Forumet - Finns det en löneklyfta mellan män och kvinnor som beror på sexism?

Finns det en löneklyfta mellan män och kvinnor som beror på sexism?

3428 0 49
Jag tror inte på lönegapet pågrund av följande anledningar:

1: Det är emot lagen. Om det verkligen hände skulle det polisänmälas och dras upp i rättegång.

2: Kvinnor skulle vara billigare än män och därför slulle män ersättas av kvinnor. 75% lägre personalkostnader är en enorm vinst.

3: Den här video Klicka här

(obs de bakomliggande faktorerna bakom det som påverkar ens lön kan påverkas negativt beroende på kön, tex utbildning och liknande)
Senast ändrad 14 Mar 2016, 21:24 av Exner

Spana också in:


Hajpojken:
Åtminstone inte i Sverige. De här 13,2 procenten som det talas om vitt och brett är det lönegap som finns om man inte räknar in yrkesval och andra faktorer som påverkar lönen. Tar man hänsyn till dessa är skillnaden 5-6%.

Detta förklaras väldigt bra här (leta efter rubriken "Myt 4"): http://www.uvell.se/2016/02/11/myter-om-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-30601073
Väldigt intressant i studien om löneskillnader i Sverige:
58269089-a9DRo.png

Niklas:
Väldigt intressant i studien om löneskillnader i Sverige:
58269089-a9DRo.png
Mycket tyder ju dessutom på att löneskillnaderna kommer minska ordentligt i framtiden, eftersom det nu mera är större andel kvinnor än män som vidarutbildar sig inom prestigeyrken som exempelvis civilingenjör.

Jag skulle nog gissa på att yrkesvalet är den största faktorn som har gjort att kvinnor har haft lägre snittlön. 

herkuled: Vet inte?
Det man kan säga med säkerhet är
1. Det finns en löneskillnad
2. Löneskillnaden minskar

http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/loneskillnader/skillnaden14.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6neskillnader_mellan_m%C3%A4n_och_kvinnor#Sverige

Efter viktning ligger löneskillnaden på mellan ett och sju procent, beroende på undersökning. Vad löneskillnaden efter justering beror på kan man inte säga med säkerhet. Det är fullt möjligt att sexism bidrar, men det saknas data för att bevisa vare sig det ena eller det andra.

Däremot tror jag att det är svårt att hitta en anledning till den justerade löneskillnaden, det känns enligt mig mycket mer troligt att det är många olika faktorer som spelar in.

ekivok ekvilibrist: Även om gapet beror på yrkesval, så är det djupt problematiskt att traditionellt manliga yrken är mer välbetalda än traditionellt kvinnliga sådana. Det är varken rimligt eller samhälleligt sunt att en civilingenjör får bättre betalt och får en långt högre pension än en sjuksköterska.
Orsaken till det är ju dock inte sexism eller diskriminering utan att det är statliga respektive privata sektorer. Ett arbete finansieras ju av skattemedel och förändras inte utefter hur marknaden förändras, då är det inte konstigt att det arbetet också har lägre löner. Samtidigt är det ju enkelt att göra något åt saken från politikernas håll.
Historiskt sett så är det anledningen och kvinnliga löneanspråk har motarbetats från såväl arbetsköparehåll som fackföreningar, det är sannolikt att denna sexism precis som annan sexism lever kvar i någon mån. Sedan värderar man ju också de traditionella kvinnoyrken lägre även om detta gap möjligen kommer minska mer och mer när unga kvinnor utbildar sig och unga män tror att de fortfarande har en chans till jobb på varvet.
Inga seriösa ekonomer tror att lönegapet är så utbrett som många (radikalfeminister) hävdar. När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden minimal.

"Om man med hjälp av standardvägning tar hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,0 procent år 2014. Detta brukar kallas den oförklarade löneskillnaden, vilket innebär att den inte kan förklaras med de variabler som finns tillgängliga i den officiella lönestrukturstatistiken. Standardvägning är en metod som använts av Medlingsinstitutet under flera år. Det är den siffran som används för att jämföra med tidigare års siffror.
Den största oförklarade löneskillnaden, 8,1 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,4 procent, har kommunerna"

"Används metoden regressionsanalys blir den oförklarade skillnaden 4,2 procent."

Dock är detta i grunden relativt ointressant, millimeter rättvisa kan och kommer aldrig uppnås. Det finns alldeles för många faktorer att ta reda på samt förhålla sig till. Är parterna lika gamla? Hur ser arbetsinsatsen ut? Hur sköter personerna samtal kring bonussamtal eller löneförhöjningar?(en introvert/fåordig kanske har svårt att argumentera för bonus oavsett kön)

Det går helt enkelt inte att uppnå, men om du som kvinna får markant lägre lön än din manliga jämlike kan man alltid anmäla arbetsgivaren.

Källor för de som bryr sig:
 http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/loneskillnader/skillnaden14.pdf
http://www.oecd.org/sweden/Closing%20the%20Gender%20Gap%20-%20Sweden%20FINAL.pdf
Ja det skapar ju sexism. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle bero på tillfälligheter. Att kvinnor generellt vabbar oftare än män och tar längre barnledighet är ju vida känt men alla kvinnor har inte barn, eller är borta så pass mycket att det skulle märkas i den grad det gör. 
Att anställa en kvinna runt trettio anses säkert fortfarande ofta som trassligt då man antar att hon snart kommer att vara mammaledig och man måste fixa med en ersättare osv.

ekivok ekvilibrist: Även om gapet beror på yrkesval, så är det djupt problematiskt att traditionellt manliga yrken är mer välbetalda än traditionellt kvinnliga sådana. Det är varken rimligt eller samhälleligt sunt att en civilingenjör får bättre betalt och får en långt högre pension än en sjuksköterska.
Löner bestäms inte utifrån en statligt anlitad genuskommité (inte än i alla fall) utan det beror på behov och efterfrågan. Så länge kvinnor fortsätter att i större grad utbilda sig inom tramsutbildningar eller är mer benägna att välja yrken inom offentlig sektor så kommer de också tjäna mindre. Tough shit. Dessutom beror lönegapet inte enbart på yrkesval, det beror också på ett antal andra faktorer. T.ex. att män är i högre grad karriärsmänniskor som är mer benägna att offra tid med exempelvis familj till förmån för karriär. Män tar ut mindre föräldraledighet, män jobbar fler timmar i veckan, är mer villiga att flytta till andra städer pga arbete, tar hellre farliga arbetsuppgifter etc.
Det finns en löneklyfta, men beroande var och hur du sammlar in datan så får du olika svar. De som säger att tjejer tjännar 0,75 cent per killes dollar har bara sätt amerikanska studier som bara tar snitt lönen för män och kvinnor och beräknar ej in att tjejer tar lägre betalande jobb, har generelt mindre arbetstimmar, utbildning, etc.

Jag som humanist och anti feminist tror (det finns inga vidare bra bevis för vardera sida)  att det säkert finns en klyffta, men den är antagligen inte specielt stor. Desutom så tycker jag att det är en relativt fair deal att killar får högre lön om vi har mindre rätt I rätten, mindre rättigheter I förhålanden, etc. Men det är inte vad vi skulle diskutera, eller hur?

tl;dr det finns säkert en klyffta, men med alla variabler insatta så är den antagligen inte specielt stor eller relevant. Desutom så värkar tjejer klara sig bra även om de "tjännar mindre", så varför bry sig?