Forumet - en livsteori

en livsteori

247 0 11
never was a better plan
than to hide within the heart of man
the very core of all that is
and then reveal it with a kiss.

Jag har många gånger känt att saker jag gjort har hänt förut och det kan vara delar av tidigare liv, dessa liv är inte flera liv utan ett liv.
Du vet instingtivt saker utan att ha läst om dem. i vissa pressade situationer vet du exakt vad du ska göra även fast du alldrig varit i dem förut.
Allt det här låter ologiskt om man inte ser kroppen som ett skal och människan som en själ som vandrar från kropp till kropp när kroppen dör.
Jag ser det som att människan är något större än den kropp vi tillhör
och det närmsta vi kan komma själen är våran personlighet.

där kroppen dör tar vi(själen) oss ut och letar efter ett barn som vi kan använda som kropp. Varför just ett barn är eftersom barnen dömmer inte, de är primitiva och visst har du någonsin kännt att barnet förstår dig fullständigt men inte riktigt tränat upp stämmbanden på så sätt att den kan uttrycka sig i ord.

Jag skulle gärna hålla en diskution i detta ämne då det är helt omöjligt att det bara är jag som ser livet på sånt här sätt

Spana också in:

Misael:

...sa pojken utan belägg eller konkreta bevis för sitt argument.

Men din flummiga teori är sann? Menar du att småbarn inte har någon "själ" om det nu flaxar in en själ från en död människa i barnet? Det är ett skämt om nåt!


Det jag sa var teori. det betyder påhittat* Bibeln räknas som fakta och jämnför man de båda så är de lika stora högar bullshit båda två förutom att den ena högen bullshit ses som fakta. Och det däremot är ett stort skämt.
nothing but problem:

Bibeln räknas som fakta


Många bibelkännare är överens om att bibeln inte talar om någon odödlig själ. I The Concise Jewish Encyclopedia heter det: ”Bibeln framställer ingen lära om själens odödlighet, och en sådan lära uppträder inte heller tydligt i den tidiga rabbinska litteraturen.” I The Jewish Encyclopedia heter det: ”Tron att själen fortsätter sin tillvaro efter det att kroppen upplösts är en fråga om filosofisk eller teologisk spekulation snarare än om enkel tro, och följaktligen lär inte den Heliga skrift den uttryckligen någonstans.” I The Interpreter’s Dictionary of the Bible konstaterar man: ”Nefesh ... fortsätter inte att existera oberoende av kroppen, utan dör tillsammans med den. ... Det finns inget skriftställe som ger stöd åt påståendet att ’själen’ i dödsögonblicket skils från kroppen.”

I Expository Dictionary of Bible Words heter det också: ”Ordet ’själ’ i GT [Gamla testamentet] anger därför inte någon immateriell del av mänskliga varelser som lever vidare efter döden. [Né·fesh] betyder i grund och botten liv så som det unikt upplevs av personliga varelser. ... Grundbetydelsen av [psy·khé] fastslås snarare av dess motsvarighet i GT [Gamla testamentet] än av dess innebörd i den grekiska kulturen.” Och i The Eerdmans Bible Dictionary heter det att ordet själ i bibeln ”inte avser någon del av en mänsklig varelse, utan snarare hela personen. ... I denna bemärkelse har inte mänskliga varelser själar — de är själar.”

Till och med i New Catholic Encyclopedia erkänner man: ”De bibliska orden för själ betyder vanligtvis hela personen.” Den tillägger: ”Det finns ingen dikotomi [tudelning] i kropp och själ i GT [Gamla testamentet]. ... Även om ordet [né·fesh] översätts med vårt ord själ, betyder det aldrig en själ som är åtskild från kroppen eller individen i fråga. ... Ordet [psy·khé] är det ord i NT [Nya testamentet] som motsvarar [né·fesh]. ... Uppfattningen att själen lever vidare efter döden är inte lätt urskiljbar i bibeln.” Och Georges Auzou, fransk katolsk professor i bibelkunskap, skriver i sin bok La Parole de Dieu (Guds ord): ”Begreppet ’själ’ i betydelsen en rent andlig, immateriell realitet, som är skild från ’kroppen’, ... förekommer inte i bibeln.”

I The Encyclopedia Americana konstaterar man därför: ”Gamla testamentets uppfattning är att människan är en enhet, inte en förening av själ och kropp. Även om det hebreiska ordet [né·fesh] ofta översätts med ’själ’, skulle det vara fel att läsa in en grekisk innebörd i det. ... [Né·fesh] uppfattas aldrig som verkande skild från kroppen. I Nya testamentet översätts det grekiska ordet [psy·khé] ofta med ’själ’, men återigen bör det ordet inte utan vidare uppfattas ha samma innebörd som det hade för de grekiska filosoferna. ... Bibeln ger inte någon klar beskrivning av hur en människa lever vidare efter döden.” Det heter vidare: ”Teologer har måst tillgripa filosofers diskussioner för att på adekvat sätt kunna beskriva individens liv efter döden.”