Forumet - Djurförsök - behöver vi dem?

Djurförsök - behöver vi dem?

5364 0 59
Den allmänna attityden till djurförsök verkar vara att de är ett nödvändigt ont. Det jag vill diskutera är inte om djurförsök är rätt eller fel, utan om de faktiskt är nödvändiga.

2002 beslutade EU att stegvis förbjuda tester av kosmetika och kosmetikaråvaror på djur. Förbudet gäller för alla produkter som säljs i EU-länder, och omfattar därmed importerade produkter och råvaror. Flera av testerna har redan förbjudits, och förbjudet kommer vara i full kraft 11 mars 2013. Givetvis har det lett till enorma satsningar på att utveckla djurfria alternativ till dessa tester. Bland annat räknar svenska Biovator med att lansera ett alternativ till allergitester på djur under nästa år.

Även tidigare har djurförsök ersatts utav djurfria metoder. Ofta används mänskliga celler och mänsklig cellvävnad. Exempel på olika metoder som helt eller delvis har ersatt djurförsök finns här.

Anledningen till att inte fler alternativ till djurförsök finns är till stora delar att forskningen för att utveckla dessa är dyr och tidskrävande. Fördelen med alternativen är att de ofta kan vara både billigare och säkrare när de väl utvecklats. Djur är inte människor och reagerar inte alltid heller som människor, vilket gör tester på mänskliga celler mer pålitliga.


Därför; är djurförsök verkligen nödvändiga? Bör vi sträva efter att fasa ut dessa ur forskningen? Och framförallt, hur bör vi i så fall se till att dessa alternativ blir verklighet?

Att alla djurförsök i nuläget inte kan ersättas av djurfria försök är jag medveten om och jag vill inte diskutera effekten av att förbjuda alla djurförsök över en natt.

​Om EU:s förbud

​Om Biovators allergitest
Det är fantastiskt mycket djurförsök som inte kan göras på ett djurfritt vis!
Till exempel håller forskare runt om i världen på med att en i taget släcka ut alla gener i en mus. Detta för att få bättre förståelse för de enskilda generna och eventuella sjukdomar genen kan vara delaktig i.

Alla läkemedel som ska ut på marknaden måste passera två djurmodeller. Dels för att undersöka toxicitet och verkan det kan inte ersättas med något annat än djurförsök för man måste ha en hel råtta eller annat djur för att se på alla organ och system om de påverkas.

Eu själva har sett till att det utförs fantastiskt mycket toxisitetstester på massa olika substanser bla. i livsmedel just nu. Där har man samma problem som läkemedelssidan om man vill utesluta hela djur.

jag anser att all forskning skulle avstanna om man inte fick använda djurförsök längre och mer än hälften av alla djurförsök skulle inte kunna göras utan djur.

Spana också in:

qazedctgb:

jag anser att all forskning skulle avstanna om man inte fick använda djurförsök längre och mer än hälften av alla djurförsök skulle inte kunna göras utan djur.


I nuläget, ja. Men som jag påpekade i första inlägget så är det inte ett plötsligt förbud av alla djurförsök som jag vill diskutera. Det är ganska självklart att djurförsök som i nuläget saknar alternativ inte kan ersättas. Att metoder inte finns i dagsläget betyder inte att de inte kan utvecklas.

Påståendet om att toxicitet inte kan ersättas av annat än djurförsök är ganska godtyckligt. För det första så pågår redan forskning för att kunna ersätta akuta toxicitetstester. Den går rätt bra. För det andra så betyder inte det faktum att nu godkända tester kräver djur att dessa tester inte kan ersättas med andra tester då dessa utvecklas.
mediakatt:

Det faktum att en del bieffekter av mediciner som inte setts hos försöksdjur kan dyka upp för människor och vice versa är en annan god anledning till att sträva efter att ersätta djurförsök.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1436259/


Kråkslott:

Cellodling har ännu bara få användningsområden.


det är klart att man kommer upptäcka nya biverkningar när man går från djur till människa men jag är övertygad om att man skulle få mer biverkningar om man gick från cell odling till människa för den tar inte organsystem i beaktning eller ett levande djur för den delen.
qazedctgb:

det är klart att man kommer upptäcka nya biverkningar när man går från djur till människa men jag är övertygad om att man skulle få mer biverkningar om man gick från cell odling till människa för den tar inte organsystem i beaktning eller ett levande djur för den delen.


I nuläget, visst. Om forskningen kan utveckla nog bra in vitro-organ eller göra tester på mänskliga organ som donerats så tror jag däremot att sådana tester kan bli mer felsäkra. Jag säger inte att de alternativ som finns nu alltid är bättre eller ens likvärdiga. Det jag menar är att oavsett vad ens etiska inställning är till djurförsök så har de nackdelar i och med att olika arter faktiskt reagerar olika på olika ämnen. Jag ser hellre att man försöker hitta alternativ som är mer felsäkra och som inte kräver tester på djur.

isola:

Tycker att det är hemskt vidrigt att testa smink på djur.


2013 behöver du i allafall inte oroa dig för det när det gäller smink som säljs i EU [y] Är mycket tacksam över det, med tanke på att en del kosmetikaföretag tidigare kommit undan med att hävda att deras smink inte är djurtestat då den färdiga produkten inte varit det, trots att råvarorna testats på djur.
Stringburka:

Men är inte tillräckligt påläst om medicin för att kunna tillföra så mycket till tråden.


Du kanske är nog påläst om politik för att ha tankar om hur man bäst går tillväga för att få forskningen att satsa mer på att utveckla alternativa testmetoder? EU:s förbud har ju varit väldigt effektivt för att få sådan forskning att prioriteras, men när det gäller medicinsk forskning så tror jag att stödet för sådana förbud innan fullgoda alternativ finns är betydligt lägre.

Det finns ju föreningar som Forska utan djurförsök som ger ekonomiskt stöd till forskningsprojekt som har det syftet, men hur påverkar man våra politiska ledare? Vad jag har sett hittills så verkar inget av våra riksdagspartier ge frågan någon uppmärksamhet.
mediakatt:

Du läste bara rubriken, ser jag. Smart.


Jodå, jag tom läste ditt inledande inlägg fyra gånger o står fast vid att vi behöver "xxx försök" dvs testa olika sorters medicin innan de släpps ut på marknaden. Sedan kvittar det om det är medicin mot HIV/AIDS, för att bota cancer eller för att minska sveriges största dödsfaktor... hjärt- och kärlsjukdomar. Det optimala vore naturligtvis att testa all medicin på människor men jag har svårt att tänka mig att varken du eller jag skulle ställa upp som försökskaniner. Så vad har vi då kvar att testa medicin på? Människor? Eller fortsätta med djurförsök??