut.

Yiran:

Det bästa vore om man valde en diktator som fick bestämma allt. Då skulle han kunna bestämma mer t.ex om han ville sänka skatten så kan han sänka den så mycket han vill. Är det en bra idé? Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.


Som sagt "en grupps åsikt är ibland bättre än den mest klokastes åsikt". Representativ demokrati kommer åter igen tillbaks. Vänster och högern är ju nästan lika stora, därför sker det inte så stora förändringar. Vänster representerar en stor del av folket, och måste försvara deras åsikter och likadant med högern. Du får tänka mer själv, bara du fattar.
Yiran:

Tusen tack


Tar och svarar lite på alla frågor i ett hur jag skulle vilja ha det. Det stora problemet med dagens system som jag ser det är att folk får fördelar och privilegier på andras bekostnad.

Det som sker är att de politiska partierna bjuder över varandra för att vinna röster genom att erbjuda saker "mutor" till väljarna på andra väljares bekostnad.

Om vi tar ett extremt och överdrivet exempel så säg att vi har två hus som ligger bredvid varandra, i det ena bor det 100 personer och i det andra bor det 150 personer. Bägge husen skulle få mycket bättre och finare utsikt om det andra revs. Då går politikerna ut och säger att om man röster på dom så ska huset med 100 personer rivas, på så vis "köper" dom de 150 personernas röster på de 100 personernas bekostnad.

Som jag ser det så har vi människor vissa rättigheter, tex så om jag stickar en tröja så äger jag också denna tröja och ingen får ta den i från mig mot min vilja. Dvs jag har "rätt" till min tröja. Däremot har jag inte rätt att ta din tröja i från dig mot din vilja.

Jag anser att när vi väljer våra ledare eller hur landet ska styras så kan vi inte ge dessa rättigheter vi själva inte har. Dvs jag kan inte ge "ledarna" rätten att ta din tröja i från dig. Däremot så har jag rätt att försvara min tröja om du försöker ta den i från mig och eftersom det är en rättighet jag har så är det också en rättighet som jag kan ge till staten.

Detta skulle kraftigt minska både politikernas möjlighet att göra saker som gynnar en grupp på en annan grupps bekostnad samtidigt som det kraftigt skulle minska majoritetens möjligheter att förtrycka minoriteten.
Yiran:

1 Om man begår ett brott mot Sveriges lagar och hamnar i fängelse. Skall man få rösta då? Förklara hur ni tänker.


Denna fråga går inte att svara på, då grunderna den ställer upp är falska. Argumentet för att frånta kriminella deras rösträtt borde, i det här fallet, grunda sig på att de inte har följt svenska lagar, som regering/riksdag satt upp och att de kriminella därmed har brutit ett sorts förtroende eller någon överenskommelse mellan stat - sig själva.

Det skulle vara ett hållbart argument om det nu verkligen var så att de hade brutit en överenskommelse, men det har de inte gjort, eftersom ingen sådan överenskommelse någonsin har upprättats. Det finns inget val att ingå i det svenska samhället, utan varje person som vill bo inom de fiktiva gränserna som delar Sverige från andra länder måste betala skatt, följa lagar som denne inte gått med på. Man kan då inte säga att någon förbrukar något förtroende genom att inte lyda lagar som denne inte godkänt, och då faller hela frågan.

Yiran:

4 Det allra bästa vore om alla människor i Sverige fick rösta om alla frågor.
T.ex. om det var en ny lag. Då skulle alla få rösta om de ville ha den lagen. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.


Detta tillvägagångssätt vore praktiskt ogenomförbart. Det finns, grovt räknat, 5 miljoner röstberättigade i Sverige, och att genomföra en folkomröstning för varje beslut som ska tas på riksnivå skulle vara ohållbart. Nu är inte det bästa alternativet att ta ifrån folket makten genom att, med tveksamma och ologiska motiveringar, ge falskt legitimitet till 349 stycken ledamöter att detaljstyra människors liv, utan det bästa alternativet vore självklart att ta ner besluten på lokal nivå, så lågt som möjligt, och låta folk rösta på frågor som rör dem, och inte på frågor som rör andra.

Det vore även bra för Yiran att föra fram sina egna åsikter, så de kan diskuteras och Yirans argument och förståelse ökar i frågan.