Forumet - Föreställ er, en värld utan religion

Föreställ er, en värld utan religion

11500 0 219

Spana också in:

Viljans Triumf:

Vi skulle antagligen inte tro mycket alls, men i övrigt likadant.


Vi skulle antagligen tro ännu mer på våra politiska ideal, och andra saker. Sport, t.ex., som redan skapar stor fanatism.

Förhoppningsvis skulle vi vara mer rationella, men det finns inga garantier för det, då vi (allmänt) inte är rationella varelser.
Zwift:

Logik, fakta, rationalitet, verkligheten, förnuftet, vetenskap?


Vem har sagt att man hade kommit fram till något sådant om vi inte ens började spekulera i vad eller vilka mekanismer som gömmer sig bakom det vi uppfattar som omvärlden? Religiositet är liksom bara ett primitivt sätt att försöka förklara vår omvärld på och få någon slags mening och något slags sammanhang med allt som vi utsätts för. Religiösa föreställningar är med andra ord, i alla fall enligt mig (det är diskutabelt), någon slags bieffekt av vår nyfikenhet och förmåga att skapa ett sammanhang/en förklaring ur de mönster i verkligheten som vi kan avläsa. Vi provar att formulera om frågan: Vad skulle hänt om vi inte hade den här förmågan, nyfikenheten och kreativiteten till hjälp för att förklara omvärlden?
Jag tror den här frågan är ganska meningslös eftersom religion är en naturlig följd av vårt psyke. Som Hovnarren var inne och tassade på så måste något ganska centralt i det mänskliga sinnet bort för att religionen ska försvinna och då vet man inte längre vad som skulle hända, alls. Personligen tror jag att vi skulle ha stannat i den filosofiska utvecklingen.
Det är också mycket möjligt att, förutom att vi skulle avstannat filosofiskt, skulle haft en mycket långsammare samhällelig utveckling. För allt vi vet var det religion som lärde oss människor hur någonting stort bör organiseras för att vara stabilt. Skulle vi ens haft megastäder som t.ex. London eller Paris idag, om det inte vore för människans förmåga att sätta upp långsiktiga mål baserade på ibland ganska virriga slutsatser.

Religionen har uppfyllt sitt syfte, det är bara dags att lämna den.
tevepro:

Människan är en rationell varelse. Förklara hur människan inte är rationell.


Vi har känslor och uppfattningar om omvärlden som verkligen inte är rationella alla gånger. Det skulle över huvud taget inte vara möjligt att handla rationellt i alla situationer eftersom det tar för lång tid. Det är därför vi bland annat har fördomar... för att vi ska kunna handla snabbt i kritiska situationer. Så... nej, människan är allt annat än en rationell varelse. Det är bara en sida av människans natur.
tevepro:

Jo, fast vid handlar alltid baserat på den 'fakta' vi känner till, så att handla på fördomar är rationellt...


Om du har en fördom om något så har du inte tagit reda på hur det egentligen ligger till med saken du har en fördom om. Det är typ det som definierar en fördom - att den är ogenomtänkt och byggd på en vag grund. Så, du talar allt lite i nattmössan, misstänker jag...
Hovnarren:

Det kan man inte annat än skriva under på. [love]


[party]

tevepro:

Människan är en rationell varelse. Förklara hur människan inte är rationell.


Destruktivt respektive självdestruktivt beteende till följd av starka känslor är inte, enligt rådande definition, ett "rationellt beteende". Därav kan man påstå att människor är irrationella.

tevepro:

Varför?


För min del var det en "respons" på det personen sa. Själv är jag osäker på om vi skulle gjort det eller inte. Religion och Filosofi är dock två sätt att förklara vår omgivning, och genom åren har de varit starkt sammanbundna. En stor del av bränslet bakom filosofi har legat i antingen motstånd mot religionen, eller försök att hitta trovärdighet i den genom omvärldsbetraktelser. Det är mycket möjligt att vi hade tappat i motivation att förklara vår omvärld om inte religionen hade funnits. Som sagt, jag tror det inte själv, men det är möjligt.