Forumet - Fisk!

Fisk!

1215 0 104
"Fisk , ett gälandande ryggradsdjur med fenor som lever i vatten, samt även fångst för fiskare, och råvara för fiskodlare. Fisk säljs som livsmedel i bland annat fiskaffärer.

Förr i tiden var begreppet fisk mycket bredare och innefattade de flesta vattenlevande djur, däribland skaldjur, sjöstjärnor och valar. Vi har kvar ord som bläckfisk (ett blötdjur) i svenskan och i engelskan säger man bland annat crayfish om kräftor (ett leddjur).

Av de totalt 140 arter som lever i svenska vatten, är det endast ett fåtal som används som mat. Sveriges befolkning konsumerade cirka 9 kilogram per person inhemsk och importerad, färsk och djupfryst, fisk år 2000.

Fisk är en av de betydelsefullaste livsmedlen på jorden, särskilt på Grönland, där större delen av kosten består av fisk. "Skördad" ur en "åker" som inte kräver någon direkt skötsel, eftersom den ostörd sköter sig själv. Fisken i havet kräver heller ingen odling, utplantering eller någon annan typ av sådd. På senare år hade det dock börjat förekomma fiskodlingar i större skala, då främst av rovfiskar som lax, i bland annnat Norge och Sydostasien.

I Sverige är de vanligaste odlade fiskarna:

* Regnbågsöring (Oncorhynchus mykiss)
* Lax (Salmo salar)
* Röding (Salvelinus sp.)
* Insjööring (Salmo trutta lacustris)
* Ål (Anguilla anguilla)

De största fiskansamlingarna finns där näringskällorna är störst, vilket ger de högsta talen för biomassa i lite kallare vatten, särskilt vid uppvällningar.

Fisk är huvudföda för många människor och djur, och är skadlig bara om den innehåller stora halter av miljögifter eller lagrats fel. Bland annat ombildas vid felaktig (för varm) lagring vissa ämnen i gälarna till Thiaminas, ett enzym som förstör B-vitamin i kroppen, och kan leda till allvarlig och dödlig akut B-vitaminbrist."

Dold text: Varför blir mina halvseriösa trådar alltid borttagna, medans andras som spammar sönder får vara kvar?!?!?! HELVETE[mad]

Spana också in: