Forumet - Döden

Döden

1131 0 119

Spana också in:

Det håller jag inte med om, de konventionella partierna har tappat deras ideologier, men jag har för mig att tex. Chantal Mouffe hävdar att de kommer bli mer aktuella när folket blir missnöjda över hur blek politiken blir. Det växande prekariatet har ett stort missnöje som än så länge gynnat högerextremistiska rörelser, men även rena vänsterorganisationer har vunnit mark.
isola:

Det var inte vidare utvecklande.


Idealism bygger på föreställningar som inte är grundade i något annat än egna illusioner om ett framtida scenario som är grundat i egna preferenser. Då vi nu vet att moral m.m. inte existerar som något objektivt är det lite svårt att hävda just sitt ideal som något rätt och riktigt framför alla andra ideal som finns därute. Idealister verkar inte bry sig särskilt mycket om vetenskap utan kör sitt eget race oavsett vad vetenskapen säger.
Nachac:

Eftersom ideal bygger på just detta, och inte vetenskap. Det är fullkomligt omöjligt att grunda ett helt samhällssystem på enbart "vetenskap."


Inte enbart, min åsikt är att man bör ha ett ideal som är i fas med vetenskapen till den grad att den iaf inte motsäger den. Du kommer inte långt om du har ett ideal som motsäger verkligheten omkring oss och de förutsättningar som finns där. Om du gör det får du ett ideal som mer liknar religion och sådant vill vi inte ha.
xyz123:

Ja. Jag har diskuterat om det med mynona och det rätt mycket men hon kallar mig bara dum istället för att förstå vad jag menar...


Att förstå något är inte samma sak som att hålla med om det.

isola:

skriv vad du menar!!!


Razorblade har sagt att om man inte tror på en absolut sanning/en religion, så blir all ideologi meningslös, eftersom man då blir egoist och inte har anledning att tänka på andra.

Jag har förstått vad han menar, men eftersom våra personligheter och sätt att resonera skiljer sig åt har jag inte dragit samma slutsatser av det.

Eftersom godhet är grundat på egoism behöver egoism inte leda till ondska. Tvärtom berodde den godhet som utövats tack vare religion alltid på egoism eftersom den handlade om att få en belöning eller undvika straff.

I en värld där man tror på allas frihet att definiera sin egen sanning så blir det ännu lättare att vara idealist om man tror på frihetens ideal.

Nej, idealismen är inte död, men den tar sig andra vägar än förut. Folk är lika engagerade i samhällsfrågor, men att engagera sig i politiska partier är inte längre det främsta sättet att arbeta på. Tidsåldern är mer individualistisk, och då finns det stor anledning att engagera sig i de ideologier som försvarar just det sättet att leva - men det innebär också att man visar sitt engagemang på andra sätt än förut.

Jag tror kort sagt inte att man behöver dra samma slutsatser av relativism och individualism som Razorblade gör.
mynona:

Razorblade har sagt att om man inte tror på en absolut sanning/en religion, så blir all ideologi meningslös, eftersom man då blir egoist och inte har anledning att tänka på andra.


Rent objektivt blir det så om man är strikt rationell. När jag är frusen i känslorna har jag bara det rationella förnuftet kvar och då blir slutsatsen av den här sorten...

mynona:

men eftersom våra personligheter och sätt att resonera skiljer sig åt


Prova ordet "måenden" snarare än personligheter.

mynona:

Jag tror kort sagt inte att man behöver dra samma slutsatser av relativism och individualism som Razorblade gör.


Om man vill försöka granska allting rationellt och objektivt får man min slutsats. Om man vill blanda in egna preferenser blir slutsatsen annan.

Nachac:

Verkligheten är så som vi betraktar den.


Inte fullt så. Den är det när det gäller preferenser ja, men inte när det gäller biologi och andra förutsättningar från världen omkring oss. Vi betraktar världen subjektivt på människonivå i första hand och denna subjektivitet på artnivå kan du inte radera och förändra.

Nachac:

Jag tror knappast det finns något ideal eller ideologi som motsäger naturlagarna eller så.


Det finns ideologier som bevisligen ger sämre stabilitet och mående för dess invånare. Det är en typ av objektiva fakta som vetenskapen kan ta fram men som idealister kan ignorera.
Nachac:

Låt mig precisera: Vår verklighet.


Ok då.[y]

Nachac:

Detta har vi diskuterat tidigare,var vi fastslog att frågan om samhällsstruktur inte är riktigt så enkel.


Jo jag vet men inte vill du hävda att nazism, kommunism, eller någon annan diktatur är bättre eller inte sämre än mer liberala samhällen? Det vet jag kan mätas i invånarnas totala mående och sådana mätningar har man även gjort. Sen för att inte tala om mätning i ekonomisk stabilitet o.s.v.
xyz123:

Jo jag vet men inte vill du hävda att nazism, kommunism, eller någon annan diktatur är bättre eller inte sämre än mer liberala samhällen?


Kommunism är inte diktatoriskt. Sovjet var ingen kommunistisk stat.

xyz123:

Det vet jag kan mätas i invånarnas totala mående och sådana mätningar har man även gjort.


Samtidigt leder ökade valmöjligheter till ångest och stress, innebär det att man bör inskränka på människors valfrihet?
Nachac:

Kommunism är inte dilatoriskt. Sovjet var ingen diktatorisk stat.


Vad var den? Man skulle nog inte kunna kalla den för demokratisk?

Nachac:

Samtidigt ökade valmöjligheter leder till ångest och stress, innebär det att man bör inskränka på människors valfrihet?


Det beror på vad som väger tyngst. Hade ångesten över valmöjligheterna vägt tyngst hade vi i de mer liberala länderna fått lägre rankning på måendeskalan. Nu är det inte så varför jag tror att ångesten över valfriheten är av mindre betydelse.
xyz123:

Vad var den? Man skulle nog inte kunna kalla den för demokratisk?


Jag skrev fel.

Nachac:

Kommunism är inte diktatoriskt. Sovjet var ingen kommunistisk stat.


xyz123:

Det beror på vad som väger tyngst. Hade ångesten över valmöjligheterna vägt tyngst hade vi i de mer liberala länderna fått lägre rankning på måendeskalan. Nu är det inte så varför jag tror att ångesten över valfriheten är av mindre betydelse.


Att det är "bättre" innebär inte att det är "bäst". Förmodligen skulle en stat med total kontroll som ingen känner till ha mest möjlighet att skapa "perfekt mående", men det kanske inte så eftersträvansvärt ändå.