Forumet - feminina heterosexuella killar?

feminina heterosexuella killar?

2405 0 33

Att vara kille betyder att man inte är tjej, med andra ord så syftar det på estetiska biologiska skillnader, exempelvis om man har skägg eller ej. 

Heterosexuell är man om man tycker om att ligga med olika typer, exempelvis om man har skägg och attraheras sexuellt av personer utan skägg.

Feminin är man om man inte är Maskulin, men utesluter dom varandra? Kan man inte ha fler personligheter i samma kropp? Med det i baktanke så kan antingen tolka det som att man inte är maskulin, eller att man är feminin, alternativt att man utöver att vara maskulin också är feminin, vilket man kan mena är mot normen, åtminstånde är uppfattningen så. Fast vad är feminint , och vad är maskulint? Är att vara maskulin att vara patriarkal? Är att vara maskulin att vars osofistikerad och vulgär? Vad är maskulinitet? Och vad är feminitet? 

Kan någon klargöra det för mig, samt vad som menas med att vara en feminin heterosexuell kille?

Maskulin och feminin är begrepp som är relativt intetsägande.

Vad betyder det att vara maskulin eller feminin? Det är i slutändan upp till varje enskild att avgöra då det inte finns någon ordentlig definition. 

Ett tillfälle då jag ser begreppen som användbara är möjligtvis inom vetenskap på olika sätt.


elverpigen: Tolkar det som att en feminin man bryter lite mot machomanstereotypen. 
Maskulinitet = att vara macho, och feminitet = att inte vara macho? Vad är det att vara macho då konkret? Är det att dölja svagheter? Är det att jobba bra i grupp med andra män? Är det att ta fullt ansvar för ens handlingars konsekvenser? Är det falsk stolthet och misogyni?

Spana också in:


Untouchable: Maskulin och feminin är begrepp som är relativt intetsägande.

Vad betyder det att vara maskulin eller feminin? Det är i slutändan upp till varje enskild att avgöra då det inte finns någon ordentlig definition. 

Ett tillfälle då jag ser begreppen som användbara är möjligtvis inom vetenskap på olika sätt.

Jaha, intressant så det är intetsägande men bra begrepp att använda i vetenskap? Fast är inte vetenskap hyfsat konkret i sina definitioner, hur kan då begreppet vara intetsägande ? Det intressanta är inte naiva frågor som vad som verkligen är maskulint eller feminint, utan vad som menas när man använder sig av begreppen. 

Brighter:
Jaha, intressant så det är intetsägande men bra begrepp att använda i vetenskap? Fast är inte vetenskap hyfsat konkret i sina definitioner, hur kan då begreppet vara intetsägande ? Det intressanta är inte naiva frågor som vad som verkligen är maskulint eller feminint, utan vad som menas när man använder sig av begreppen. 
Jag försöker inte utrycka att det är så, vad jag uttrycker är min, för stunden, uppfattning.

Vad gäller användning av begreppen inom vetenskapen föreställer jag mig att de används i syfte för att skilja biologiska manliga eller kvinnliga attribut. 

Begreppen används inte i sådant syfte i samhället utan ett flertal väljer att använda dessa för att beskriva uppförande och beteende. 

Untouchable:
Jag försöker inte utrycka att det är så, vad jag uttrycker är min, för stunden, uppfattning.

Vad gäller användning av begreppen inom vetenskapen föreställer jag mig att de används i syfte för att skilja biologiska manliga eller kvinnliga attribut. 

Begreppen används inte i sådant syfte i samhället utan ett flertal väljer att använda dessa för att beskriva uppförande och beteende. 
Du har inte hört talas om genusforskning? :p 

mynona: Maskulinitet och femininitet är konstgjorda begrepp: vissa beteenden har ansetts passa för mäns eller kvinnors roll i samhället, och för att förtydliga vilka egenskaper man skulle rätta sig efter klistrade man på dem namnen maskulint/feminint eller manligt/kvinnligt
Jag köper att det är konstgjorda begrepp. Men vad menas med begreppen? 

Brighter: Jag köper att det är konstgjorda begrepp. Men vad menas med begreppen?
De är motpoler. Men att reda ut dem från varandra kan vara svårare än man tror. Till exempel ska omhändertagande vara en feminin egenskap. Samtidigt har det ansetts maskulint att beskydda de svaga, vilket ju också är omhändertagande. Begreppen verkar för mig vara en snårskog som blir svårare ju mindre självklart man ser på normer

Jag tror maskulint och feminimt är mer något man ser ut en individs helhet. Vilket känsla en person förmedlar till åskådaren. Jag kan tycka att en man är feminim för att jag skulle kunna mista hans agerande med en kvinnas. Det betyder inte att andra gör det, för de kan ha en helt annan bild, upplevelser eller värderingar kring de båda.


mynona:
De är motpoler. Men att reda ut dem från varandra kan vara svårare än man tror. Till exempel ska omhändertagande vara en feminin egenskap. Samtidigt har det ansetts maskulint att beskydda de svaga, vilket ju också är omhändertagande. Begreppen verkar för mig vara en snårskog som blir svårare ju mindre självklart man ser på normer
Om vi antar att normer är självklart, vad är då normativt kvinnligt, och normativt manligt?

jag brukar åsyfta det som jag uppfattar som naturligt/biologiskt/evolutionärt manligt resp. kvinnligt. blir enklast så.

självklart är det fråga om ett kontinuum av egenskaper och dispositioner, och inget binärt. detta faktum underminerar dock inte begreppsparet, precis som skymning inte underminerar begreppsparet natt & dag.


df rqp: jag brukar åsyfta det som jag uppfattar som naturligt/biologiskt/evolutionärt manligt resp. kvinnligt. blir enklast så.

självklart är det ett kontinuum och inget binärt. detta faktum underminerar dock inte begreppsparet, precis som skymning inte underminerar begreppsparet natt & dag.

Jaha vad är evolutionärt manligt? Vad är evolutionärt kvinnligt?