Forumet - Evigt liv uppnås genom Guds heliga Namn...vilket av Namnen är du mest dragen till?

Evigt liv uppnås genom Guds heliga Namn...vilket av Namnen är du mest dragen till?

1928 0 76
ALLA RELIGIONER ÖVERENS...Evigt liv uppnås genom Guds heliga Namn! [y]

Vägen tillbaka till den eviga andliga världen, där vi själar egentligen hör Hemma, går genom lovprisandet, lovsjungandet, mediterandet av Herrens heliga Namn!

Gud har en Herrans massa Namn, allt efter Hans otaliga transcendentala egenskaper...det är bara att välja Namnet som ens hjärta känner sig mest dragen till:

http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God

[y]

Här får vi ANDLIGA BEVIS från skilda religiösa traditioner, att det just är Herrens heliga Namn som gäller, för att kunna bli befriad och frisläppt från denna illusionens gudsförgätna värld...

Muhammed gav rådet: "Lovprisa din Herres namn, det högsta." (Koranen 87.2)

Paulus sade: "Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad." (Romarbrevet 10.13)

Buddha förklarade: "Alla som uppriktigt åkallar mitt namn kommer att nå mig efter döden, och jag kommer att föra dem till paradiset." (Amida Buddhas löften 18)

Kung David predikade: "Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat." (Psaltaren 113:3)

Och vaishnava-skrifterna (Indien) försäkrar upprepade gånger: "Sjung Herrens heliga namn, sjung Herrens heliga namn, sjung Herrens heliga namn. I denna missämljans tidsålder finns ingen annan väg, ingen annan väg, ingen annan väg till självförverkligande." (Brihan-naradiya-Purana 3.8.126)

[y]

Herren vare med er... [y]

Vilket av Guds heliga Namn känner du dig mest dragen till?

Spana också in:

jag gillar hinduismens namn på gud!
Om namah shivaya!

Hovnarren:

Bästa alternativet då grejen är den att buddhisten inte har som mål att nå något himmelrike eller någon existens efter denna.


hinduismens enda mål är att göra så att alla kan se hur kärleksfull världen är. Buddha är ju en avatar av guden Vishnu
Hovnarren:

Enligt vilken tolkning då?


inom hinduismen. budhismen säger ju också att buddha var en reinkarnation av det högsta medvetanden; läs mer om trikaya.
Hovnarren:

Den som blir upplyst är buddha (buddha betyder ju faktiskt just det).


är man upplyst vet man att man är gud! allt är gud!
bengaluru:

inom hinduismen.


Did not know that. Källa?

bengaluru:

budhismen säger ju också att buddha var en reinkarnation av det högsta medvetanden; läs mer om trikaya.


Håller på att läsa om buddhismen i skolan nu, så det kanske blir aktuellt. Har alltid tyckt att det är en intressant religion, så jag läser det förmodligen oavsett.