Forumet - Etik/analysmodellerna

Etik/analysmodellerna

157 0 2
august95:

konsekvensetik


bedömer konsekvenserna av en handling. alltså inte det bakomliggande syftet eller handlingen i sig. målet helger medlen.

august95:

pliktetiskt


"Handla bara enligt en maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle upphöjas till allmän lag"

Varje handling (handlingen i sig, ej konsekvenserna) skall kunna ses som universell i den situationen som den utförs. Man skall handla efter sin plikt som i det här fallet, eftersom Kant är en filosof under upplysningen, är det rationella beslutet.

august95:

sinneslagsetiskt


om avsikten med en handling är god (man vill göra väl) så är handlingen alltid god. medlen helgar målet.