Forumet - Ekologisk odling - najs eller bajs?

Ekologisk odling - najs eller bajs?

2344 0 7
Enligt fyra forskare med anknytning till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) är föreställningarna om ekologisk odling som klimatsmart och grund för bättre livsmedel felaktiga. I boken "Den ekologiska drömmen" diskuterar de detta och kommer fram till ett antal slutsatser:

• De omfattande stöden för ekologisk odling – cirka 500 miljoner per år – skulle göra större samhällsnytta om de användes i det vanliga jordbrukets fortsatta miljöanpassning.
• Ekologiska livsmedel är inte giftfria.
• Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat.
• Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt.
• Ekoodling ger inte ett lägre utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten.
• Ekoodling är inte klimatsmart.

"Vad skulle hända om vi ställde om det svenska jordbruket till att bli 100 procent ekologiskt? Det har ju nyligen framförts som en lösning för flera miljöproblem. Den mest drastiska effekten blir att vi då bara kommer att producera hälften så mycket mat på den åkerareal vi har i dag. Officiell jordbruksstatistik visar att skördarna minskar mellan 30 och 60 procent beroende på vilken gröda vi odlar – minst för vall och mest för potatis.
För att kompensera för bortfallet av livsmedel, måste vi då odla på en betydligt större åkerareal än i dag. Om man räknar med att skördarna i genomsnitt är 40 procent lägre vid ekoodling innebär det att vid 100 procent ekologisk odling behöver åkerarealen utökas med ytterligare 1,7 miljoner hektar, från nuvarande 2,6 miljoner hektar. Så mycket åkermark har aldrig tidigare funnits i Sverige."


Handlar ni ekologiskt, och hur ser ni på detta? Är ekologiskt så mycket bättre?

Den här tråden är taggad med taggen "Plusmoderering" vilket innebär att vi kommer att moderera hårdare i syfte att skapa trevliga trådar med givande diskussioner och debatter. Utöver våra allmänna regler innebär detta följande, Tagg för trådar där ni vill ha extra moderering.

Är ekologisk odling najs eller bajs?

Senast ändrad 18 Nov 2014, 10:12 av Zymba

Spana också in:

Ekologisk odling är ju i grunden jättebra - dock inte när man tar in ekologiskt från andra länder pga transport etc. 
I facebookgruppen Ekologiskt är logiskt (som fö öv är en läskig sekt där den allmänna uppfattningen är att man aldrig ska låta barn ha på sig eller leka med något som inte är 100% ekologiskt framställt) är man helt rabiata över dessa rön.