Forumet - Fördomar och svar

Fördomar och svar

1270 0 18
Källa: http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/rapporter/bemota_fordomar.pdf

Fördomar och svar

1. ”De tar våra jobb”
Svar: De flesta invandrare har kommit till Sverige på grund av vår brist på arbetskraft.
De har hjälpt till att höja landets ekonomiska ställning. Alla prognoser pekar på att vi
kommer att få stor brist på arbetskraft i framtiden. Vi kommer därför, precis som de
flesta andra europeiska länder, vara tvungna att öka arbetskraftsinvandringen om vi
vill behålla vår välfärd.
Ett problem är däremot att invandrare ibland diskrimineras på arbetsmarknaden. En
del menar att det skulle underlätta för invandrare att få jobb om
arbetsmarknadslagarna ändrades.

2. ”De lever på socialbidrag”
Svar: Reglerna för att få socialbidrag är lika för svenskar och invandrare. Men hur kan
man hävda att invandrare både lever på socialbidrag och tar våra jobb?
Det finns stora brister i integrationen av invandrare på sina ställen, men då är det väl
det som ska åtgärdas?
En asylsökande får jobba om handläggningen av hans eller hennes ansökan beräknas
ta längre tid än fyra månader.

3. “Invandrare begår fler brott”
Svar: 16 procent av de anmälda brotten begås av invandrare. Det innebär att
invandrare begår något fler brott än befolkningen i snitt. Många brott begås
av internationella ligor, till exempel när det gäller narkotika. Den viktigaste
faktorn för brott är dock inte etnisk tillhörighet, utan social ställning. Personer
med låga inkomster och låg utbildning begår fler brott än andra. Innan ett
beslut fattas om uppehållstillstånd kontrolleras om personen ifråga är
brottsligt belastad. (Källa: Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrares
och invandrares barns brottslighet”)
Däremot visar det sig att en stor del av extremhögern begår brott. Över 23 procent av
Sverigedemokraternas kandidater i valen 1991, 1994 och 1998 har varit dömda för
brott, vilket ska jämföras med 7 procent för befolkningen som helhet. (Källa: Boken
Sverigedemokraterna av Larsson/Ekman)

4. ”Islam är kvinnoförnedrande”
Svar: Religionen Islam är inte mer kvinnoförnedrande är någon annan religion. I
samtliga länder – inklusive Sverige – finns kvinnoförtryck i form av misshandel,
våldtäkter och diskriminering av kvinnor. Det motverkas bäst genom att höja kvinnans
status i samhället.
Hedersmord är lika förbjudet i muslimska länder som i Sverige. Stympning (kvinnlig
omskärelse) förekommer bland annat i delar av Somalia, Sudan och Eritrea och
praktiseras både av kristna och muslimer där.

5. ”Folk tycker som vi – inte som politikerna”
Svar: En mycket vanlig taktik från populister är att säga att politikerna inte lyssnar på
vad vanligt folk tycker, att försöka skapa en klyfta mellan "vanligt folk" och de som är
politiskt förtroendevalda. Men om det vore så att folk tycker som Sverigedemokraterna
och andra, varför röstar de inte på dem? Sanningen är ju att 99,6% av Sveriges
befolkning i dag inte röstar på främlingsfientliga partier.

6. ”Invandringen är dyr”
Svar: Invandrare har under alla tider bidragit till Sveriges utveckling. Det gäller såväl
valloner som lärde oss att smida järn på 1600-talet, tyska handelsmän på 1700-talet,
esterna som kom efter andra världskriget och alla finländare, jugoslaver och italienare
som kom för att jobba i den svenska industrin under 1950- och 60-talen - för att
nämna några exempel.
I dag är det på många håll brist på vårdpersonal. Utan invandrare som kan och vill ta
jobben skulle vi ha stora problem inom sjukvård och äldreomsorg.
Vi har också duktiga indiska IT-tekniker, amerikanska marknadsförare och franska
kockar i Sverige – liksom vi har en mängd duktiga svenskar som jobbar utomlands.
Och vad är det för fel med det? Världen blir alltmer globaliserad och internationell och
det blir mer och mer naturligt att bo, jobba och studera i olika länder.
De flesta studier visar att Sverige tjänat på invandringen. De flesta tycker nog också
att det skulle vara mycket tristare om vi själva inte var välkomna att bo någon
annanstans under perioder av livet.

7. ”Det är inte de med störst behov av skydd som kommer”
Svar: En liten, liten del av världens flyktingar kommer till Sverige och andra
europeiska länder. Enligt FN finns ungefär 50 miljoner flyktingar i världen och de flesta
flyr till näraliggande länder. De som får stanna i Sverige har oftast mycket goda skäl
och får genomgå noggranna utredningar. Vissa hävdar att svenska myndigheter är för
hårda i bedömningen och att vi borde släppa in flera.

8. ”Man får inte säga vad man vill om invandrare, Sverige är ingen demokrati”
Svar: Alla får säga och tycka vad de vill i Sverige. De som inte gillar invandrare brukar
ju snarast vara ganska högljudda. Men vi som tycker att invandring är positivt måste
få säga emot. Och få saker diskuteras så mycket i samhället som just invandring.

9. ”Alla invandrare bor i vissa förorter och det blir det en massa problem”
Svar: Boendesegregationen är ett stort problem i Sverige, men huvuddelen av
invandrarna bor inte i särskilda problemområden. För att bryta boendesegregationen
krävs en rad åtgärder. I flera kommuner har man till exempel satsat på bättre skolor,
mer blandade upplåtelseformer, upprustning av bostadsområdena, bättre säkerhet
mm. Att vara positivt inställd till invandrare behöver ju inte innebära att man gillar alla
delar av den nuvarande politiken.

10. ”Invandrare får mer i pension”
Svar: Nej, det är en missuppfattning. I den nya pensionssystemet finns en
garantipension, som är en lägsta miniminivå. Om man inte bott i Sverige tillräckligt
länge har man inte kunnat jobba ihop garantipensionen. Det gäller både om man är
svensk och bott utomlands eller om man invandrat till Sverige som äldre. Därför har
införts något som kallas äldreförsörjningsstöd . Det stödet är lägre än
garantipensionen.

http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/rapporter/bemota_fordomar.pdf

Spana också in: