Forumet - Förklara för mig tack:/

Förklara för mig tack:/

108 0 2
Tänk i termer som 'hänvisning',då blirdet nog lättare.

Det handlar ju om att man i en vetenskaplig text måste tala om vad man bygger på - man måste hänvisa till det som stödjer ens resonemang. Anledningen till det är att texten blir öppen till för kritik.

Det finns inga absoluta regler om hur manskall sätta noter, men det finns dock åsikter som är allmänt omfattande och tjänar som riktmärken.

1. Not sätts efter varje citat. Hänvisningen skall vara exakt och ange den sida där du tagit citeringen.

2. All fakta som inte anses som allmänt känd fakta skall användas med noter. Sen kan man fråga sig vad allmänt känd fakta är, men sådant som t.ex att första världskriget bröt ut sommaren 1914 behöver ej beläggas med not.

3. Finns även en forskningsetisk sida av detta med noter. Noterna skall ange om mansjälv kommit fram till något eller om man tar upp en annan forsakres resultat.


Finns olika system om hur hänvisningarna skall se ut. Finns två internationellt spriddasätt. Nämligen Oxfordsystemet och Harvardsystemet.

Oxfordsystemet är det mest spridda ibom humaniora, detta används inom engelskspråkiga länder och även i de flesta nordiska tidsskrifter.

Jag själv anser att detta system är det bästa av dem två. Skulle även tro att det är detta system din lärare föredrar.