Aviseringar
Rensa alla

En presentation av Nationalsocialismen.


Ämnesstartare

EN PRESENTATION AV NATIONALSOCIALISMEN

image.jpg


Vi börjar med förintelsen

Enligt oss är förintelsen krigspropaganda från segermakterna i syfte att svartmåla fienden, få dem dömda vid rättsfarsen i Nürnberg samt få bort fokus från de egna krigsförbrytelserna. Och sedan har förintelsen alltid varit en vinstdrivande industri för Israel. Israels första premiärminister, David Ben-Gurion, har självt sagt, 1975, att halva Israels infrastruktur är uppbyggd på tyska skadeståndspengar.

Och långt efter kriget – inte minst i våra dagar – fyller den så kallade förintelsen ett syfte som ett politiskt vapen som skyddar en viss grupp från kritik. Det går inte att kritisera judiskt inflytande i västerländska länder utan att förintelsekortet dras upp på ett fullkomligt osakligt sätt.

Om ”förintelsen” hade ägt rum – om det framkom ovedersägliga bevis för att den skett – så ska den givetvis förkastas. Men – och här vill vi ändå vara extra tydliga - även om den har ägt rum så har den inget med den nationalsocialistiska ideologin att göra och inget med vår inställning till Hitlers politiska och sociala insatser för tyskarna att göra.

Att påstå att alla nationalsocialister skulle stå för massmord är lika absurt som att påstå att alla demokrater står för massmord.
För vore det inte sjukt att förutsätta att alla demokrater är massmördare bara för att Churchill och Roosevelt terrorbombade tyska städer i demokratins namn. Bara för att Truman släppte atombomber över Japan i demokratins namn. Bara för att George W Bush legat bakom 1 miljon döda civila irakier i ett krig som fördes i demokratins namn.

EU beskriver på sin officiella hemsida Winston Churchill som en av EU:s grundare och en ”visionär ledare” utan vilken vi inte skulle ”leva i den sfär av fred och stabilitet som vi tar för given”. EU nämner inte med ett ord Churchills terrorbombningar mot tyska städer som Dresden och Hamburg eller det gemensamma beslutet med Truman, Stalin och Chiang Kai-shek att atombomba Japan. Och om EU får beskriva Churchill som ”en fredens man” så bör det väl ändå vara legitimt att berömma Hitler för de positiva insatser han faktiskt stod för i förhållande till Tysklands folk - utan att bli demoniserad och associerad med massmord?Den nationalsocialistiska ideologin 
Den nationalsocialistiska ideologin är någonting helt annat än vad etablissemanget, skola och massmedia vill få den till. Nationalsocialismen uppstod som en politisk rörelse i Tyskland ungefär 1920. Men nationalsocialismen som ideologi, som en idé med ideologiska punkter, skapades tio år tidigare – i Sverige. Nationalsocialismen som idé formulerades av Rudolf Kjellén, statsvetaren, fadern till geopolitiken och mycket annat.
Kjellén talade om vikten av folkets nationalkänsla, att staten är organisk och utgörs av folket – det vill säga rasen – och att alla delar av folket – samarbetar för att avskaffa de sociala orättvisorna. Detta kallade Kjellén för folkgemenskap som var en stor del av det som han benämnde som nationalsocialism.
Kjellén talade alltså om samarbetet inom den egna folkgruppen men han talade inte om fiendskap till andra folkgrupper eller raser som om det skulle vara någon automatisk konsekvens av att man värnar det egna.

