Forumet - En polis som inte är i tjänst.

En polis som inte är i tjänst.

418 0 26

Spana också in:

Tekniskt sett så har de praktiskt taget samma befogenheter som polismän i tjänst.

Skyldigheter under ledig tid

10 § Även när polismän är lediga är de skyldiga att
1. efter en förmans order tjänstgöra,
2. självmant ingripa för att trygga den allmänna ordningen och säkerheten inom det polisdistrikt där de är anställda, och
3. självmant anmäla sig hos sin närmaste förman vid särskilt allvarliga händelser, såsom vid upplopp eller andra liknande oroligheter, naturkatastrofer, omfattande bränder eller omfattande trafikolyckor eller andra större olyckor.


Polisförordning, fjärde kapitlet.

Dessutom så har de ju precis samma rätt som alla andra att göra ett envarsgripande, och är väl förmodligen skyldiga att göra det enligt punkt två i ovanstående text.