Forumet - Finns det något utrymme kvar för en skapande gud?

Finns det något utrymme kvar för en skapande gud?

970 0 118
I och med evolutionsteorins intågande blev Gud förvisad från naturriket. Lika lite har han att göra med hur storartade berg långsamt framträder på grund av geologiska fenomen, och hur grundämnen reagerar och förenar sig med varandra och därigenom bildar nya ämnen. Vad gäller hur vår planet har uppstått, eller för den delen hela vårt solsystem, så finns det förklaringar för hur det har gått till. Vi vet dessutom att jorden är betydligt mycket äldre än säg 4000-6000 år (det är bara att rikta ett tillräckligt starkt teleskop mot himlen nattetid så ser man himlakroppar som har existerat långt före jorden uppstod, då förstår man hur befängt det är att påstå något sådant). Listan på punkter där en skapande gud inte längre behövs kan göras väldigt, väldigt lång. Den enda möjligheten torde vara att göra det metafysiska antagandet att om en gud, dvs. ett översinnligt väsen, nu skapat och skapar de ting som finns omkring oss - allt från mikrokosmisk nivå till makrokosmisk sådan - så står han så att säga bakom eller över allt det här. Han är inte längre närvarande i själva skapelseprocesserna och har kanske händelsevis råkat förlora kontrollen över hela pannkakan. Men då är ju frågan: vad gör detta metafysiska antagande, dvs. antagandet om existensen av en tillbakadragen skapande gud, mer troligt än andra metafysiska antaganden?

Nu irrade jag bort mig lite, känner jag. Hursomhelst: vart har vi förvisat Gud?
Tja, antingen så tror man inte, och håller med dig, eller så tror man, och ignorerar dig. Skulle jag gissa på.

En annan möjlighet för en guds existens är att denne definitivt är aktiv idag, men inte vill att det ska märkas - Kanske är kunskapen om Guds existens en tabbe, ett rykte som spridit sig när Gud egentligen mycket hellre vill vara ifred? :-)

Spana också in:

Hovnarren:

Då uppstår ju frågan om vi i så fall fortfarande måste tillbe honom aktivt.


Verkligen inte. Oavsett omständigheter skulle jag vilja påstå att vi inte måste tillbe honom (om han inte brain-controllar oss). Iaf inte en god eller icke-ond gud.

Genius GZA:

Flashback


Genius GZA:

vuxet


[chocked]
[tard]
[bigsmile]
[love]
Stringburka:

Verkligen inte. Oavsett omständigheter skulle jag vilja påstå att vi inte måste tillbe honom (om han inte brain-controllar oss). Iaf inte en god eller icke-ond gud.


Okej, jag omformulerar: då uppstår ju frågan om en kristen i så fall fortfarande måste tillbe honom aktivt.
Stronghold:

Är väl inprincip bara själs-idéerna som fortfarande kan leva kvar.


Även de håller på att lösas upp i och med att forskningen om vad medvetandet egentligen är håller på att växa fram. Vad som lämnas kvar om vi lyckas bevisa att medvetandet i grunden är en egenskap som uppstår ur processer i hjärnan kommer också det bara vara osannolika metafysiska spekulationer. Det som återstår är att man påstår att en Gud, som inte har att göra med vår värld och som varken kan bevisas eller motbevisas, skapar själar som är precis likadana till sin natur.
Hovnarren:

Det som återstår är att man påstår att en Gud, som inte har att göra med vår värld och som varken kan bevisas eller motbevisas, skapar själar som är precis likadana till sin natur.


Haha, sant.
Ja, då är det väl bara efterlivet som återstår, och det är ju endå en ganska viktig del då det är den största skräcken.
Hovnarren:

vart har vi förvisat Gud?


Jag skulle inte säga att vi har förvisat Gud någonstans. Han är en del av mitt liv, eftersom jag tror att han kan hjälpa mig. Jag tror att han skapade Livet, Universum och Allting, men jag beblandar mig inte i hur det gick till. Huruvida Big Bang-teorin stämmer eller ej vet jag ingenting om, men om den stämmer så utgår jag ifrån att det var Guds verk.

Det skulle inte kunna vara så att Gud för länge sedan skapade alltihop och sedan bara drog igång det och höll ett öga på det och lägger näsan i blöt lite vart han vill och när han vill?
Då jag inte tror på Guds existens, är mitt svar på frågan ganska enkelt.