Kjellén står omskriven i Mein kampf och hans idéer adopterades av den tyska rörelsen. Märk väl att det finns inget heller i den tyska nationalsocialistiska ideologin som föreskriver rasförföljelser eller liknande. I själva verket handlade den officiella raspolitiken i Tredje riket om något helt annat. Nedan följer ett uttalande från Dr Walter Gross som under perioden 1933-1945 – alltså under hela det nationalsocialistiska Tysklands existens – var chef för NSDAP:s raspolitiska byrå:

"Mest missuppfattad är den nationalsocialistiska synen på relationerna mellan världens olika raser. Det har ifrågasatts ifall de fundamentala rasprinciperna i den nya världsteorin inte skulle leda till översittarsyn, och även förakt för människor av andra raser. Tvärtom; det är just dessa principer som erbjuder den bästa garantin för ömsesidig tolerans och för det fredliga samarbetet mellan alla.
Vi uppskattar faktumet att de av andra raser är annorlunda än oss. Denna vetenskapliga sanning är basen, motiveringen och, på samma gång, skyldigheten för varje raspolicy utan vilken skulle göra en restaurering av Europa praktiskt omöjlig. Huruvida den andra rasen är ’bättre’ eller ’sämre’ är inte möjligt för oss att bedöma. För detta skulle kräva att vi överskrider våra egna rasliga begränsningar under den tid det tar att döma och åta oss en övermänsklig, även gudomlig, attityd som är det enda som kan ge en sådan bedömning av värdet eller brist på sådant hos de många livsformerna i den outtömliga naturen
Och om nationalsocialismen skulle vilja se den obehindrade blodblandningen mellan individerna förhindrad, så finns det inget i det som tyder på förakt. Trots allt, vi tyskar själva, etniskt sett, är en blandning. Det nationalsocialistiska kravet är bara att blodets hävd och biologins lagar ska beaktas mer noggrant i framtiden.
Vi vill inte se blandäktenskap mellan vårt folk och främmande raser eftersom vid sådan blodblandning går de bästa och karakteristiska egenskaperna hos båda raserna förlorade. Men vi kommer alltid att ha ett välkomnande för alla gäster som vill besöka oss oavsett besläktad eller främmande civilisation, och vår ras-syn ger oss en djupare uppskattning för deras grundläggande egenheter på samma sätt som vi vill få våra egenheter respekterade."

Så talade alltså chefen för Tysklands officiella raspolitik. Så ville man från ledningens håll att folket skulle tycka i denna fråga. Och så tycker även vi. Nationalsocialismen handlar helt enkelt bara om bevarandet av den egna rasen och den egna kulturen. Det är därför vi är mot mångkultur eftersom mångkultur vill blanda upp folkslag och kulturer och göra dem till en grå massa av rotlösa individer som lättare kan kontrolleras av kapitalet.

Nationalsocialismen, är alltså i grunden för alla rasers rätt att existera. Om alla nationer skulle följa den raspolitik som formulerades av Dr Walter Gross skulle världen bestå av fria, självständiga och homogena stater som inte kan styras lika lätt av en liten globalistisk maktelit.

Sverige skulle i allmänhet vara svenskt, Japan skulle vara japanskt, Kongo kongolesiskt osv. Och vi skulle då definitivt ha mindre slitningar mellan folkslagen jämfört med idag där miljoner främmande människor flyttas runt och dumpas på platser där det redan bor människor som redan har sina egna sätt att leva.

Det handlar alltså inte om rashat utan det handlar om att uppblandningen mellan folkslagen både skapar slitningar mellan de olika folken och att de bästa och karakteristiska egenskaperna hos båda raserna går förlorade. Vi nationalsocialister vill alltså skydda alla rasers unikhet och bevara jordens mångfald. Därför är vi så långt ifrån rashatare man kan vara.

Vad gäller tyskarnas inställning till judarna så är det sant att man betraktade dem med misstänksamhet. Men det har inget med själva ideologin att göra utan med erfarenheter av judars inflytande över Tyskland och hur detta inflytande användes.

Under 1910- och 1920 talet genomfördes flera kommunistiska uppror i Tyskland med det officiella syftet att förgöra den tyska nationen och bereda vägen för den kommunistiska världsrevolutionen. Spartakistupproret, Hamburgupproret, Novemberrevolutionen 1918-1919 leddes alla av judar. Den bayerska rådsrepubliken som kom till efter ett sådant uppror leddes av tre personer – Kurt Eisner, Ernst Toller och Eugen Leviné – alla dessa var judar.

