Forumet - Fe A- Resultat

Fe A- Resultat

80 0 2
En blomsterbutik har två anställda och personalkostnaden är 590 000 kronor. Butiken har inventarier som har anskaffats för 400 000 kronor. Man räknar med att dessa ska hålla i fem år. Varukostnaden för blommor och annat har varit 500 000 kronor. Försäljningen har uppgått till 1 700 000 kronor. Räntekostnaderna för butikens lån är 48 000 kronor om året. Hyran för lokalen är 8 000 kronor i månaden och butikens övriga kostnader uppgår till 3 000 kronor i månaden. Beräkna blomsterbutikens resultat.

För att beräkna företagets resultat subtraherar man de totala kostnaderna från de totala intäkterna.
Dvs. Resultat = TI - TK

Man skulle fylla i denna tabell förs, vilket jag har gjort som följandet:

Intäkter
Försäljning: 1 700 000

Kostnader
Varukostnad: 500 000
Personalkostnader: 590 000
Hyror: 8000*12
Övriga kostnader: 3000*12
Avskrivningar: 400 000
Räntekostnader: 48 000

Summa kostnader: 167 000

Resultat
30 000

Som ni ser får jag resultatet till att bli 30 000 kronor, men enligt facit ska det vara 350 000 kronor!
Vad har jag gjort för fel? Har jag placerat kostnaderna fel, eller vad kan det vara?

Är MYCKET tacksam om någon kan hjälpa mig med detta!

Tack på förhand.