Gud som förklaring har förlorat sin mening fullständigt. Han är en överflödig och oönskad förklaring på alla plan, Han behöver inte appliceras någonstans. De hålrum som Gud tidigare har fyllt fyller vi nu med rationalitet och fakta, och vi har förstått att det som är oss okänt varken kan eller behöver förklaras innan vi vet mer om det: Guds roll som det eviga svaret är förbrukad även den. Våra filosofier behöver honom inte, inte heller vår naturvetenskap eller vårt psyke. Hur skulle jag kunna säga något annat, när hela mitt liv och min filosofi är ett bevis i sig?

Det enda värde jag kan se i Gud idag är som en idé att leka med, en lustig och ganska intressant tanke. Han är alltså förvisad till fantasierna och drömmarnas land, vilket jag personligen ser som ett utmärkt ålderdomshem för gubben i molnen.
vad är det för skit jag läser? om vi utgår från möjligheten att en gud finns så är det som känns rimligast att utgå från, om det visar sig att denne faktiskt existerar, att denne ligger bakom de mekanismer som naturvetenskapen använder som förklaringsmodell för tingens ordning. visst, evolution, kan lika gärna ses som guds verktyg. geologi? guds verktyg. fysikens lagar i stort? guds verktyg. applicera på alla områden där vetenskapen har en förklaringsmodell som kan anses vara vedertagen och mer eller mindre bevisad.

jag menar, killen är omnipotent. även om gud inte skapat världen som färdig och i detalj planerad, så innebär inte detta att gud inte skapat världen. och även om världen framstår som slumpmässig så motsäger inte det direkt att den skulle vara i detalj planerad och genomförd av en högre makt. och även om allt pekar på att universum trots allt bara är en samling partiklar som på ett mer eller mindre slumpmässigt sätt interagerar med varandra på innebär inte detta att så alldeles nödvändigtvis är fallet. jag menar, killen är fortfarande omnipotent. han hade kunnat skapa världen i förrgår, och fått det att verka trovärdigt.

eller hon, jag är osäker på min könstillhörighet ibland.
Hovnarren:

Inga svar från Misael, Erik112 eller irenmania? Vad oväntat!


Var lagom dryg, grabben. Jag har inte ens sett tråden förrän nu. Dessutom så finner jag ingen anledning att än en gång älta i e-teorins filosofi som uppenbart är byggd på antaganden och generöst tilltagna optimistiska gissningar. Den teorin är fortfarande inte ett vedertaget faktum, sen får andra säga vad dom vill om den saken. Enligt dr Carl Sagan är "evolutionsteorin en religion som är förklädd till vetenskap". Ingen teori, vare sig vetenskaplig eller politisk, kan hållas vid liv om man måste bygga upp en mur för att hålla kvar dess anhängare och hålla borta dess motståndare.

År 1966 skrev evolutionsbiologen George Christopher Williams: ”Jag betraktar det som olyckligt att teorin om naturligt urval först utvecklades som en förklaring till evolutionär förändring. Den är mycket viktigare som förklaring till att adaptation bevaras.” Evolutionsteoretikern Jeffrey Schwartz skrev 1999 att om Williams slutsatser är korrekta kanske det naturliga urvalet hjälper arterna att anpassa sig till omgivningens skiftande krav, men ”det skapar inte något nytt”.

Darwinfinkarna är inte på väg att bli ”något nytt”. De är fortfarande finkar. Och det förhållandet att de parar sig med varandra ger rum för tvivel angående de metoder vissa evolutionister använder när de definierar en art. Dessutom avslöjar det här exemplet att till och med ansedda vetenskapsakademier kan rapportera fakta på ett vinklat sätt.

E-teorin har också väldigt svårt att förklara hur det kommer sig att människan är den enda abstrakt tänkande varelsen, varför vi har ett sånt detaljerat utvecklat språk eller varför vi uppskattar en vacker solnedgång, konst och musik t ex.

Hovnarren:

Han är inte längre närvarande i själva skapelseprocesserna och har kanske händelsevis råkat förlora kontrollen över hela pannkakan.


2 Petrus 3:8, 9 "Men en sak får inte undgå er uppmärksamhet, ni älskade, att en dag för Jehova är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Jehova är inte långsam med avseende på sitt löfte, så som några betraktar det som långsamhet, utan han är tålmodig mot er, eftersom han inte vill att någon skall drabbas av förintelse utan att alla skall nå fram till sinnesändring."

Jehova Gud har aldrig förlora kontrollen. Tro inget annat. Hur kan du känna en person om du inte aktivt försöker lära känna honom och hans avsikter?
EmperorNero:

Det skulle inte kunna vara så att Gud för länge sedan skapade alltihop och sedan bara drog igång det och höll ett öga på det och lägger näsan i blöt lite vart han vill och när han vill?


De metoder han i så fall använder har inte varit märkbara i meningen fysiskt mätbara. Det kvittar på vilket plan vi än försöker spåra honom, det finns ändå inget sätt att mäta hans närvaro. Även du förvisar Gud till ett ställe där han i en mening står utanför sin egen skapelse, eftersom han bara på det andliga planet, ett plan som alla inte ens känner av eller upplever, involverar sig med världen. Frågan är, som jag ser det, vad som gör detta andliga plan till en plausibel grundval till verkligheten så som vi upplever den? Varför anta att en en metafysisk, tänkande och planerande entitet är ursprunget till allt som existerar?

Gin Jangh:

De hålrum som Gud tidigare har fyllt fyller vi nu med rationalitet och fakta


Jag förstår att du här åsyftar den kontext som jag byggde upp med mitt ursprungsinlägg (dvs. den fysiska verkligheten, naturen), men jag skulle ändå vilja påpeka att det finns en existentiell sida av det hela också där begrepp som vetenskap, empirism, rationalitet osv. inte räcker till. Hur man än vrider och vänder på det kan inte vetenskapen svara på frågan vad som i slutändan gör mitt liv värt att leva, till exempel, eller vad som i grund och botten ger upphov till att en verklighet över huvud taget existerar. Det är där man blandar in Gud, antar jag, och där är Gud, precis som du säger inte mer än ett tankeexperiment, för din och min del.


Exner:

Om man tänker sig, en fortsatt existens för själen, och att det är en icke-förlåtande Gud som rår över henne, blir det motiverat.


Då måste man förutsätta en själ som kan vandra mellan olika verklighetsskikt. Vad finns det för skäl till att ställa upp en sådan förutsättning, när man i stället har ett medvetande (som man nyligen börjat utforska objektivt)?


Misael:

Enligt dr Carl Sagan är "evolutionsteorin en religion som är förklädd till vetenskap".


Har han verkligen påstått det där? Det låter orimligt.


Misael:

Jehova Gud har aldrig förlora kontrollen. Tro inget annat. Hur kan du känna en person om du inte aktivt försöker lära känna honom och hans avsikter?


Tro mig, i mina tankeexperiment så försöker jag förstå Guds avsikter.
Hovnarren:

Har han verkligen påstått det där? Det låter orimligt.


Det har han dock gjort.. här har du hela artikeln från Daily News.

”Evolutionsteorin är en religion förklädd till vetenskap”
”En intervjuundersökning som utförts av Associated Press-NBC News avslöjade att 76 procent av alla amerikaner anser att både evolutionsteorin och skapelseläran bör läras ut i de allmänna skolorna. Endast 8 procent ville att man bara skulle undervisa om evolutionsteorin, och endast 10 procent ville att man endast skulle undervisa om skapelseläran. Sex procent var tveksamma. ...
Det främsta argumentet mot att undervisa om skapelseläran i de allmänna skolorna är att denna lära är religion förklädd till vetenskap. Men enligt dr Carl Sagan är evolutionsteorin en religion som är förklädd till vetenskap. ...
Ingen teori, vare sig vetenskaplig eller politisk, kan hållas vid liv om man måste bygga upp en mur för att hålla kvar dess anhängare och hålla borta dess motståndare. Om det förtryck som härrör från en bristfällig politisk ideologi, till exempel kommunismen, kan kritiseras, skulle då inte den mur som omger evolutionens bålverk kunna rivas ner och dess opponenter få föra sin talan på lika villkor? ...
Evolutionisterna vill inte ha strid. De har redan proklamerat seger och betraktar varje angrepp mot deras domäner som lösa påståenden. Skulle det kunna vara så att orsaken till att de vill undvika en sammandrabbning är att de har utvecklats från harar?” — Cal Thomas’ spalt i New York-tidningen Daily News, fredagen den 22 augusti 1986.
Misael:

Evolutionisterna vill inte ha strid. De har redan proklamerat seger och betraktar varje angrepp mot deras domäner som lösa påståenden. Skulle det kunna vara så att orsaken till att de vill undvika en sammandrabbning är att de har utvecklats från harar?


Ge mig orginalartikeln, tack! Kolla här förresten:
Vad oväntat att du tar någonting helt påhittat, och sen vänder det mot en auktoritet som för det första inte är biolog, och för det andra har (hade i Sagans fall) precis motsatta åsikt.

Jag är stolt över dig.