Forumet - Evolutions-teorin vederläggs och krossas i 100 punkter, en efter en...

Evolutions-teorin vederläggs och krossas i 100 punkter, en efter en...

2261 0 202
GLÖM den flummiga EVOLUTIONS-MYTEN! [bigsmile]

http://www.flashback.info/showthread.php?t=539120

INNEHÅLL:

1) Sammanfattande inledning och videos

2) Flummet kring "slumpcellen"

3) "Makroevolution", dvs organisk evolution, genetiskt omöjlig

4) "Mikroevolution", bara variationer inom grundarterna

5) Genetiska kodningen tillåter ingen makroevolution

6) Genetiska informationen omöjliggör makroevolution

7) Naturligt urval och mutationer, ingen makroevolution

8) Resistenta bakterier, ingen makroevolution

9) Djuravel och växtförädling, ingen makroevolution

10) Termodynamikens lagar motsäger evolutionsteorin

11) Inga länkar mellan apdjur-Människa någonsin påvisats

12-22) Människa-apa myten; alla "felande-länk"-bluffar

23) Genetiska gapet Människa-schimpans ökar, nu 94%

24) Likhet i DNA inget bevis på evolutionärt förhållande

25) Endast 20% av proteinerna samstämmiga Människa-schimpans

26) Människa-potatis, bägge 46 kromosomer, människopotatis?

27) Kunskapstestet kring evolutionsmyten

28) Hela 186 fundamentala skillnader mellan Människa-apdjur

29) Likheter i kroppsorgan pekar på gemensam Designer, Skapare

30-35) Inga fossila länkar mellan djurgrupperna

36) Fossilfynden motsäger helt evolutionsteorin

37) Inga fossila eller levande exempel på övergångsformer

38) Inga "slumrande organ", bevis på icke-evolution

39) Haeckels förfalskade människoembryon

40) Komplexa icke-reducerbara organ motsäger evolutionen

41-63) Livsformer och organ som uppenbart motsäger evolutionsteorin

64-84) Fossilfynden motsäger evolutionsteorin

85-87) Livsformer som felaktigt påstås stödja evolutionsteorin

88) Slutsats kring "Mikroevolutionen"

89) Miller-Urey experimenten ogiltiga, abiogenes omöjligt

90) Myten om den prebiotiska tillvaron

91) Homologin inget bevis på evolution

92) Det finns inga rudimentära organ i Människokroppen

93) Människans inverterade näthinna inte dålig design

94) Evolutionsteorin kan inte förklara etik, moral och gudslängtan

95) Hybrider inget bevis på evolution

96) Fiaskot med bananfluge-experimenten

97) Snöflingor formas enligt termodynamiska principer

98) Evolutionsteorin - vår tids religion

99) Darwinismen - en moralisk holocaust

100) Länkar som krossar evolutionsmyten + Slutord

______________________________________________

1) Sammanfattande INLEDNING och videos:

Den sjukt vrickade flumteorin, kallad Darwins evolutionsteori, baserar sig på att den 1:a levande cellen, den mytiska 1:a amöban, kallad "slumpcellen" av de evolutionstroende eftersom den enligt deras flummiga skapelsemyt kom till utan några föräldrar, och "Herr Amöba" eftersom den samtidigt ska vara allas vår vördnadsfulla Ursprungliga Stamfader, de evolutionstroendes Adam eller Eva, med endast lite tid och slumpmutationer som "hjälpmedel" skulle ha förvandlats till en firre...

Myten förtäljer vidare att denna firre så sakteliga förvandlades vidare och knallade upp på land, där han bosatte sig och blev till ett regelrätt landdjur, som senare med ännu mera tid och slump till sitt förfogande förvandlades till en dinosaurie, som sedan ska ha fått vingar och förvandlats till en regelrätt fågel, osv.

Barnsagor?

Nej, fantasifulla fabler som den gudlösa vuxna människan sätter sin tilltro till...

[bigsmile]

Darwinismens ovetenskapliga, flummiga formel kring livets uppkomst:

http://www.harunyahya.com/articles/unscientific_formula.php

Sagan om "slumpcellen" strider mot all vetenskap och sunt förnuft; myten kring den prebiotiska världen och "slumpens logik":

http://www.harunyahya.com/evolutiondeceit10.php

[y]

Evolutionsteorins kollaps i 20 frågor och svar:

http://www.harunyahya.com/20questions02.php#q1
http://www.harunyahya.com/20questions03.php#q6
http://www.harunyahya.com/20questions04.php#q11
http://www.harunyahya.com/20questions05.php#q16

[y]

Anpassningsförmåga och variation inom de levande organismernas grundarter, familjer, feltolkas som evolution:

http://www.harunyahya.com/refuted4.php

[y]

Fossilfynden bevisar att ingen evolution någonsin har ägt rum:

http://living-fossils.com
http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation20.php
http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_07.php
http://www.harunyahya.com/books/darwinism/living_fossils/fossils_08.php

[y]

Man har aldrig någonsin hittat några fossila länkar mellan ryggradslösa djur och kräldjur:

http://www.harunyahya.com/refuted5.php

Man har aldrig någonsin hittat några fossila länkar till fåglar eller däggdjur:

http://www.harunyahya.com/refuted6.php

[y]

Människa-apa myten; de största bluffarna:

http://www.harunyahya.com/refuted8.php

http://www.straight-talk.net/evolution/misslinks.htm

Människan kommit från apdjuren? Efter att ha läst följande så glömmer ni det:

http://www.whyevolution.com/chimps.html

[y]

Likheterna i Människans och schimpansens DNA fortsätter att sjunka ju mer forskningen går framåt (nere i 94%), vilket börjar så allvarliga tvivel hos de evolutionstroende:

http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=9D0DAC2B-E7F2-99DF-3AA795436FEF8039

Faktum är att forskningen dessutom har kommit fram till att endast 20% av Människans och schimpansens proteiner är samstämmiga, vilket inte är några uppmuntrande siffror för de evolutionstroende:

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1464121

Evolutionister tvingas nu medge att Människan och schimpansen inte är så lika genetiskt som man trott:

http://www.darwinism-watch.com/99_myth_is_dead.php

[y]

Könsorganen hos djur och Människor motsäger evolutionsteorin:

http://www.trueorigin.org/sex01.asp

Hur skulle könsorganen ha kunnat evolvera fram stegvis, med tanke på att fortplantningen måste kunna fungera under alla dessa steg?

Vad är ursprunget till könsorganen, sexlivet och vällusten i könsakten?

Givetvis en Intelligent Designer!

Givetvis tog Skaparen med i beräkningen när Han designade könsorganen att själva akten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om reproduktionens fortgång...

[y]

VIDEO: Otroliga livsformer som fullständigt trotsar evolutionen:
Darwins sagor kring att livsformerna skulle ha utvecklats fram ur varann (s.k. makroevolution), från lägre till högre stadier, är som ni säkert förstår ingenting annat än obevisade flumteorier!

[y]

VIDEO: A Question of Origins:

http://www.nwcreation.net/videos/a_question_of_origins.html

[y]

VIDEO: Alla lögner kring evolutionsteorin; som här avslöjas grymt bra:

http://video.google.com/videoplay?docid=3954156199145885147&q=fetus+aborted

[y]

VIDEO: En debatt mellan en kreationist och tre evolutionstroende, där evolutionisterna blir fullständigt krossade:
[y]

VIDEO: Darwinismens kollaps, alla starka bevis som motsäger evolutionsteorin, Del 1-7:

http://www.evolutiondocumentary.com

[y]

VIDEO: The Dawkins Delusion:

http://video.google.com/videoplay?docid=4630952244581765675

Ett gott skratt förlänger livet... :)

[y]

Ansedda vetenskapsmän (evolutionister) som bekänner att evolutionsteorin är ovetenskaplig och passé:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-23a.htm

Trots detta indoktrineras det för högtryck kring evolutionsmyten i läroböcker till intet ont anande skolungdomar:

http://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/57/65

[y]

Över 700 högt ansedda vetenskapsmän och professorer världen över har på sistone, tack vare forskningens framsteg, blivit dissidenter och övergett tron på Darwins evolutionsteori, att naturligt urval och mutationer skulle kunna förklara cellens oerhörda komplexitet:

http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id...

Här har vi en liknande lista på hundratals läkare och kirurger som också de hoppat av Darwins flummiga irrläror, detta tack vare forskningen och framstegen inom molekylärbiologin och alla nya sensationella rön kring cellens oerhörda komplexitet, mer komplex än en storstad som New York:

http://www.pssiinternational.com/list.pdf

[y]

Darwinismen är helt klart på reträtt, på utdöende:

http://www.harunyahya.com/new_releases/news/evolution_ad.php

Här kan vi läsa om den stora djupa kris som evolutionsteorin befinner sig i och händelser i kronologisk ordning 1959-2006 som har orsakat dess kris:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-25.htm

[y]

Här debunkas Scientific Americans artikel "15 Answers to Creationist Nonsense":

http://www.harunyahya.com/articles/70Sciam15Errors_sci31.php

Här debunkas artikeln "29 Evidences for Macroevolution":

http://www.trueorigin.org/theobald1a.asp

Här debunkas evolutionsteorin: Five Major Evolutionist Misconceptions about Evolution:

http://www.trueorigin.org/isakrbtl.asp

Talkorigins alla bluff-argument kring evolution:

http://www.trueorigin.org/to_deception.asp

______________________________________________

Tråden fortsätter här:

http://www.flashback.info/showthread.php?t=539120

[y]

Dags att äntligen ge upp den vrickade flummiga evolutionstron...? [cool]

ÄNDRAT 2007-09-02 20:00
OBS!

Här fortsätter tråden:

http://www.flashback.info/showthread.php?p=8212167#post8212167

[y][y][y]

Spana också in:

korvar:

vad får dig att tro att evolutionen skulle hålla sig inom artgränserna, som är något som människan har definerat.


eftersom det låter så fruktansvärt osannolikt att en art plötsligt kan ploppa ut en mutation, och samma art ska ploppa ut en annan mutation, av dessutom ett annat kön, inom den första mutationens livstid, och sedan bilda en hel population.
so_hard:

eftersom det låter så fruktansvärt osannolikt att en art plötsligt kan ploppa ut en mutation, och samma art ska ploppa ut en annan mutation, av dessutom ett annat kön, inom den första mutationens livstid, och sedan bilda en hel population.


?

Förändringen sker gradvis och tar mycket lång tid.