Forumet - Finns det sanna kristna idag?

Finns det sanna kristna idag?

1623 0 27

Spana också in:

xparn:

Jag har inte läst bibeln, men är nästan sure på det.


Jag har inte heller läst igenom hela bibeln. Verkar som om du gissar att det finns regler som går mot varandra i bibeln. Däremot finns det åtminstone mycket som går att tolka i bibeln så det får olika betydelser.

Jag vet att det finns skilda regler för gamla och nya testamentet )dock tänkte jag inte redogöra för närmare nu varför det är så, finns några orsaker). Det hela ändrade då Jesus kom, Jesus ändrade på en del regler och satte till regler också. Ett exempel på detta: "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you..."
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+5:38-48
Såldes om man tar ALLA regler i bibeln så kommer de att strida emot varandra, det har jag ju redan visat med ett bibelställe ovan.
Men eftersom det Jesus sade var det senaste så anser jag kristna ska 1) Följa en del av de regler som står i gamla testamentet. Vissa regler var enbart för Israels folk men andra som t.ex. de tio budorden ska kristna följa.
2) Följa främst det som står i nya testamentet. Om något i de båda testamentet står i strid med varandra så gäller nya testamentet.

Om det då finns regler i nya testamentet som går emot varandra är en annan fråga.
Erik112:

Finns det sanna kristna idag?


Jag skulle bestämt vilja påstå att en sann kristen är en människa som älskar sina medmänniskor och handlar utifrån det. Utan några som helst tillägg eller fotnoter. Dylika människor är sällsynta, men jag tror att de finns lite här och var.

Däremot tror jag inte att en person är en "sann kristen" därför att han pysslar med gudstjänster/nattvard/dop/konfirmation/bröllop/bikt/diverse ceremoni, även om dessa säkert fyller någon funtion.
qazedctgb:

det finns en hel bok i gamla testamentet med konstiga lagar och där i är det en del lagar som om man bryter mot dom ska man straffas med döden. hur fungerar den med syndernas förlåtelse och älska din nästa som Jesus predikar??


Jag anser att detta inte är en motsägelse eftersom Jesus själv har hänvisat till det som tidigare stod i gamla testamentet och förklarade vilka lagar som ska gälla för kristna idag. Jesus redde alltså upp det så vi inte ska misstänka det är en motsägelse. Hade däremot Jesus inte hänvisat till gamla testamentet hade det varit troligare att det är en motsägelse. Jag tycker det finns mycket bättre exempel på vad som skulle kunna tänkas vara motsägelser i bibeln än detta. Dock har jag hittat vettiga förklaringar för många motsägelser.

Det här med syndernas förlåtelse syftar på att Jesus kommer att förlåta de kristna efter döden så att de ska kunna komma till paradiset med Gud. Givetvis måste en person straffas för ett brott fastän det finns möjligheten att få förlåtelse för synder. Ett straff är till för att lära brottslingen, annars skulle ju brottslingar fortsätta göra fel under sitt liv. Men något straff av Gud blir det inte förutsatt att personen tagit emot det som Jesus gjort och bett om förlåtelse och således visat för Gud att man ångrat sig. Alltså en person kan få dödsstraff om den inte ångrar sig men om personen ångrar sig och ber om förlåtelse så kan personen slippa dödsstraff, alltså de fungerar med varandra.

Att älska sin nästa är en generell regel för vilken inställning man ska ha till andra människor. Man kanske undrar hur man kan älska sina fiender och sedan t.ex. ge dem dödsstraff. Min bild av Gud är att han älskar alla människor, precis alla, men Gud hatar de synder vi gör. OM Gud nu skulle ha skapat människan och vi är syndare, och det är ju inte vårt fel att vi är syndare eftersom Bibeln säger att Adam och Eva de första människorna syndade, så är vi en sådan situation som vi inte kan ta oss ur. Gud älskar därför alla människor. Gud älskar Adolf Hitler på grund av att han är en skapelse av Gud och har ett människovärde, men Gud hatar de synder som Hitler gjorde.