Forumet - Flyktingsituationen i medelhavet - ännu en katastrof

Flyktingsituationen i medelhavet - ännu en katastrof

8102 1 101
Ännu en flyktingkatastrof har inträffat i Medelhavet. Den här gången har en båt med upp till 700 flyktingar kapsejsat. Minst 650 människor befaras ha dött. Grunden till båtturerna är fattiga flyktingar från Afrika som vill ta sig till Europa men som enbart kan göra detta via illegala vägar och flyktingsmugglare, i det här fallet via dåligt utrustade båtar, då det är väldigt svårt att ta sig in i Europa på laglig väg. Den totala siffran över människor som dött i Medelhavet i år är nu över 1000. Förra årets dödssiffra låg på 2500 människor.

Bq5lne5CMAA-tJR.jpg-large.jpeg

Diskussion:

Hur ser ni på katastroferna? Vad kan göras för att förhindra detta? Hur kan denna situation lösas?

Spana också in:

Förlåt nu, vill bara dubbelkolla hur du tänker.

Det är svårt att ta sig in till Europa på laglig väg - vilket leder till att folk försöker ta sig in på det här sättet, vilket de gör med risk för sina egna liv, och som resulterar i höga dödssiffror. Och lösningen på det här, enligt dig, är att... göra det svårare att ta sig in på laglig väg? Hur ska det stoppa folk som desperat försöker fly?

Verkar finnas en liten lucka i ditt resonemang.


NiklasW: Samtidigt måste EU och FN göra stora insatser för att människor ska kunna leva i trygga områden i närheten av konfliktområdena för att sedan kunna återvända när eventuella krig är över.
Vilka områden är det du föreslår? Det finns ju inga angränsande länder som är tillnärmelsevis lika stabila och välfungerande som länderna här i västra och norra Europa. Eller ja, det skulle väl kanske vara Israel, men de bryr sig föga om andras säkerhet, särskilt inte arabers...

Merparten av flyktingarna tas dessutom redan emot i närområdet, t.ex. i Jordanien och Libanon. Visst är det en bra idé att pumpa in mer resurser dit, men det är inte hållbart i längden och riskerar att spä på konflikter i dessa länder (som beträffande stabilitet, ekonomi, samhällsinstitutioner m.m. lämnar oerhört mycket att önska) och i förlängningen destabilisera hela Mellanöstern ännu mer. Flyktingarna är helt enkelt inte tillräckligt säkra där. Det är väl ändå helt förståeligt att de i sin desperation vill ta sig vidare till länder där deras säkerhet är helt garanterad?

Bästa vore väl om man på EU-nivå kunde organisera flyktingmottagandet så att det på ett helt igenom lagligt sätt går genom Turkiet och att flyktingarna sedan sprids ut i de EU-länder som har resurserna att ta hand om dem. Det kommer inte funka att bygga murar och vaktposteringar och neka dem tillträde och asyl, sådana åtgärder leder bara till att de i ännu högre utsträckning än i dag försöker ta sig in på olagligt sätt...
time: Förlåt nu, vill bara dubbelkolla hur du tänker.

Det är svårt att ta sig in till Europa på laglig väg - vilket leder till att folk försöker ta sig in på det här sättet, vilket de gör med risk för sina egna liv, och som resulterar i höga dödssiffror. Och lösningen på det här, enligt dig, är att... göra det svårare att ta sig in på laglig väg? Hur ska det stoppa folk som desperat försöker fly?

Verkar finnas en liten lucka i ditt resonemang.
I dagsläget uppmuntrar vi människor att riskera sina liv genom att det enda sättet att ta sig till Europa och söka asyl är genom illegal väg. Vi ökar dessutom människors vilja att söka sig hit och riskera sina liv genom att erbjuda otroligt generösa bidragssystem. För att kunna få asyl behöver man alltså befinna sig i ett land fysiskt och för att ta sig till landet måste man göra illegala och livsfarliga resor. Därför bör vi inte ge några uppehållstillstånd överhuvudtaget på det sättet. Enda sättet att få asyl i Europa bör vara genom internationella organisationer, som UNHCRs kvotflyktingsystem. Dvs genom kontrollerad laglig väg.
Två saker som inte är möjliga/ohållbara:

1. Vem som helst från var som helst får söka asyl i Europa (öppna gränser) - går inte.
2. Hjälp ges bara till asylsökande som lyckats ta sig till Europa illegalt (dagens system) - leder till flyktingkatastrofer + är mycket orättvist

NiklasW: I dagsläget uppmuntrar vi människor att riskera sina liv genom att det enda sättet att ta sig till Europa och söka asyl är genom illegal väg. Vi ökar dessutom människors vilja att söka sig hit och riskera sina liv genom att erbjuda otroligt generösa bidragssystem. För att kunna få asyl behöver man alltså befinna sig i ett land fysiskt och för att ta sig till landet måste man göra illegala och livsfarliga resor. Därför bör vi inte ge några uppehållstillstånd överhuvudtaget på det sättet. Enda sättet att få asyl i Europa bör vara genom internationella organisationer, som UNHCRs kvotflyktingsystem. Dvs genom kontrollerad laglig väg.
Just därför är lagliga vägar att ta sig bort från en krigszon definitivt något man bör satsa på. Är du av åsikten att vi bör arbeta om bidragen så att det inte längre är lika "generöst"? (Inom citationstecken därför att ett liv på enbart bidrag inte är hållbart i längden och många fortfarande lever på gränsen till existensminimum). 

NiklasW: I dagsläget uppmuntrar vi människor att riskera sina liv genom att det enda sättet att ta sig till Europa och söka asyl är genom illegal väg.
Då kanske vi (eller rimligen EU) borde se till så att det finns lagliga vägar? Du gör det väldigt enkelt för dig när du hävdar att det är uppmuntran som gör att de kommer hit... närmare sanningen är att de flyr för sina liv och att de kommer att göra det oavsett...
time:
Just därför är lagliga vägar att ta sig bort från en krigszon definitivt något man bör satsa på. Är du av åsikten att vi bör arbeta om bidragen så att det inte längre är lika "generöst"? (Inom citationstecken därför att ett liv på enbart bidrag inte är hållbart i längden och många fortfarande lever på gränsen till existensminimum). 
Att mer eller mindre tillåta vem som helst att söka asyl till Europa från var som helst är inte hållbart. Exempelvis som vissa partier i Sverige föreslår, att man ska kunna söka asyl från svenska ambassader. Europa och speciellt Sverige har redan idag enorma problem från den höga invandringen. Ekonomiska kostnader, enorma utanförskapsområden, kriminalitet, sociala motsättningar, religiösa konflikter, terrorism och så vidare. Åtgärder som leder till ökad invandring är otänkbart.

Inte heller är dagens situation där vi ger ett fåtal människor asyl på basis av att de lyckats ta sig hit, oftast genom livsfarliga vägar, samtidigt som den allra största delen av världens flyktingar blir bortprioriterade.

ekivok ekvilibrist:
Då kanske vi (eller rimligen EU) borde se till så att det finns lagliga vägar? Du gör det väldigt enkelt för dig när du hävdar att det är uppmuntran som gör att de kommer hit... närmare sanningen är att de flyr för sina liv och att de kommer att göra det oavsett...
Ökad invandring är otänkbart, det är inget alternativ. (Och förövrigt inget som något annat land än Sverige någonsin kommer gå med på)