Forumet - FHI Förbryllade och lika förvirrade som alltid.

FHI Förbryllade och lika förvirrade som alltid.

113 0 2
STOCKHOLM De nationella målen att motverka alkoholskador har – trots ökad tillgänglighet och tillåtande attityder till alkohol– uppnåtts ganska väl. Däremot går narkotikautvecklingen åt fel håll, uppger Folkhälsoinstitutet i en utvärdering.

HOLYFUCK! Skadorna på alkohol minskar trots att den borde ökat enligt deras logik, och knarket.. ehm eh oj?

http://drugnews.nu/article.asp?id=5803

[cool]

Trots deras uppenbara feltänk så börjar man om på samma kula:
Det behövs ändå förnyade opinionskampanjer på narkotikaområdet, enligt FHI.

Varför inte anamma det vinnande och skatteinbringande konceptet vi har på alkohol, win win ju..
[n]
raoulduke:

trots ökad tillgänglighet och tillåtande attityder till alkohol


Hm, jag är faktiskt ganska övertygad om att cannabisbruket skulle öka om cannabis blev lagligt. Det är svårt att jämföra alkohol och cannabis eftersom de spelar i olika ligor.

Att mer tillåtande attityder gentemot alkohol minskar bruket behöver enligt mig inte betyda att det fungerar likadant med cannabis eftersom bruket är så pass mycket mindre än alkoholbruket. Sedan vet vi ju inte vad de har gjort för insatser mot alkohol, det kanske är så att en tillåtande attityd inte påverkar bruket alls, utan det beror på andra omständigheter?

Jag har inte exakt koll på statistiken just nu men jag är ganska övertygad om att det är procentuellt fler som brukar cannabis i tillåtande länder som Tyskland och Holland.

Den viktiga skillnaden är ju att brukarna mår bättre och det finns färre missbrukare samt färre användare av tyngre droger.
Donald Duck:

Hm, jag är faktiskt ganska övertygad om att cannabisbruket skulle öka om cannabis blev lagligt.


Det har man också observerat där bruket blivit lagligt, en liten ökning kort tid efter förändringen för att sedan gå ner/plana ut och "stabiliseras".
Problemet, eller mer precist frånvarandet av det är att "problematisk" användning inte ökar vilket är det enda problemet med bruk av alla droger.

Då är det ju ganska fördelaktigt att beskatta växten istället för att prioritera bort resurser från riktiga brott och behandling för dom som verkligen behöver den.Donald Duck:

Det är svårt att jämföra alkohol och cannabis eftersom de spelar i olika ligor.


Nej det är alldeles utmärkt att göra det, dels för att vi haft ett misslyckat förbud mot alkohol som vi kan ta lärdom ifrån och dels för att vi har ett förbud mot cannabis som inte har önskad effekt samtidigt som vi med en pragmatisk politik minskar den problematiska alkoholkonsumtionen.
Donald Duck:

Att mer tillåtande attityder gentemot alkohol minskar bruket behöver enligt mig inte betyda att det fungerar likadant med cannabis eftersom bruket är så pass mycket mindre än alkoholbruket.


Du menar alltså(?) för att något används i mindre utsträckning än något annat så fungerar inte upplysning om skadeverkningar och åsikts/livsstils påverkan på samma sätt som det gör för det mer utbredda preparatet?

Eller menar du, att cannabisens skadliga användning inte kan minskas med samma metod för att det inte är lika mycket cancer död och våldsbringande som alkohol?

Donald Duck:

Sedan vet vi ju inte vad de har gjort för insatser mot alkohol, det kanske är så att en tillåtande attityd inte påverkar bruket alls, utan det beror på andra omständigheter?


Givetvis är det så, andra insatser och omständigheter. Om man bara är tillåtande och romantiserar droger vilka det än må vara så kan det ju inget annat än ha negativ effekt på folks beslutsfattande kring dom. Andras attityder om andra människors företagande har nog liten om ens någon effekt det håller jag med om.


Donald Duck:

Jag har inte exakt koll på statistiken just nu men jag är ganska övertygad om att det är procentuellt fler som brukar cannabis i tillåtande länder som Tyskland och Holland.


Sverige har historiskt sett ganska låg cannabis användning precis som norge, finland och island så ja det stämmer. Men man kan ju också vända på kakan till usa igen och konstatera att dom har haft högre cannabis använding än Holland trots lagar i klass med sveriges.
Laglig status har väldigt lite om ens någon påverkan på om någon bestämmer sig för att använda ett preparat eller inte men om du tycker eller vill tro att den lagliga statusen har haft ett större finger med i spelet lämnar jag dig i din väntande förvirring med uppdraget att förklara usa-holland situationen..


Donald Duck:

Den viktiga skillnaden är ju att brukarna mår bättre och det finns färre missbrukare samt färre användare av tyngre droger.


A precis så du verkar ju redan ha koll på läget och mitt svar känns sjukt överflödigt.. aja.. [party]