Vidare ägdes de tyska mediehusen av judar, det socialdemokratiska partiet leddes av judar, de tyska bankirerna var i själva verket judar. Judar satte dagordningen i den tyska nationen och det inflytande dessa hade användes i många fall för att undergräva den tyska nationen.

Men detta är så klart ”konspirationsteorier” enligt etablissemanget.
En av dessa ”konspirationsteoretiker” var Winston Churchill, en av den tidens främsta intellektuella, som skrev i en artikel från 1920:

"Denna rörelse bland judarna är inte ny. Från Spartakus-Weishaupts dagar till Karl Marx, och vidare till Trotsky (Ryssland), Bela Kun (Ungern), Rosa Luxemburg (Tyskland) och Emma Goldman (USA) har rörelsen hela tiden vuxit – denna världsomspännande konspiration för att störta civilisationen och i stället återuppbygga ett samhälle baserat på bromsad tillväxt, avundsjuk illvilja och omöjlig jämlikhet. Den spelade en tydligt igenkännbar del i den tragedi som kallas den franska revolutionen. Den har varit källan till varje undergrävande rörelse under 1800-talet. Och nu har till slut detta gäng med udda personligheter från de europeiska och amerikanska storstäderna hängt sig fast vid det ryska folkets hår och i praktiken blivit de obestridda härskarna över detta enorma imperium."

Tysk erfarenhetsbaserad misstänksamhet mot judars roll i omstörtande verksamheter, inte minst i Tyskland, var något ganska självklart i Europa vid den här tiden. Och misstänksamheten blev inte mindre när de mäktigaste sionistorganisationerna i världen förklarade Tyskland krig i världsjudenhetens namn den 27 mars 1933, bara en vecka efter att nationalsocialisterna tagit makten.

Krigsförklaringen – och det var judarna själva som kallade det för krigsförklaring – handlade om ett världsomspännande ekonomiskt krig mot Tyskland i syfte att sänka Tyskland ekonomiskt. Ett Tyskland som redan då hade stora ekonomiska problem där folk faktiskt både svalt eller tog livet av sig för att de inte kunde försörja sina familjer, skulle frysas ut genom bland annat bojkott av tyska varor, vilket också skedde. Judiska organisationer arrangerade en mängd antityska möten som höll på ända till 1945 och samlade tiotusentals judiska sympatisörer. Det största mötet samlade 55 000 judar vid Madison Square Garden i mars 1933.image_1.jpg
"Judea förklarar krig mot Tyskland"
Så även om man såklart inte behöver sympatisera med det så fanns det i alla fall en orsak till att det fanns en misstänksamhet gentemot judar i Tyskland, inte bara från nationalsocialister utan från många andra tyskar. Att judar i Tyskland förlorade sina medborgarskap, sina möjligheter att äga media och så vidare var fullt lagliga beslut och handlade om att tyskar skulle bestämma de politiska villkoren i Tyskland.

”Förintelsen” är som sagt en propagandabluff, men att man satte judar i koncentrationsläger när man expanderade österut stämmer såklart. Man kan väl ha åsikter om detta men det var krig och judar uppfattades som potentiellt fientligt sinnade till Tyskland och många av dem som satt i läger var också det i praktiken.

Att behandla en folkgrupp som ett kollektiv var heller inte på något sätt unikt för Tyskland. Den amerikanske presidenten Roosevelt delade exempelvis ut en rad order, som klassade japanska, tyska och italienska medborgare som ”fientliga utlänningar”. 110 000 amerikanska medborgare som råkade ha japansk härkomst spärrades in i amerikanska koncentrationsläger eftersom de var ”fientliga utlänningar”.

Summering av denna del:

* Nationalsocialismen grundar sig i raslig överlevnad och alla rasers och folks rätt att existera och leva i fredlig samvaro med varandra.

* Tysklands inställning till judarna var erfarenhetsbaserad och har inget med ideologi att göra och ”förintelsen” är en bluff – i alla fall enligt oss – som vi aldrig skulle hylla om den faktiskt hade ägt rum.


