Forumet - Företagsstat

Företagsstat

641 0 25
Wall of Text hits you for 5d6 damage!

Detta är ett litet tankeexperiment jag riktar främst till nyliberaler, och då ännu mer till ultraliberaler, anarkokapitalister, objektivister och dylikt. Detta därför att ni tycks ogilla när staten gör saker, och en del av er drar ur er idiotiska floskler som "skatt är stöld" och dylikt.

Ponera att någon startar ett kooperativt företag, där arbetarna alla är delägare. Vad företaget sysslar med är inte så relevant, annat än att vi förutsätter att de lyckas bra. Företaget går med stor vinst, och breddar sin marknad. De köper mer och mer mark, och anställer fler och fler, och breddar med ytterligare fler produkter.

Efter ett tag så börjar de bygga bostäder för arbetarna på den köpta marken, och även annan grundläggande infrastruktur såsom vägar, skolor, vakter och dylikt. Detta görs för pengar som kommer från mervärdet - man har i kooperativet kommit överens om att istället för att dela ut pengarna bland ägarna (mao alla som arbetar i företaget) så ska dessa investeras i infrastruktur och dylikt. Då företaget är inriktat på många branscher delar det in sig i dotterbolag, och om någon arbetare förlorar jobbet på ett dotterbolag bistår man honom med det grundläggande för att överleva tills dess att han fått ett jobb på något annat dotterbolag.

Företaget sätter upp policies som innebär att man t.ex. inte får stjäla eller slåss inom företaget - då förlorar man jobbet och får inte vistas på företagets mark. Man har anställda vakter som ser till att ingen bryter mot reglerna, och alla som jobbar på företaget måste skriva under ett kontrakt på att vakterna har rätt att t.ex. beslagta farliga föremål.
Efter ett tag äger företaget all mark i ett land - Sverige eller var nu detta kan tänkas utspela sig, och alla som föds i landet föds på företagets mark, går i företagets skolor och dylikt. Man inrättar policies om hur företaget ska bete sig gentemot länder och andra företag.

See where I'm going? Vad skiljer mellan en sådant här företag och en demokratisk stat?

De skillnader jag kan se är att ett sådant här företag måste agera inom lagens ramar, som sätts av folket. Dock är detta en ganska oviktig skillnad, då företaget äger all mark, eller nästan all, i landet och därmed kan påverka väldigt mycket politiskt. Och även, vad dessa lagens ramar skulle påverka i Sverige samhälle är ganska få saker:
- Företaget kan inte ha ett eget domstolsväsende för brottsmål, men det kan väl kasta ut folk från Sverige om de bryter mot en regel. Detta förhindrar ju dock fängelsestraff.
- Företaget får inte i sig bryta mot lagen, men när företaget är styrt av samma människor som styr Sverige (folket, om vi förutsätter någonting som på något sätt LIKNAR demokrati nu) lär ju detta vara ett icke-problem.
- Resten av världen skulle på ett politiskt plan inte se företaget som ett land, fram tills dess att HELA Sverige köpts upp. Ingen plats i FN och så vidare. Även detta är en ganska liten skillnad, då återigen, alla i Sverige jobbar på samma företag (utom det lilla antalet som fortfarande skulle jobba för den riktiga staten).

Således skulle man på ett privat sett skapa något som efter några år skulle vara identiskt med en stat. Man kan tala om att det är större "frihet", att det är ett frivilligt val att arbeta för företaget - men då företaget äger all mark i ett land, blir detta samma frihet som du har nu - du kan själv välja om du vill leva i landet eller inte. Lyder du inte landets regler och betalar skatt, råkar du illa ut. Lyder du inte företagets regler och ger ditt mervärde till företaget, råkar du illa ut (kastas ut ur landet). Således är den skillnaden ovesäntlig.

Då, några frågor.

Skulle ni ha något emot ett sådant företag, och vad isåfall?
Om det däremot varit ett icke-kooperativ, där några äger hela företaget, skulle en diktatur skapas. Hur kan detta förhindras i ett ultraliberalt samhälle? Människor är inte långsiktiga och rationella, så att skrika "konsumentmakt" lär knappast ge speciellt mycket.
Följdfrågor kan komma senare, men det får räcka så här så länge.

