Forumet - En fråga till dom som läst Marxs Kapitalet!

En fråga till dom som läst Marxs Kapitalet!

1504 0 7
"Ett ting kan vara bruksvärde utan att vara bytesvärde. Detta är fallet om dess existens [Dasein] för människorna inte förmedlas av arbete. Så är det med luft, jungfrulig mark, naturlig äng, vildväxande skog o.s.v. Ett ting kan vara nyttigt och en produkt av mänskligt arbete utan att vara vara. Den som med sin produkt tillfredsställer sitt eget behov, skapar visserligen bruksvärde, men inte vara. För att producera vara måste man inte bara producera bruksvärde, man måste producera bruksvärde för andra, samhälleligt bruksvärde. Slutligen kan inget ting vara värde utan att vara bruksföremål. Är det utan nytta, så är också det arbete det innehåller utan nytta, räknas inte som arbete och skapar därför inget värde."

Vad händer med något som inte förmedlas av arbete, men ändå är en vara?

Vad händer med något som inte har någon nytta, men ändå har ett värde?

Är två frågor jag ställer mig spontant efter att ha börjat läsa Kapitalet.

Spana också in:


Petros Synthea:
Kan Marx föreställa sig en vara som inte förmedlas av mänskligt arbete? Kan Marx förställa sig en vara som har ett värde utan att ha någon nytta? 
Jag utgår från att du med nytta menar bruksvärde? En sådan vara kan ju fortfarande ha ett bytesvärde på marknaden. Värdepapper och obearbetad mark är väl exempel på respektive fråga.

Jag har inte läst igenom Kapitalet pga tycker den är skittråkig, men det finns en ganska bra introduktionstext jag kan rekommendera. Tidningen Riff-Raff gav ut den för många år sedan, den heter Kapitalets produktionsprocess. Kan laddas ner gratis här: http://www.riff-raff.se/kpp/kpp.pdf

Petros Synthea: Vad händer med något som inte förmedlas av arbete, men ändå är en vara?
Definitionen av "vara" i marxistisk semantik är att en slutprodukt som har ackumelerats av mänskligt arbete. Det behöver inte vara ett materiellt föremål, men Ingenting kan vara en "vara" utanför mänsklig aktivitet.

Petros Synthea: Vad händer med något som inte har någon nytta, men ändå har ett värde?
"Är det utan nytta, så är också det arbete det innehåller utan nytta, räknas inte som arbete och skapar därför inget värde."

Vara framställs via ackumulation av lönearbete. Nytta = bruksvärde. Marx är materialist och anser bruksvärde som ett resultat av det faktiska objektets sätt att fungera i praktiken. Om produkten är utan bruksvärde har den inget "egentligt" värde då den inte kan brukas. Generellt sätt så anser Marx(ister) att bytesvärdets flexibilitet inte kan överträffa bruksvärdets reella effektivitet, vilket gör kapitalismen till ett system av olika motsägningar, då man forrtfarande kan sälja varor som inte har nödvändig funktion (exempelvis så kan kostnaden för en lägenhet gå upp utan att lägenheten nödvändigtvis upprustas). Dessa värden är således socialt konstruerade och inte konstanta.