Forumet - Efedrin

Efedrin

5006 0 56
Efedrin, C15H10NO, naturligt förekommande (alkaloid) stimulerande substans som använts inom medicinen i hundratals år. Det har två effekter. Dels ökar efedrin frisättningen av noradrenalin från nervändarna, dels verkar det direkt stimulerande på såväl alfa- som betareceptorer i nervsystemet. Efedrinets verkan avtar med upprepad tillförsel då det uppstår en toleransökning.

Efedrin kan ha en psykostimulerande effekt ungefär som amfetamin, och enskilda patienter som använt sig av efedrin mot sin astma har upplevt det som en besvärande biverkan. De kan inte sova, får nervryckningar, har tendenser att tala för mycket och är skakiga i händerna. Missbruk av efedrin kan förekomma men är sällsynt. Det förekommer att bl.a. kroppsbyggare använder efedrinpreparat för minskning av fettvävnad och som prestationshöjare. Läkemedelsverket varnar för skador på hjärtkärlsystemet vid bruk av efedrinpreparat. Efedrin ingår i hostmediciner, då det vidgar bronkerna, och i näsdroppar.

Amfetaminpreparat har likartade perifera nervösa verkningar som efedrin. Dessutom har de förmågan att kraftigt stimulera centrala nervsystemet. Amfetamin metaboliseras till fenylättiksyra i likhet med efedrin. Efedrin används ofta vid framställning av Metamfetamin.

I Sverige klassas efedrin som ett dopingpreparat vid tävling, som vid dopingtest ger upp till två års avstängning vid ett positivt dopingtest.

Spana också in: