Forumet - Evolutionsteorin är inte bara tomt prat?

Evolutionsteorin är inte bara tomt prat?

3756 0 537
Kort och gott vad evolutionsteorin går ut på.

Alla nu levande arter har ett gemensamt ursprung. Evolutionen är den process, vilken tillåter en art att förändras till en annan. Genom artbildningen sker denna uppdelning. Artbildning innebär att en art delas upp av till exempel geografiska skäl. De utvecklas därefter på olika håll och utan kontakt med varandra. De utvecklas därefter till två olika arter. Tusentals år krävs för att en ny art ska bildas på detta sätt.

En arts egenskaper finns i generna. Mutationer tillåter arterna att förändras, dessa mutationer är dock oftast mycket små. Mutationer innebär förändringar av det genetiska arvsmaterialet. Mutationer kan bero på kopieringsfel under celldelningen, men också yttre faktorer kan spela en roll. Mutationer kan sedan skiljas i det avseendet att de mutationer som sker i cellerna sprids till efterkommande generationer och den andra sortens mutationer berör endast den aktuella individen.

Naturen förändras hela tiden och arterna måste därför förändras med den för att överleva. De bäst lämpade överlever och deras avkomma ärver därför de gener som är till nytta för just en speciell plats.

Några bevis.

Galapagosöarna, de öar som fick Darwin att tänka i dessa evolutionära banor. Djurlivet skilde sig från ö till ö, men ändock visade de på likheter. Det fanns bland annat arter av uppenbarligen närbesläktade finkar på öarna. Han drog därför slutsatsen att de utvecklats oberoende av varandra och anpassat sig efter förutsättningarna på öarna de bebodde.

Arter har anatomiska likheter vilket tyder på att de kan ha ett nära släktskap, i och med dagens genforskning har vetenskapsmän även kunnat bekräfta dessa studier och kan påstå att det även på genetisk nivå finns likheter beroende på vilka art man studerar. En logisk förklaring till detta är att de utvecklats ur samma grundtyp.

Fossil är ett annat bevis. Genom att studera fossil av olika åldrar och art, kan man se hur arterna förändrats genom tidens gång. Hästen förändras till exempel sakta men säkert från att ha varit en flertåig varelse till att utveckla en hov. Alla varelser är dock inte lika väldokumenterade som hästen, vilket kreationister gärna påpekar.

Man kan också se rester av organ som funnit i föregångare till dagens arter, men som inte tjänar något syfte för den existerande arten. Om alla arter skapats färdiga hur kommer det sig då att till exempel valar har kvar bakbensresterna om inte deras föregångare gått på land?

Till alla er som anser att evolutionsteorin endast består av tomma argument: Tänk om. Evolutionsteorin är lika acceptabel som någon annan teori eller tro. Bara för att vissa människor vägrar acceptera bevis som läggs fram för att de inte stödjer en gudom, innebär inte detta att andras åsikter saknar grund. Ni som känner er träffade vet vilka ni är.

Nu när jag rett upp detta får ni gärna diskutera påståenden för och emot evolutionen eller kreationismen. Enjoy. [y]
Malachi:

Bara för att vissa människor vägrar acceptera bevis som läggs fram för att de inte stödjer en gudom, innebär inte detta att andras åsikter saknar grund. Ni som känner er träffade vet vilka ni är.


Även om jag hade varit okristen så hade jag inte trott på evolutionsteorin. Det är för mig mer logiskt att det finns ngn som skapat allt än att allt bara slumpades fram av evolutionen o dess naturliga urval

Spana också in:

Matilda1988:

Du gör dig själv till åtlöje.


DPope:

snarare ni som gör det då ni tror att ni var en fisk för massa miljarder år sedan


Så bara för att en fisk inte anses lika mycket värd som en människa, är det alltså omöjligt att våra förfäder skulle ha härstammat från havet i en tidigare form. Det låter som dem tidigaste kommentarer de kristna gav Darwin: "Är det på din mors eller fars sida du är släkt med aporna. Ha ha ha."

Det är löjligt att hävda att något är omöjligt bara för att man inte gillar själva tanken på det. Jag gillar inte tanken att vi skulle sakna själ, men bara för att jag skulle föredra ett liv efter detta gör det ju inte desto mer sant.
Malachi:

Det är löjligt att hävda att något är omöjligt bara för att man inte gillar själva tanken på det


inte så jag menade heller.. säger man att jag är dum för att jag tror på en intelligent skapare så kan jag väl försvara mig? lr ska jag skita i det o acceptera att folk kastar skit på mig? [confused]

postis_per:

det är just det det inte har


så det är inte en slump att vi finns? lr att några varelser överhuvudtaget finns? hur kom vi till då?
DPope:

så det är inte en slump att vi finns?


jag syftade på att evolutionsteorin och allt den innefattar är ren logik, och logiska samband, inte en slump.

DPope:

hur kom vi till då?


ingen vet säkert, men det finns många teorier. jag personligen tror inte att den som säger att en gubbe som sitter i himlen och har magiska krafter gjorde en lerklump och blåste luft på så att det blev en människa, är den som verkar mest trolig. eller hur det nu var.
DPope:

säger man att jag är dum för att jag tror på en intelligent skapare så kan jag väl försvara mig?


Det är klart att du får försvara dig, det är bara lustigt att kristna åsikter faller tillbaka på att djur skulle vara mindre värda när det kommer till kritan. Det är en ganska lustigt. [bigsmile]

DPope:

så det är inte en slump att vi finns? lr att några varelser överhuvudtaget finns? hur kom vi till då?


Det är en slump att livet utvecklats på Jorden, det är en slump att Jorden fått de rätta förutsättningarna för liv. Om människan som art hinner lever tillräckligt länge för att studera de förändringar som sker med arter under en längre tid kommer kanske även de kristna att tro på evolutionsteorin.

Om Gud även skulle ha skapat alla varelser färdiga hur kommer det sig då att till exempel valar har kvar bakbensrester då det inte finns någon som helst anledning för den att ha det.

Kom nu inte och säg att Guds vägar äro outgrundliga. [crazy]
Malachi:

det är bara lustigt att kristna åsikter faller tillbaka på att djur skulle vara mindre värda när det kommer till kritan. Det är en ganska lustigt.


men det var ju icke så jag menade mannen ^^ tog bara ett exempel :P

Malachi:

Kom nu inte och säg att Guds vägar äro outgrundliga


då säger jag att jag inte har svaret på den frågan då jag inte ens visste det.. bättre? [bigsmile]
Misael:

Tråden torde väl ändå heta "Skapelse eller evolution?" om den ska passa in i forumsdelen "Religion och Etik"?


Nu valde jag denna rubrik eftersom att många, bland annat du, har sagt att evolutionsteorin saknar egentliga bevis och grund och bara är spekulationer. Du kan inte vara särskillt insatt om du tror det. Jag är tillräckligt insatt i Bibeln för att förstå att människor kan tro på den.
DPope:

hur kan det vara det när det bara slumpas fram hur det ska vara? [confused]


små mutationer som kan ske hos en individ kan verka vara en slump. däremot vilka av dessa, hos varje individ miljontals muteringar, bland många miljarder individer, som får chansen att leva vidare och "föröka" sig, är dock inte en slump.