Forumet - Fin dikt om olycklig kärlek.

Fin dikt om olycklig kärlek.

1113 0 7
Jag hitta denna på en annan sida och har INTE skrivit den, så vill inte ha cred [smile] den är översatt från engelska till svenska

9:an
När jag satt där på engelska klass, stirrade jag på flickan bredvid mig. Hon var min så kallade "bästa vän". Jag stirrade på henne länge, silkig päls, och önskade att hon var min. Men hon märkte mig sådär, och jag visste det. Efter klass, gick hon fram till mig och frågade mig om noterna hon hade missat dagen innan och gav dem till henne. Hon sa "tack" och gav mig en puss på kinden. Jag ville berätta för henne, jag vill att hon ska veta att jag inte vill vara bara vänner, jag älskar henne men jag är alldeles för blyg, och jag vet inte varför.

Första ring, ringde telefonen. På andra änden var det hennes. Hon var i tårar, mumlar på och på om hur hennes kärlek hade krossade hennes hjärta. Hon bad mig komma över eftersom hon inte vill vara ensam, så jag gjorde. När jag satt bredvid henne på soffan, stirrade jag på hennes mjuka ögon, önskar hon var min. Efter 2 timmar, en Drew Barrymore film, och tre påsar chips, bestämde hon sig för att sova. Hon såg på mig, sa "tack" och gav mig en puss på kinden. Jag vill berätta för henne, jag vill att hon ska veta att jag inte vill vara bara vänner, jag älskar henne men jag är alldeles för blyg, och jag vet inte varför.

Andra ring
Dagen innan balen hon gick till mitt skåp. "Min dag är sjuk", sa hon, han kommer inte att gå bra, det gjorde jag inte har ett datum, och i årskurs 7 gjorde vi ett löfte att om ingen av oss hade datum, skulle vi gå ihop precis som "bästa vänner ". Så vi gjorde. Prom night, när allt var över, stod jag på hennes dörr steg! Jag stirrade på henne när hon log mot mig och stirrade på mig med sina kristall ögon. Jag vill att hon ska bli min, men hon är inte att tänka på mig sådär, och jag vet det. Sedan sade hon "Jag hade den bästa tiden, tack!" och gav mig en puss på kinden. Jag vill berätta för henne, jag vill att hon ska veta att jag inte vill vara bara vänner, jag älskar henne men jag är alldeles för blyg, och jag vet inte varför.

Studenten
En dag gick, sedan en vecka, sedan en månad. Innan jag kunde blinka, det var studentexamen. Jag tittade på när hennes perfekta kropp flöt som en ängel upp på scenen för att få hennes examen. Jag ville att hon skulle bli min, men hon märkte inte mig sådär, och jag visste det. Innan alla gick hem, kom hon till mig i hennes skyddsrockar och hatt, och grät när jag kramade henne. Hon lyfte huvudet från min axel och sa, "du är min bästa vän, tack" och gav mig en puss på kinden. Jag vill berätta för henne, jag vill att hon ska veta att jag inte vill vara bara vänner, jag älskar henne men jag är alldeles för blyg, och jag vet inte varför.

Några år senare
Nu sitter jag i bänkarna i kyrkan. Den flickan ska gifta sig nu. Jag såg henne säga "jag" och köra iväg till sitt nya liv, gift med en annan man. Jag ville att hon skulle bli min, men hon gick inte se mig så där, och jag visste det. Men innan hon körde därifrån, kom hon till mig och sa "du kom!". Hon sa "tack" och kysste mig på kinden. Jag vill berätta för henne, jag vill att hon ska veta att jag inte vill vara bara vänner, jag älskar henne men jag är alldeles för blyg, och jag vet inte varför.

Begravning
Åren gick, jag tittade ner på kistan för en flicka som brukade vara min "bästa vän". Vid gudstjänsten, läste de en dagbok hon skrev i sin high school år. Detta är vad det stå:
Jag stirrar på honom önskar han var min, men han inte märke till mig så, och jag vet det. Jag vill berätta för honom, jag vill att han ska veta att jag inte vill vara bara vänner, jag älskar honom men jag är alldeles för blyg, och jag vet inte varför. Jag önskar att han skulle berätta för mig att han älskade mig! Jag önskar att jag gjorde också ... Jag tänkte för mig själv, och jag grät.
i love u

ÄNDRAT 2012-01-10 19:11


ÄNDRAT 2012-01-10 19:13

Spana också in:

På Engelska[smile]

9-ball
As I sat in English class, I stared at the girl next to me. She was my so-called "best friend". I stared at her long, silky hair, and wished she was mine. But she saw me like that, and I knew it. After class, she walked up to me and asked me about the notes she had missed the day before and gave them to her. She said "thanks" and gave me a kiss on the cheek. I wanted to tell her I want her to know that I do not want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I do not know why.

The first call, the phone rang. On the other end, it was her. She was in tears, mumbling on and on about how her love had broke her heart. She asked me to come over because she did not want to be alone, so I did. As I sat beside her on the sofa, I stared at her soft eyes, wishing she was mine. After 2 hours, one Drew Barrymore movie, and three bags chips, she decided to sleep. She looked at me, said "thanks" and gave me a kiss on the cheek. I want to tell her I want her to know that I do not want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I do not know why.

Other ring
The day before prom she walked to my locker. "My day is sick," she said, he will not go well, I did not have a date, and in 7th grade we made a promise that if neither of us had dates, we would go together just as "best friends ". So we did. Prom night, when all was over, I stood at her door step! I stared at her as she smiled at me and stared at me with her crystal eyes. I want her to be mine, but she is not thinking of me like that, and I know it. Then she said "I had the best time, thanks!" and gave me a kiss on the cheek. I want to tell her I want her to know that I do not want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I do not know why.

The student
One day passed, then a week, then a month. Before I could blink, it was graduation. I watched as her perfect body floated like an angel up on stage to receive her diploma. I wanted her to be mine, but she did not notice me like that, and I knew it. Before everyone went home, she came to me in her smock and hat, and cried when I hugged her. She raised her head from my shoulder and said, "you're my best friend, thanks" and gave me a kiss on the cheek. I want to tell her I want her to know that I do not want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I do not know why.

A few years later
Now I sit in the pews in the church. The girl is getting married now. I watched her say "I" and drive off to her new life, married to another man. I wanted her to be mine, but she did not see me like that, and I knew it. But before she drove away, she came to me and said "you came". She said "thanks" and kissed me on the cheek. I want to tell her I want her to know that I do not want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I do not know why.

Funeral
Years passed, I looked down at the coffin of a girl who used to be my "best friend". At the service, they read a diary she wrote in her high school years. This is what it read:
I stare at him wishing he was mine, but he did not notice me so, and I know it. I want to tell him I want him to know that I do not want to be just friends, I love him but I'm just too shy, and I do not know why. I wish he would tell me he loved me! I wish I did ... I thought to myself, and I cried.
i love u