Den sionistiska frågan

Såhär beskrivs sionism av SAOL: ”Judisk nationell rörelse med syfte att stärka Israel.” Problemet här är att många sionister vill stärka Israel på bekostnad av andra.

Detta är inte bara något som vi anser. Det finns vissa kristna grupper, muslimska grupper, delar av New age-rörelsen, stora delar av vänstern och egentligen grupper från alla möjliga läger som håller med oss. Det finns dessutom många judar, främst de ortodoxa, som är emot sionismen och ser den som ett hån mot den judiska religionen. Så redan här faller argumentet om att sionist skulle vara ekvivalent med jude, och att antisionism skulle en synonym till antisemitism.

Begreppet ZOG syftar vidare till det sionistiska inflytandet i de västerländska länderna och globalistisk maktutövning.

I USA är det extra tydligt att de som stödjer denna sionistiska maktelit främst är icke-judar, därav det absurda i att kalla antisionister för antisemiter.
De tillhör bland annat den kristna högern, de neokonservativa och huserar kanske främst hos republikanerna. I Sverige är Folkpartiet det närmaste ett sionistiskt parti vi har med flera uttalade sionister.

Att det skulle finnas en sionistisk maktelit med inflytande över västerländska regeringar förkastas och viftas ofta bort tvärsäkert som ”konspirationsteorier”.

Professorerna Stephen Walt och John Mearsheimer vid Harvard respektive University of Chicago anser annorlunda.
I en kontroversiell rapport, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, konstaterar de bägge professorerna att det finns en sionistisk lobby i USA som förfogar över den amerikanska utrikespolitiken och leder den i en proisraelisk riktning för att gynna israeliska, inte amerikanska, intressen. Detta genom att bland annat ge mångmiljonbidrag till exempelvis presidentkandidater och genom att ”manipulera media”.

Enligt dessa två professorers forskning var det denna sionistiska lobby som drog in USA i Irakkriget 2003.

"Trycket från Israel och lobbyn var inte den enda faktorn bakom USA:s beslut att attackera Irak i mars 2003, men det var det avgörande elementet. Somliga amerikaner tror att detta var ett ”krig för oljan”, men det finns knappast några bevis som stödjer detta påstående. Istället motiverades kriget till stora delar av en önskan att göra Israel säkert."

I detta krig dödades hundratusentals irakiska civila, medan andra siffror talar om att bortåt 1,5 miljoner irakier har dött och dödats till följd av kriget. Och allt det på grund av att en mäktig sionistlobby hetsar fram ett krig för sina egna sionistiska intressen.


Israel - Palestina frågan

Om man skulle börja tala om raslagar med folk i allmänhet skulle nog de flesta tro att sådant inte praktiseras idag.

Men det finns faktiskt nationer idag som har raslagar och den nation som sticker ut mest är Israel. Den sionistiska ockupationsregimen i Palestina röstade redan 1950 igenom en raslag som ger judar, vart än de finns, rätten att bosätta sig i Israel samt automatiskt medborgarskap. Vidare är Israels arabiska minoritet andra klassens medborgare i Israel eftersom Israel betraktas som en specifik ”judisk stat”. Det finns många fall av judar och icke-judar som inte får gifta sig med varandra och israeliska araber som inte tillåts köpa mark i Israel.
Palestinagrupperna i Sverige skriver i skriften ”Kolonialism och Apartheid” hur palestinierna behandlats i Israel sedan den judiska ockupationen 1967:

"Men palestiniernas liv begränsas inte bara av taggtråd, betong och kulsprutor; de civila israeliska myndigheterna utövar en annan typ av kontroll. De kan till exempel kräva att palestinierna måste ha
tillstånd för att resa – inte bara till Israel eller utanför landets gränser, utan till Jerusalem, andra städer på Västbanken eller bara till grannbyn. De israeliska myndigheterna bestämmer hur mycket vatten palestinierna får använda, var de får lov att bygga skolor och hus, och de kontrollerar helt det palestinska näringslivet."

1975 röstade FN:s generalförsamlingen igenom en resolution, som slog fast att sionism är att likställa med rasism och rasdiskriminering. Bakgrunden till resolutionen kunde härledas till den sionistiska staten Israels behandling av de palestinska invånarna i landet sedan grundandet 1948 genom raslagar och diskriminering.

