Forumet - Fängelse som en självklarhet

Fängelse som en självklarhet

3373 2 95
Något som ligger mig djupt i intresset är hur vi ser på fängelse som straff. Det är en sådan självklarhet. Det är vad straff betyder. Är böter ens ett straff? Ja, det är det. Men sällan i folkmun. Att slänga in en människa i fängelse ger ofta en känsla av rättvisa hos de som tittar på. Brottslingen får vad den förtjänar. Men vad får den?

"En modern kriminalvård är säker, human och arbetar med att minska återfallen i brott." Skriver kriminalvården. Human? Är det humant att kunna slänga in fångar i isoleringscell när de inte sköter sig? Och att minska återfallen i brott? Hur har det gått då?

"Två av tre som avtjänat ett straff på anstalt kommer att återfalla i brott inom tre år efter frigivning."

Så så gick det med att minska återfallen genom fängelsestraff.

En skribent i SVD som är för fängelsestraff menar däremot såhär:
"Fängelser kan nämligen ha flera funktioner. Som en inrättning för kriminalvård, med en omsorgsfull behandlingstanke, fungerar fängelser dåligt. Som en anstalt för avskräckning tyder det mesta på att effekten är begränsad. Den inkapaciterande funktionen är däremot obestridlig. Inlåst i ett fängelse är det svårt att begå nya brott och göra brottsoffer otrygga."

Okej, fängelse som behandling funkar dåligt. Det har inte heller någon avskräckande effekt på befolkningen genom att hindra de att begå brott med tanken på det läskiga fängelsestraffet som kan komma med det. Men skribenten menar att inspärrningen gör att brottsoffer slipper vara otrygga.

Så vilka är huvudbrotten som de i fängelse sitter för?

Skärmavbild 2016-03-01 kl. 20.47.38_0.

Största andelen sitter alltså för narkotikabrott. Finns det många brottsoffer som tjänar på att ha brottslingen instängd i flera år vid narkotikabrott? Av rädsla för förövaren? Jag tror inte det. Detsamma gäller nog vid rattfylleri, trafikbrott, brott mot allmänhet och stat och bedrägeri. Vid rån, tillgreppsbrott, sexualbrott och våldsbrott kan jag hålla med om att många nog är rädda för sin förövare och blir trygga av att denna är instängd. Men det är bara en del av kakan. Nu generaliserar jag en aning, men ja.

Så försök se med ett annat perspektiv på fängelsestraffet. Det är inte särskilt avskräckande. Det fungerar inte i behandlingssyfte, många återfaller i brott. Det är ju egentligen rätt ohumant att spärra in en människa. Argumentet att brottsoffren skyddas genom att gärningsmannen är inspärrad fungerar bara i få brottskategorier. Så varför ska vi då använda fängelse som straff i så stor utsträckning? Varför är det så vedertaget? Straffar vi enbart med fängelse för att vi själva ska känna att brottslingen "får vad den förtjänar"? Vad tänker ni?

2213934.jpg

https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/kriminalvardens-forskning/
https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/klienternas-brott/
https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/aterfall-i-brott.html
http://www.svd.se/nog-fungerar-fangelser-trots-allt

InABox: Frihetsberövande för frihetsberövandets skull, såväl som andra straff, är primitiva omskrivningar för hämnd som inte hör hemma i ett modernt rättssystem.
Jag håller med dig att det är primitiva omskrivningar för hämnd som känns så groteska. Att man inte kritisk granskar sig själv mer. Men du talar enbart om frihetsberövande då? Eller hur menar du med andra straff? Ska vi inte ha några straffpåföljder överhuvudtaget?

Lounge: Jag håller med dig att det är primitiva omskrivningar för hämnd som känns så groteska. Att man inte kritisk granskar sig själv mer. Men du talar enbart om frihetsberövande då? Eller hur menar du med andra straff? Ska vi inte ha några straffpåföljder överhuvudtaget?
Inga straff, nej, bara instrumentella påföljder. Sålänge vi har ett ekonomiskt system som stödjer sig på privategendom bör man kunna tvingas till att ersätta människor ekonomiskt. Utöver detta bör det bara röra sig om rehabilitering och så mycket frihetsberövande som krävs för omgivningens och personens själv säkerhet.

Spana också in:


handendärnissen: skär kuken av våldtäktsmän, hugg fingrarna av snattare/inbrottstjuvar och misshandlare osv osv man borde ha straff så att den som tänker göra en gärning är rädd för straffet på riktigt o visar respekt, blir ju lagom svårt att göra om sakerna
Det först med våldtäktsmännen håller jag helt med om

Lounge: Vid rån, tillgreppsbrott, sexualbrott och våldsbrott kan jag hålla med om att många nog är rädda för sin förövare och blir trygga av att denna är instängd. Men det är bara en del av kakan. Nu generaliserar jag en aning, men ja.
Det är inte bara offren som ska kunna känna sig trygga - eller kanske om man med offer också menar potentiella, framtida sådana - utan även resten av befolkningen. Man måste väga vålds- och sexualbrottslingars rättigheter och frihet mot offrens, väga brottshandlingen mot offrens lidande. Det finns starka etiska skäl bakom att frihetsberöva människor som orsakar andra människor, eller för den delen andra varelser, ett enormt lidande.

