Forumet - envarsgrip en bigamist!

envarsgrip en bigamist!

203 0 2
1 § Ingår den som är gift nytt äktenskap eller ingår ogift äktenskap med den som är gift, dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år.
Om den som är partner i ett registrerat partnerskap ingår äktenskap, dömes för olovligt ingående av äktenskap till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1994:1119).


7 § Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.
Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211).


praxis är att envarsgripande är tillåtet för brott där fängelse finns med i straffskalan. således är det helt okej att med nödvändigt våld fängsla en person som försöker bedriva månggifte, eller ertappas på bar gärning med detta.

jag skulle vilja uppmuntra er alla till att ha detta i åtanke nästa gång någon moraliskt förkastlig person försöker sig på detta i er närhet. det är ofattbart att dessa människor får gå lösa från första början.
obligatorisk bild på goebbels:

Image