Israel har alltså raslagar och i Israels fall har det faktiskt lett till det som skolan lärt oss att det leder till – rasförföljelser och sedan folkmord. Raslagar som förtrycker andra raser är inget vi vill införa, men på det sättet har raslagarna i Israel använts från första stund.

Vår ambition är att skapa en homogen och enad nation, i en sådan nation finns det inte andra folkslag som kan diskrimineras och förtryckas, vi ser ett mångkulturellt samhälle som den absoluta källan till rasism och rashat.

Israel's existens föddes som en ockupationsstat, på mark som redan tillhörde ett annat folk - Palestinierna. Man kan alltså säga att det från sin födelse stod på en mångkulturell grund, vilket sedan härlett de problem som finns i området idag. Även i den judiska religionen, som sionismen hämtar sin kraft från och har politiserat - så går det att finna rashat och en syn på andra folkslag som undersåtar.

Ett exempel bland många sådana citat följer nedan på engelska:

"Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night." - Midrasch Talpioth, p. 225-L

Detta kanske skvallrar lite om Judendomen, och påsåvis även sionismens syn på sina medmänniskor. Sätt detta i kontrast till Nationalsocialismen och dess ambition att skapa fungerande samhällen som kan stå på egna ben med ett folkligt självstyre - ett samhälle där varje individ genomsyras av den starka känslan av meningsfullhet och folkgemenskap. På detta sätt vill nationalsocialismen säkra mångfalden hos människan, likt vi vill skapa en större förståelse för naturen som helhet, och människans samspel med denna. I ett Nationalsocialistiskt samhälle sker statsbildningen i harmoni med den övriga ekologin, vi ser människan som en integrerad del av ekosystemet.

Egentligen var hela denna text du just läst onödig, för Nationalsocialismen kan i korthet beskrivas i två punkter:

Den första punkten är att samhället inte får ske på bekostnad av människan, utan ska ske i symbios med den mänskliga naturen - vi förkastar alla förryckta ideologier som bara utgår från teori och utopi - utan att ta hänsyn till den biologiska grund vi vilar på.

Den andra punkten är att det mänskliga samhället inte får ske på bekostnad av den övriga ekologin, om ekosystemet skadas så skadas även vi - vi är beroende av naturen, men naturen är inte beroende av oss. Om vi vill överleva så måste vi ta hänsyn till naturen, i alla aspekter. Vi får aldrig glömma vart vi kom från, med det sagt så sammanfattas båda punkterna i en mening.

Det nationalsocialistiska samhället sker inte bara i harmoni med de människor som bär de, utan även i harmoni med den natur som bär människorna.

Nationalsocialismen är helt enkelt den biologiska världsåskådningen.

image_0.jpg


   
Citera

Nationalsocialism är fascism med rashat och marknadsekonomi.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

MarcusKing:
Nationalsocialism är fascism med rashat och marknadsekonomi.

Är vi fascister? (Klicka för länk)


   
SvaraCitera

Befriad:

(Klicka för länk)

o rly


   
SvaraCitera

Befriad:

Är vi fascister? (Klicka för länk)

Flashback består av 50% av högerextrema personer så... http://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Program Det är det enda Nationalsocialistiska partiet som verkligen har lyckats.


   
SvaraCitera
Kudhos

Typ copy paste från wikipedia lol


   
SvaraCitera

Befriad: Enligt oss är förintelsen krigspropaganda från segermakterna i syfte att svartmåla fienden

fark_fmaW1V7lIyBzff-MZWUUu1NDtjQ.jpg


   
SvaraCitera

Foliehatts-nazisterna är här (igen?)


   
SvaraCitera

Även om jag kan hålla med dig om att segermakternas krigsförbrytelser har hamnat i skymundan eftersom de var just segrarna (och dessutom tycker jag att det är fel att andra folkmord inte uppmärksammats på samma sätt), så anser jag att det är väldigt dåligt att inte ta tydligt avstånd från den systematiska utrotningen av andra människor. Det enda landet som har varit sämre i modern historia är enligt mig Sovjetunionen.

Jag antar att nationalsocialism skulle kunna vara bra och fylla en funktion om det är en väldigt moderat version av ideologin, men problemet är att det alldeles för lätt kan utnyttjas och leda till extremism - som i Tyskland på 30-talet.


   
SvaraCitera

Ruttenfisk:
Även om jag kan hålla med dig om att segermakternas krigsförbrytelser har hamnat i skymundan eftersom de var just segrarna (och dessutom tycker jag att det är fel att andra folkmord inte uppmärksammats på samma sätt), så anser jag att det är väldigt dåligt att inte ta tydligt avstånd från den systematiska utrotningen av andra människor. Det enda landet som har varit sämre i modern historia är enligt mig Sovjetunionen.

Jag antar att nationalsocialism skulle kunna vara bra och fylla en funktion om det är en väldigt moderat version av ideologin, men problemet är att det alldeles för lätt kan utnyttjas och leda till extremism - som i Tyskland på 30-talet.

Fascism finns fortfarande Blink


   
SvaraCitera

MarcusKing:

Fascism finns fortfarande Blink

Kanske det, men i alla fall i Sverige är den oerhört marginaliserad.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Ruttenfisk:
Även om jag kan hålla med dig om att segermakternas krigsförbrytelser har hamnat i skymundan eftersom de var just segrarna (och dessutom tycker jag att det är fel att andra folkmord inte uppmärksammats på samma sätt), så anser jag att det är väldigt dåligt att inte ta tydligt avstånd från den systematiska utrotningen av andra människor. Det enda landet som har varit sämre i modern historia är enligt mig Sovjetunionen.

Jag antar att nationalsocialism skulle kunna vara bra och fylla en funktion om det är en väldigt moderat version av ideologin, men problemet är att det alldeles för lätt kan utnyttjas och leda till extremism - som i Tyskland på 30-talet.

Vi tar avstånd från folkmord, det är ingen tvivel om den saken. Om förintelsen har skett så är jag den första att förkasta den, men det betyder inte att jag tror att den har skett. Att det fanns judeförföljelser och antisemitism i Tredje riket är inget jag förnekar, men att det skulle skett ett utstuderat folkmord i syfte att mörda Europas judar, och av dessa så lyckades 6 miljoner judar förintas, det har jag svårt att tro på, inte minst pågrund av att den tekniska bevisningen för detta påstående har uteblivit - sanningen är att det inte ens finns teknisk bevisning för gaskamrarna. Uppgifterna om lampskärmar och tvål gjort på judar har förkastats idag, till och med talespersoner för Israel har förkastat dessa uppgifter. Det är inget som tas upp som en historisk händelse längre, och den har blivit för genomskinlig och otrolig för att kunna användas seriöst, men den har presenterats som en sanning tidigare, precis som gaskamrarna presenteras som sanningar idag, vad säger att inte även gaskamrarna är en lögn, i denna så uppenbart politiserade och intressefyllda fråga?Och med detta som bakgrund så har vinnaren av kriget skrivit historien, även om man inte tror på en sionistisk elit som styr banker och medier (vilket är ett faktum förövrigt) så har de allierade stora intressen i att måla upp fienden/den förlorade sidan som de onda, inte minst för att folket inte ska ifrågasätta deras vinst. Det finns enormt stora politiska intressen med förintelsen, utan föreställningen om förintelsen skulle knappast staten Israel existerat idag som exempel.Artikel tips: https://www.nordfront.se/forintelsen-ar-en-bluff.smr


   
SvaraCitera

Befriad:

även om man inte tror på en sionistisk elit som styr banker och medier (vilket är ett faktum förövrigt) 

Har väldigt svårt att tro att judar äger all media eftersom nästan all media i Sverige ägs av svenskar och inte judar. Bankerna är också ägda av svenskar.


   
SvaraCitera

Vad är problemet med att olika "raser" blandas?


   
SvaraCitera