Men brott som saknar offer, som t.ex. ringa narkotikabrott, finns det däremot i stort sett inga godtagbara skäl att spärra in människor för. Så visst, fängelser är ingen universallösning... och för den delen är inte allt som är olagligt i nuläget nödvändigtvis fel... sen tycker man ju att det borde finnas andra, bättre och mer humana sätt att rehabilitera människor som begår vålds- och sexualbrott på... men hur och finns det i dagsläget resurser till det? I och för sig tycks ju ett land som USA ha oändligt mycket pengar att bygga fängelser för, pengar man skulle kunna använda till rehabilitering istället...

Intressant fråga, helt klart!

InABox: Inga straff, nej, bara instrumentella påföljder. Sålänge vi har ett ekonomiskt system som stödjer sig på privategendom bör man kunna tvingas till att ersätta människor ekonomiskt. Utöver detta bör det bara röra sig om rehabilitering och så mycket frihetsberövande som krävs för omgivningens och personens själv säkerhet.
Hur ser din definition av straff ut? Jämfört med påföljder menar jag. "Så mycket frihetsberövande som krävs" låter ju exakt som ett straff. Om du förstår hur jag menar!

adaq: Vad skulle vi annars ha? Inget? Bara böter?
  • böter
  • villkorlig dom
  • skyddstillsyn
  • rättspsykiatrisk vård
  • ungdomstjänst
  • ungdomsvård
adaq: Det först med våldtäktsmännen håller jag helt med om
Varför? Är vi bättre än det den har gjort när vi skär av kuken? Talar inte det för att vi människor besitter liknande känslor av hämnd och grymhet som gärningsmannen?

ekivok ekvilibrist: Det är inte bara offren som ska kunna känna sig trygga - eller kanske om man med offer också menar potentiella, framtida sådana - utan även resten av befolkningen. Man måste väga vålds- och sexualbrottslingars rättigheter och frihet mot offrens, väga brottshandlingen mot offrens lidande. Det finns starka etiska skäl bakom att frihetsberöva människor som orsakar andra människor, eller för den delen andra varelser, ett enormt lidande.

Men brott som saknar offer, som t.ex. ringa narkotikabrott, finns det däremot i stort sett inga godtagbara skäl att spärra in människor för. Så visst, fängelser är ingen universallösning... och för den delen är inte allt som är olagligt i nuläget nödvändigtvis fel... sen tycker man ju att det borde finnas andra, bättre och mer humana sätt att rehabilitera människor som begår vålds- och sexualbrott på... men hur och finns det i dagsläget resurser till det? I och för sig tycks ju ett land som USA ha oändligt mycket pengar att bygga fängelser för, pengar man skulle kunna använda till rehabilitering istället...
Jo, det håller jag med om. Att det ifnns en viss funktion i att inkapacitera människor som begår vålds- eller sexualbrott. Nutida fängelser ska väl ha en rehabiliterande funktion för dessa människor. Men är tveksamt hur det fungerar. Kanske man istället för fängelse skulle ha rent rehabiliterande inrättningar. Jag tror pengar finns, likt det finns pengar för fängelse. Jag tror dock att det inte ligger i mångas intresse att enbart "straffa" genom rehabilitering.
Har väldigt länge tyckt att fängelse endast ska ges till människor vars brott orsakat psykisk eller fysisk skada hos andra. Det enda syfte fängelse ska tjäna är att hålla borta farliga människor från allmänheten och garantera att brottsoffer inte riskerar att stöta på sina förövare. 

För övriga brott, där det inte finns något annat syfte än straffet som sådant, bör man istället fokusera på att som samhälle försöka få brottslingen att kosta så lite som möjligt. Därför bör straffet i dessa fall snarare fokuseras på böter och samhällstjänst. 

För de som begår brott där människor skadats ska samtidigt fängelsestraffen vara extremt stränga. Vid överfallsvåldtäkter, kidnappning, mord och grov misshandel ska livstids fängelse vara regel. För olaga hot, inbrott, utpressning och andra mildare brott ska fängelsestraffen fortfarande vara väldigt långa. 

Men det är fullkomligt vansinnigt att spärra in missbrukare av narkotika i fängelse och att staten lägger pengar på detta som istället hade kunnat användas för att hålla våldtäktsmän inspärrade.

Lounge: Hur ser din definition av straff ut? Jämfört med påföljder menar jag. "Så mycket frihetsberövande som krävs" låter ju exakt som ett straff. Om du förstår hur jag menar!
Straff är hämnd, en konstruerad logik där lidande eller övertramp kan balanseras med ytterligare lidande för att uppnå rättvisa - det vill säga moralisk jämvikt. Frihetsberövande som straff är frihetsberövande för frihetsberövandets skull, vad jag pratar är mer besläktat med en tvångsintagning för en psyksjuk. Dock behöver man inte låsa in personen, en fotboja respektive sändare kan tjäna som den övervakning och/eller den rörelsebegränsning som krävs. Jag vill se ett välvilligt rättssystem eftersom det är min tro att precis som ett grymt rättsväsen leder till brutalisering leder ett hjälpande till motsatsen. Således behandlas människor som begår brott inte som monster, utan som människor som hamnat snett, vilket ofta är den underliggande orsaken även i vanlig mening.
Håller med. Fokus ska helt klart ligga på att förhindra nya brott, känns som om vi borde ha kommit längre än att bara kräva hämnd utan att reflektera över vilka konsekvenser det faktiskt får. 
Det finns alternativ, t.ex. böter, samhällstjänst och elektronisk fotboja. Jag är inte insatt i exakt vad de olika metoderna ger för konsekvenser, men jag tycker som sagt att det borde vara just konsekvenserna som ska ligga i fokus. 
Sen blir det såklart annorlunda när det finns väldigt tydliga offer, kanske främst när det gäller våldtäkt.