Forumet - "Företag med kvinnor som VD har lägre vinstmarginal"

"Företag med kvinnor som VD har lägre vinstmarginal"

1498 0 26

Spana också in:

Det jag tycker är intressant är att det tidigare påståtts att företag med kvinnliga VD:ar har högre lönsamhet, detta har ju bara varit teorier, men man har inom dessa teorier påpekat att det skulle vara så på grund av att kvinnor är bättre än män på en hel del punkter.

När det nu faktiskt visar sig att kvinnor leder företag sämre än män så söker man förklaringarna i bemötandet av kvinnorna, det kan inte vara så att män är bättre än kvinnor på en hel del punkter.

Tror att företag med kompetent ledning har bra vinstmarginal, och det oavsett kön på chef. Sedan är vinstmarginalen långt ifrån det enda att se till om en vill vet om företag faktiskt går bra eller ej. Hög vinstmarginal kan ju skapas genom att inte göra avskrivningar etc, och fifflande behöver inte vare ett tecken på bra ledning, men väl kreativ sådan.

Tänker att det inte riktigt spelar roll, kompetens ska alltid gå före könet.

Man borde få anställa vem man vill av vilken anledning som helst, de som diskriminerar blir ju straffade naturligt iom att de anställer en med lägre kompetens och därför gör en olönsam affär.

Men om 80% från grupp a är kompetentare än genomsnittet från grupp b, så kan man ju inte klaga när 80% av anställda är från grupp a. 


Agahnim: Givetvis är det positivt för ett företag ju mer det går i vinst. Ju större vinst, desto mer pengar till personalen, ju fler nyanställningar kan göras etc etc.
Jag förstår såklart att det i en marknadsekonomi är nivån på vinsten som avgör möjligheten till expansion. Men utifrån andra perspektiv är det långt ifrån klart att höga vinstnivåer skulle vara något positivt. Du påstår att större vinst ger mer pengar till arbetarna, men vart tror du att vinsten kommer ifrån? I grund och botten innebär all vinst att pengar tas från arbetarna. I många fall är det också lönsamt att skära ner på personalen. Varför skulle vi ha arbetslöshet ifall det inte vore lönsamt med neddragningar?