Forumet - Feministiskt initiativ= står inte för jämställdhet

Feministiskt initiativ= står inte för jämställdhet

5285 1 123
Jag är inte direkt insatt i deras politik så ni får ursäkta min ignorans här. Jag har haft för mig att de har med på deras agenda att öronmärka vissa forskningsmedel enbart för kvinnor. De har T.o.m med på deras agenda att avsätta vissa forskningsmedel till genusforskning. Jag har ingeting mot deras  rörelse faktum är att jag håller med de när det gäller klimathotet osv. Men låt oss komma till sanningen. Genusvetenskap är en pseudovetenskap. Här lyder min fråga till UM:are som stöder Feministiskt initaitiv :
Hur kan ni/de påstå er stå för ett jämställt Sverige då ni/de vill öronmärka forskningsmedel enbart för kvinnor och "genusforskning" ?
Det som bedöms i ert/deras fall är alltså inte primärt vetenskaplig kvalitet, utan om forskaren har 2 X-kromosomer.

Spana också in:


N.W: Helt riktig. De har även sympatier till FI erkänt på forumet. FI för kvinnornas kamp mot männen. Det handlar inte om jämställdhet.


NEMI: det är stor skillnad på jämställdhet och feminism och den politiska agendan som F! driver. Vilket inte är konstigt egentligen. Så ser det ut på många håll. Jag hade förhoppningar på F! i början men det spårade ju rätt snart.

Det är oerhört viktigt att kunna se den skillnaden.


GraGo: Alla som är för kvotering är även mot jämställdhet då kvotering är diskriminering.
Äntligen, några sympatisörer.
Nachac: Genusvetenskap är lika mycket vetenskap som vilken annan vetenskap som helst och kvotering är ett preliminärt verktyg för att motverka redan existerande strukturer som premierar andra utifrån kön och etnicitet.
Du , nu ska jag ta och läxa upp dig och alla anhängare. Jag har för mig att jag skrev " Genusvetenskap är en pseudovetenskap" Definitionen av en pseudovetenskap/kvasivetenskap är helt enkelt att den inte uppfyller alla krav/kriterier för att den ska kunnas betraktas som  vetenskap. Svara på min fråga , om du nu påstår att genusvetenskap är en vetenskap är då frenologi , homeopati , rasbiologi också vetenskaper ? De alla är PSEUDOVETENSKAPER.

NEMI:
Gå valfri genuskurs eller varför inte en i forskningsteori på universitetet, det räcker med en 7,5 poäng eller så. Det vore bra för dig.
För det första , jag skulle helst inte vilja det men tack ändå! För det andra bara för Genusvetenskap innehåller ordet "vetenskap" så betyder det inte att det är de facto en vetenskap. Låt mig ställa dig en fråga och du ska enbart svara på frågan , avvik inte från att svara. Är pistaschnötter nötter för att ordet "nötter" finns med? Eller är jordnötter det? Ser du parallellen jag drog mellan pseudovetenskapen och psedo-nötterna ?
Det som inte gör genusvetenskap till en "vetenskap" är att vetenskapen går ut på att testa hypoteser. Problemet med detta  är att genusvetenskapen ställer sina hypoteser ur något de anser vara en sanning: Att kvinnor är underordnade i samhället. Därför kan genusvetenskap inte vara en vetenskap. Genusvetenskap faller dock in i kategorien pseudovetenskap eftersom att den har ingen naturvetenskaplig grund , utan en ideologisk grund. Pseudo som du lär veta är falsk på grekiska och eftersom att som jag skrev ovanför så baseras genusvetenskap på en ideologisk grund , därmed är det logiska att anta att den är en pseudovetenskap. Alltså att den är obevisad.  

Mrsbowie: Det som inte gör genusvetenskap till en "vetenskap" är att vetenskapen går ut på att testa hypoteser. Problemet med detta  är att genusvetenskapen ställer sina hypoteser ur något de anser vara en sanning: Att kvinnor är underordnade i samhället. Därför kan genusvetenskap inte vara en vetenskap. Genusvetenskap faller dock in i kategorien pseudovetenskap eftersom att den har ingen naturvetenskaplig grund , utan en ideologisk grund. Pseudo som du lär veta är falsk på grekiska och eftersom att som jag skrev ovanför så baseras genusvetenskap på en ideologisk grund , därmed är det logiska att anta att den är en pseudovetenskap. Alltså att den är obevisad.
Genusvetenskap är en subgren till sociologi och tillhör samhällsvetenskapen och behöver således inte ha en naturvetenskaplig grund för att vara vetenskap. Att kvinnan är underordnad är något man kommit fram inom visst teoretiserande och är sålunda ett postulat inom vissa teoribildningar, det är dock inte en nödvändighet inom genusvetenskap eftersom denna syftar till att kartlägga effekten av kön och genus i samhället, vilket genomförs med korrekt vetenskaplig metodik.

Nachac:
Genusvetenskap är en subgren till sociologi och tillhör samhällsvetenskapen och behöver således inte ha en naturvetenskaplig grund för att vara vetenskap. Att kvinnan är underordnad är något man kommit fram inom visst teoretiserande och är sålunda ett postulat inom vissa teoribildningar, det är dock inte en nödvändighet inom genusvetenskap eftersom denna syftar till att kartlägga effekten av kön och genus i samhället, vilket genomförs med korrekt vetenskaplig metodik.
Genusvetenskap är tvärvetenskaplig , den tillhör varken Samhällsvetenskapen eller naturvetenskapen. Den må ha influerats av sociologin men den innebär inte att GV är en subgren till sociologin.

Mrsbowie: Genusvetenskap är tvärvetenskaplig , den tillhör varken Samhällsvetenskapen eller naturvetenskapen. Den må ha influerats av sociologin men den innebär inte att GV är en subgren till sociologin.
Det är huvudsakligen sociologi, men eftersom den till stor del intar ett kritiskt förhållande till vetenskapliga grenar blir det svårt att placera, därav egen gren. Inget av detta stärker din ståndpunkt.

Nachac:
Det är huvudsakligen sociologi, men eftersom den till stor del intar ett kritiskt förhållande till vetenskapliga grenar blir det svårt att placera, därav egen gren. Inget av detta stärker din ståndpunkt.
Det är inte huvudsakligen sociologi. Faktum att den är tvärvetenskaplig tyder på att den har påverkats av sociologin. Sociologin har påverkat den oerhört mycket.