Hum, hoppas tråden makes sense. Jag har druckit några drinkar och tänkte bara dela lite tankar jag haft ett tag nu.

PS:
​Blomkål.

Spana också in:

Stringburka:

Då, några frågor.


Det hela fallerar pga att det skulle aldrig ske att all mark i Sverige såldes till ett företag, inte ens flera olika företag skulle lyckas med det.

Däremot är det du beskrivet fullt möjligt i mindre skala, tex motsvarande en stad eller liknande i storlek, dock skulle det krävas att "företaget" köpte upp mark som i dag är öde och byggde en ny stad (för de skulle inte hitta tillräckligt många säljare för att köpa upp tex hela Sthlm, inte ens för att köpa upp en större del av Sthlm).

Detta är något som absolut är tillåtet i en liberal stat och inget jag har något emot. Tvärt om är det ju snarare positivt att människor som vill leva på ett visst vis har möjlighet att gå samman på det här viset och göra det.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Stringburka:

men när företaget är styrt av samma människor som styr Sverige (folket, om vi förutsätter någonting som på något sätt LIKNAR demokrati nu) lär ju detta vara ett icke-problem.


I ett liberalt land så skulle företaget fortfarande inte kunna styra över lagen eftersom det inte heller är något som politikerna kan styra över. Alla lagar i en liberal stat är styrda av konstitutionen och inget du kan ändra på.

Däremot är det naturligtvis möjligt för arbetarkooporativet i ditt exempel och de som vill delta i det att ingå frivilliga avtal som är juridiskt bindande.
Rent hypotetiskt alltså liberaler.

Ett företag som i princip är identiskt med en stat, bara det att alla andra företag är dotterbolag till det stora företaget, är det okej? Bara för att företaget köpt upp allting istället för att man röstat fram det demokratiskt.

Hur mycket makt får ett företag ha så länge det inte direkt tvingar någon till något? Om ett företag vore så här enormt, skulle det ha rätt att kräva skatt? Man behöver trots allt inte arbeta inom företagets gränser?

Finns det några rimliga gränser för vad som är tvång resp. frivilligt, eller handlar det bara om principen att man inte direkt får tvinga någon till något? Anser ni att det finns positiva friheter ö.h.t. eller är de av noll vikt för politiken att bry sig om?
Gentlemannen:

Det hela fallerar pga att det skulle aldrig ske att all mark i Sverige såldes till ett företag, inte ens flera olika företag skulle lyckas med det.


Gentlemannen:

Alla lagar i en liberal stat är styrda av konstitutionen och inget du kan ändra på.


Gentlemannen:

Det kommer aldrig ske att ett företag köper upp "allt" så det är ett helt orimligt exempel.


iddqd:

omfg plz learn to markets.


Finns det någon slags naturlag som förhindrar detta? Finns redan företag som omsätter mer än hela länder.
Stringburka:

Finns det någon slags naturlag som förhindrar detta? Finns redan företag som omsätter mer än hela länder.


Det finns företag som omsätter mer än hela länder. Men det finns inget företag som är i närheten av att äga allt, det finns inte ens ett företag som är i närheten av att äga ens halvmycket.

Naturlagen som hindrar det hela är helt enkelt att alla människor aldrig kommer att sälja allt de äger.
Gentlemannen:

Naturlagen som hindrar det hela är helt enkelt att alla människor aldrig kommer att sälja allt de äger.


Finns ingen sådan naturlag. Det mesta har ett pris, och det går ju att på laglig väg utpressa folk till att sälja. Har du köpt marken runt omkring ett hus och sätter upp ett staket blir det ett jävligt jobbigt läge.
Du verkar inte ha förstått vad rätten till egendom innebär. Det innebär att man har rätt till produkten av sitt arbete. Alltså kan man inte äga mark utan att man utför något arbete som höjer markvärdet på något sätt. Som Lock uttryckte det så erhåller man ägande av mark genom "att blanda sitt arbete med jorden".

Företaget i ditt exempel skulle inte ha någon rätt att slänga ut människor ur Sverige för att de skapar egna företag på orörd mark.