Forumet - En person håller ej med dig i en etisk fråga - är vederbörande då korkad?

En person håller ej med dig i en etisk fråga - är vederbörande då korkad?

1621 10 11

Spana också in:

Varför är inte andras åsikter mer korkade än ens egna, ifall man anser att ens egna åsikter är bäst? Det som är bäst kan inte toppas. Om man inte anser att ens egna åsikter är bäst, varför sympatiserar man med värderingar som man inte tycker verkar vara de bästa utav de alternativen?
"Om någon är korkad eller ej beror på resonemanget, inte åsikten"

Ok, så alla åsikter kan hypotetiskt försvaras med intelligenta resonemang?"Man är korkad om man har korkade åsikter, annars ej."

Har någon en annan åsikt om vad som är korkat som är motstridig mot Person 1s uppfattning, innebär det att den oliktänkande person 2 ändå kan vara smart? Om det finns flera smarta uppfattningar i en fråga, varför sympatiserar Person 1 bara med en av dem (bortse från praktiska hinder så som att vederbörande ej var medveten om perspektivet etc)? Om Person 1 skulle sympatisera med alla smarta uppfattningar som fanns i en given fråga, enligt denne, skulle det innebära att andra som ej delar dessa är dumma? 

Det kommer ändå ner till en fråga om vad man anser är sant, rätt, klokt etc. Bedömningsmatrisen för saken är liksom den subjektiv och personlig. Kan man svara på frågorna utan att ta anspråk på vad som är smart? Skulle man ge ett svar man inte tyckte verkade vara bra eller rimligt? (smart-->bra)