Forumet - Finns det någon bra skrift eller dokumentär som redogör mänsklig genetik och rasfrågan sakligt, korrekt och modernt?

Finns det någon bra skrift eller dokumentär som redogör mänsklig genetik och rasfrågan sakligt, korrekt och modernt?

325 0 2
Att människan inte är jämlik är uppenbart, vi bär alla på olika genetiska anlag som är den mest bidragande faktorn som avgör vilka vi är. Att olika genetiska frekvenser existerar inom olika populationer är också en uppenar sanning samt att evolutionen selekterat olika drag hos olika populationer, då det evolutionära trycket inte varit jämlikt.


Bastardisering har även ägt rum med tidigare mänskliga arter som neandertalare och homo erectus, vilket skiljer sig mellan olika populationer. T.ex bär européer och östasiater på gener från neandertalare vilket inte afrikaner i sub Sahara gör över huvud taget, medan afrikaner i sub Sahara i sin tur bär på gener från homo erectus, vilket varken européer eller östasiater t.ex gör. Även här är det en frekvens inom populationerna, vissa européer bär på större andel gener från neandertalare, vissa mindre. Vissa subsaharer bär på större andel gener från homo erectus, vissa färre osv.

Här är ett bra exempel på en kort dokumentär som går igenom förhistoriska männsikoarters (eller människorasers) arvsmassa i nu levande mänskliga populationer. https://youtu.be/eeGyDDfoYKQ


Jag söker en saklig källa, en bok, en skrift, en dokumentär eller liknande som på ett så modernt, korrekt, konkret, pedagogiskt och kortfattat sätt som möjligt redogör rasfrågan, eller mer modernt uttryckt mänsklig populationsgenetik. När man söker efter information på ämnet så kommer man ofta till ren politiserad propaganda som genom selektiv information, manipulation och halvsanningar (halvlögner) försöker bevisa att ”ras” minsann inte existerar (dvs att begreppet ras går att relativisera). Det är tyvärr denna typ av pseudovetenskap som lärs ut i skolorna, och det är alltså inte det jag är ute efter.

Inga kommentarer