Forumet - Diskussionsfrågor om demokrati

Diskussionsfrågor om demokrati

956 0 4
1 Om man begår ett brott mot Sveriges lagar och hamnar i fängelse. Skall man få rösta då? Förklara hur ni tänker.

2 När man är äldre så förstår man mer än när man är yngre. Man har hunnit leva mer och också lärt sig mer. Då vore det bra om man hade en röstålder på minst 40 år. Då skulle besluten bli klokare. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.

3 Forskarna är de som vet allra mest. Dessutom så tränar de på att vara objektiva (opartiska, rättvisa) så egentligen borde de få bestämma allt. Eller vad tycker ni?
Förklara hur ni tänker.

4 Det allra bästa vore om alla människor i Sverige fick rösta om alla frågor.
T.ex. om det var en ny lag. Då skulle alla få rösta om de ville ha den lagen. Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.

5 Problemet med när många är med och bestämmer, som det är i riksdagen är att det aldrig blir annat än kompromisser. Inget blir liksom riktigt bestämt. Allt blir bara lagom. T.ex om man skall sänka skatten så blir det bara en liten sänkning
för att alla får vara med och bestämma. Det bästa vore om man valde en diktator som fick bestämma allt. Då skulle han kunna bestämma mer t.ex om han ville sänka skatten så kan han sänka den så mycket han vill. Är det en bra idé? Eller vad tycker ni? Förklara hur ni tänker.

Tusen tack[bigsmile]
1. Rösträtten är baserad på att alla människor är jämlika och därför har alla samma rösträtt, oavsett om man är brottsling eller ej. Å andra sidan, om man inte följer de lagar/regler som gäller i Sverige bör man då ha vara berättigad till rättig- och friheterna?

2. Klokare? Snarare skulle väl beslut som tas endast gynna personer över 40. Det är ett tämligen uppenbart faktum att folk är själviska när de röstar, majoriteten röstar på det som gynnar dem själva.

3. Sverige är en demokrati, en representativ sådan. Skulle vi då ge all vår rösträtt till några icke-folkvalda "objektiva" forskare? Och objektivt, skulle forskarna bestämma vad som är bäst Sverige som ett land eller för den enskilde medborgaren?

4. Direkt och representativ demokrati. Den direkta skulle vara kostsam både vad gäller tid och pengar. Folk skulle även bli allt likgiltigare inför varje folkval och knappt bry sig om varje lag skulle röstas av befolkningen och det skulle ge upphov till ännu fler politiska konflikter mellan människor. Men teoretiskt är det mer demokratiskt.

5. Vår demokrati förutsätter att de som får stöd av folket representerar. En diktator utan opposition skulle leda till en knappast demokratisk samhällsutveckling, och flera åsikter skulle aldrig komma fram, utan diktatorns skulle ses som felfria självklarheter. Det finns även en hel del nutida exempel på diktaturer, hur stor andel av de länderna har lyckats?

Varsågod

Spana också in: